Story of us / Brainfuck

Aktuálněji na https://www.lovecokamziku.cz/frekvence/

Aby bylo vše nejsrozumitelnější, přečtete si prosím nejprve celou tuto stránku a berte ji jako výchozí. Teprve poté si rozklikávejte jednotlivé odkazy (otevřou se vždy v nové záložce). Proč? Protože se tak vyhnete řadě příspěvků, které vám nebudou dávat smysl, vyvolají spíše negativní emoce – chybí potřebné souvislosti a které slouží především jako důkaz / záznam trestného činu / fungují jako nejúčinnější obrana)

Jako finální stádium toho všeho o čem píšu bude stránka STORY OF US. Tam bude řečeno vše (což je v podstatě už nyní, jen ne tak přehlednou formou). Primární snahou je zveřejnění něčeho, čemu se normální člověk zdráhá uvěřit. Aby si lidé uvědomili, že skupina několika primitivů vymývá mozky mnoha lidem, aniž by si to uvědomili a pokud se něco nezmění, bude svět, jak jej známe nyní zase jenom jedna etapa v historii. Něco jako když se my nyní učíme o starověkém římu. A pozor, nejde o žádné hospodské tlachání o vládě, iluminátech či nějakých konspiračních „sračkách“ (na každém šprochu…..však to znáte). Jde o zcela konkrétní fakta a lidi.

A stačí tak málo k tomu, aby přišla další exploze zajímavých nápadů, zábavy, srandy, zážitku atd. atd. atd. No jo, zní to trochu šíleně. Tyto názory lidé většinou ocení až když je pozdě nebo o mnoho desítek let později. Tak, třeba to teď bude jinak. Možnosti jsou :).

19.9.21 / Začneme od toho nejjednoduššího

Ve zkratce

 • Obtěžování zvukem / Rezonancí / Magnetickým polem
 • Narušování soukromí a zneužívání citlivých informací
 • Zneužívání rádiových vln
 • Zneužití podprahových informací a ovlivňování psychiky
 • Šíření specifického signálu, který se může projevovat jako parazitní zvuky v reproduktorech a sluchátkách (mobilní telefony, počítače) či dokonce sluchu jako takovém
 • Je možné, že tento signál ovlivňuje větší počet lidí, aniž by si to uvědomovali. Vnímání navíc ovlivňují specifické predispozice
 • Deviantní jedinec, či skupina těchto postupů zneužívají k obtěžování a psychickému teroru. A to zejména vytvářením hlasů. Taková situace se pak komplikovaně řeší (ostych, okolí má tendence takové problémy přehlížet či automaticky spojovat s psych. poruchou, únavou apod.)

Důsledek specifické sluchové „vady“?

 • Existuje teorie, že zvuk, který mi měl vymýt mozek a skupina maniaků by se takto zbavila dalšího svědka a který vždy fungoval narazil na nečekaný problém. A to je identický zvuk opačné fáze (tinnitus)
 • Necitlivost na úzké pásmo frekvencí (která vznikla např během focení koncertů). V podstatě vytvoří něco jako flanger efekt – zvuk jako když u šumu ztlumíte jen úzký svazek frekvencí
 • Zajímavá hysterie kolem této informace (urputná snaha zabránit jejímu sdělení)
 • A protože je třeba myslet na všechny varianty: nyní budu poslouchat zvuk > L, S, P / SIN / A1, D2, F#2 + noise > pak se mi přestane líbit a dám si něco složitějšího.

Nejprve v bodech

 • Obtěžování zvukem / Rezonancí / Magnetickým polem (viz nahrávka vazbícího mikrofonu – lze vyloženě zachytávat jednotlivé vrstvy – cca co 20 cm – v kterých mikrofon vazbí)
 • Zneužívání specifického zvuku (rezonanční šum). Ten lze slyšet v každé rouře / tubě (viz ukázky)
 • Narušování soukromí a zneužívání citlivých informací (počítač / telefon)
 • Děje se pomocí rádiových vln, či možná také lokální přítomností a vysílání VF impulsů. (viz ukázky rádiových signálu, které byly zachyceny pouze pomocí mikrofonu a kabelu + konkrétního „tvaru“ jím vytvořeného = anténa
 • Protože se několikrát opakovala situace s probliknutím modrého laseru – lze uvažovat i o dalších možnostech (dělo se tak na chatě > z velké vzdálenosti, či u kanceláře > pravděpodobně protější budova)
 • Snímání / Modelování interiéru pomocí zvuku nebo pomocí infračerveného záření. Podobně jako např. Xbox Kinnect. Nakolik je tato technologie detailní neřeším. Pracují s tím, že lze takto mít určitý přehled o pozici určitých objektů. A v řadě situací je zřejmé, že pachatel má přehled o dění v interiéru (a to nejen díky zvuku). Dokonce to zneužívá jako záminku k zesměšňování.
 • Ideální cíl je člověk pracující u počítače (jedna pozice, zvuk ventilátoru, lze mít přesně přehled o tom co dělá > snímání obrazovky počítače pomocí rádia)
 • V rámci celé, značně specifické situace, lze vnímat i problém ve smyslu zapojení primitivních, deviantních jedinců, kteří nějakým způsobem získávají informace o tom, co cíl útoku dělá. Ten, jak se zdá, má schopnosti a možnosti řešit určité prvky v rámci cel´é situace zajímavým, kreativním způsobem – to však znamená, že je neustále pod tlakem díky pocitu, že fanatické, retardované osoby takto nechtěně inspiruje a ti se učí vytvářet specifické zvuky, které poté zeužívají.
 • Minimálně se však zdá, že dochází k neustálému zneužívání těchto dat k tomu, aby obtěžování bylo co nejvíce cílené (reagování na konkrétní zvuky, jejich vnímání, sluchové vady, vyrušování jakékoliv případné pomoci apod.)
 • Já, jakožto cíl nesmyslného útoku, sice vnímám naprosto rozdílné pojetí určitých možností ze světa zvuku / elektromagnetického vlnění – s ohledem na celou situaci je ale nutné se neustále obtěžovat s tím nejprimitivnějším a nejúchylnějším co si lze představit. To v konečném důsledku znamená, že buď se děje něco velice cíleného, o čem se neví, nebo něco špatně chápu, a nebo jako jediný chápu vše v celé své šíři a musím se tak snažit vše dotáhnout do stavu, kdy to bude prezentovatelné se vším všudy.

Zvukové nahrávky

 • Signál – zvuk podezřelého rádiového signálu, který byl zachycen jen mikrofonem a vhodně tvarovaným kabelem. Identický zvuk mi ruší jeden mikrofon i v rámci celého interiéru.
 • Kovové VF zvonění – zvuk, který mě často ruší ve sluchátkách či je spojený s některými hlasy.
 • Šum a pozicování – ukázka jevu, který vzniká změnou vzdálenosti od plochy. Podle mě se takto dá určit pozice v prostoru. A dokonce možná mozek s touto informací pracuje podvědomě.
 • VF piskání notebooku

Zvukové nahrávky si lze poslechnout zde: https://www.lovecokamziku.cz/nahravka

Největší problém

 • vytváření VF zvuků a šumů, impulsů = parazitních zvuků (zejména hlasy, tlumené hovory, narušování / pozměnování zvuků v okolí) > snaha vyvolat paranodní stavy / strach / paniku > zejména pomocí vkládání jmen do různých okolních hovorů a zvuků (např TV / rádio apod). Konkrétní postup (ne však podrobný návod, chybí vzorce, přesně dané impulsy apod.) níže.
 • Narušování přirozených vibrací pomocí nevhodné práce s rezonancí
 • Fanatická posedlost manipulací
 • Vytváření specifických nahrávek, kde je zneužito zvuků různých frekvencí. Některé funguji na principu „našeptávání“. Často zneužívána praktika > připomenutí něčeho a hned následně zesměšnování tohoto a záměrné obtěžování / vytváření negativních asociací. „My tě ovládáme“ „To neumíš přemýšlet?“ „Musíme ti to připomínat, ty nás potřebuješ“
 • Po celou dobu není jasné, zda je znám fakt, že dochází k závažnému problému. Zda skutečně nedochází k lokálnímu narušování něčeho, co je specifické samo o sobě. Zda skutečně neprobíhá událost, kde je neprávem oběť vnímána negativně, aniž by za to mohla (řada scénářů na toto téma)
 • Rozhodně je však zřejmé, že problém vytváří jedinec, který by měl nešťastnou náhodou zakopnout a upadnout v noci do bažin v Nové Vsi v Ostravě poté, co se učil nové způsoby uvazování uzlů kolem nohou a rukou.

Entity / Retardovaní jedinci

Lze si představit zhruba takto:

 • Debilové, kteří mají možnosti využívat značně specifické zařízení / metody a zesměšňují svou oběť tím, že oni na vše přišli, vše pochopili, zatímco oběť jen tápe
 • Primitivní jedinci, kteří se neustále své oběti vnucují (pomocí specifických zvukových jevů). Neustále se baví o naprostých nesmyslech a baví se pocitem převahy (který si sami vzájemně vnucují/namlouvají). Díky anonymitě a fyzické nepřítomnosti nemají strach z nějakého postihu (tím spíš řada nechutných témat, urážek apod.)
 • Zjevný přehled o tom, co dělají ti, kteří představují určitou hrozbu – proto je oběť mnohdy x-hodin urputně provokována, aby pak působila negativně např. před někým, kdo se rozhoduje, zda vše nevyzradit. Či ve chvílích, kdy je jisté, že nehrozí zásadní nebezpečí docházelo ke zcela cílenému nechutnému obtěžování s cílem způsobit nějakou tragédii.
 • Neustále vnucování toho, že jde o novodobou zábavu, všichni to chtěj´í, akceptují. Dochází k opakování zajímavostí od jiných poškozených (jediná možnost jak působit alespoň trochu rozumně). Takto dochází ke snaze neustále získávat další a další informace / podrobnosti. Ignorování jakýchkoliv námitek / nesouhlasu
 • Záměrné upozorňování na fakt, že dochází ke snímání dat / obrazu z počítače. Často je vysvětlováno tak, že pokud se oběť nesnaží řešit (restartování, přeinstalování pátrání po viru) tuto situaci akceptuje a v případném sporu nebude vnímáno jako problém.
 • Nesmyslné napovídání, připomínání, zcela jasně daných / odhadnutelných kroků > snaha vykreslovat jako potřebnost / užitečnost takového systému
 • Zneužívání situace, kdy mnohé zvuky (a tedy hlasy) slyší jen oběť (např ve sluchátkách).
 • Pravděpodobně také dochází k šíření specifického rádiového signálu (a není známo kdo jej slyší). A skupina idiotů / či idiot jej napodobuje, zneužívá, vysílá jen lokálně a zamezuje přístup k jakýmkoliv informacím, které osvětlují co se děje.
 • Argumentem pro toto tvrzení je jednak nahraný rádiový signál, který zahrnuje jak složku, kterou lze přirovnat k běžnému FM vysílání (šum, slabě slyšitelné hlasy), tak jakoby konstantní přenos dat (telefon a probíhající hovor + reproduktor) + slyšitelné zvuky nějakého kódování (lze přirovnat k 8 bitovým hrám). Lze také slyšet VF tón, který je různě modulován a hlas či některé hlasy přesně kopírují tento tón a pomocí VF šumů, které se s tímto tónem spojují (ale mikrofon je zpravidla nezachytí – viz např #backdoorsound #technika) je následně vnímáno jako ŘEČ. (viz nahrávka – bude přidáno)

Debil a zábava pro trestance / „kámo napiš si tam“ trestankyně

 • Vytváření nesmyslných úchylných scénářu.
 • Tupý hlas, hraní si na nějakého boha
 • Otravování pomocí rezonančního šumu (lokální obtěžování např. pomocí repráčku a vysílání tohoto zvuku)
 • Zpětnou vazbu zajišťuje retardovaný radista
 • Ukájení se představou, že nějaké obecenstvo poslouchá a baví se uchylnýma tupýma sračkama (na poznámku, kterou píšu do notepadu opět slyšitelná dětinská reakce: „To asi myslíš sebe“)
 • Opět se projevuje jako trestanci, kteří se baví otravováním těch, kteří dokážou vše slyšet. Mají pocit, že ví vše nejlíp, že budou spojovat lidi, které šmírují
 • Samozřejmě skupina dalších dementů se jen neustálé krčí někde v koutě a bojí, nebo přehlíží ten zásadní problém / věří každé ptákovině a prozrazují tak kde co. Pokud někdo nyní cítí zhruba „On je sprostý / Neslušný / Negativní“ > nemá veškeré potřebné souvislosti. Následně „Vždyť musí cítit, že mi někdo pomáhá“ > NE. Jen tu a tam se někdo trefí a padne informace, která se hodí. V porovnání s celkovou situací nevýrazné.
 • Zdá se, další takový idiot je v FM (či si donesl nějaký repráček) > samozřejmě může být předpřipravený scénář, kde mám poškodit sám sebe. Jenže co když je to výjmečně pravda?
 • Zároveň mě už unavuje nekonečné hraní divadýlek o tom, jak někdo našel můj web. Já adresu průběžně sděluju běz ohledu na tyto trapné hříčky.
 • Pokud píšu informace tohoto druhu, samozřejmě během pár minut příspěchá další ubožák se svým „To se týká jen tebe, chápeš?“ „Všichni ostatní to mají normálně“ > Co to je za argument?
 • Takže opět a zase potvzení varianty: Retardovaní primitivové ve vězení, jejich omezené, ubohé nesmylsy a podobně zaostalý radista, který ze sebe dělá nějaké médium, šéfa, mluvčího.
 • Asi nejubožejší jsou momenty, kdy se tento tupec snaží řešit, že někdo otravným debílkům nadává. To raději vytváří fiktivní, smyšlené odpovědi a pomocí pozměněných hlasů mění realitu pro nějaké ubožáky. Což taky odpovídá celkovému stavu.

Terorizování zahrnuje zejména tyto prvky

 • cokoliv zajímavého, co cíl útoku vytvoří = „oni mu to napověděli“ „my jsme mu to napověděli“
 • snaha o vyvolávání problémů (pozdní odevzdání práce apod., vytváření pocitu, že oběť nic neumí, je jen flákač apod.),. K tomuto řada předpřipravených scénářů / nahrávek. Ovšem, pokud se něco povede – „Vidíte? Ta naše metoda funguje. Ono ho to stimuluje“ + k tomu řada podprahových informací jako „čas“, „svědek který viděl začátek práce a pak to, co se povedlo a nemá důvod hledat v tom nic jiného, než problém u takto obtěžovaného jedince“ > A ačkoliv kdekoho napadne, že i takový svědek asi není nic normálního, vězte, že vzhledem k tomu, jak celková situace probíhá – máte občas tendence věřit mnoha zvláštním situacím.

Mám sepsáno velké množství různých scénářů, opakujících se schémat apod. Ale pravděpodobně není nutné všechny vypisovat. Minimálně zde na webu. Předpokládám, že kdokoliv, kdo by hledal informace ohledně problému, který zažívá i on, postačí tyto. Nabízí se tak jedině možnost, že by některý ze scénářů připomněl některým lidem situaci, kterou zažili.

Specifické situace (prozatím netřízeno)

 • Je pochopitelné, že pachatelé vědí jak vše pobíhá
 • Proto se snaží v případě, že situaci nelze zvrátit alespoň „napovídat“ (cílem je vytvoření pozitivně vnímané entity – pomocníci)
 • Po rozkrytí specifického prvku spouštět zapálené diskuze na toto téma, které ale zpravidla neřeší / nepřináší nic nového
 • Pokud je zaznamenána situace, že se oběť snaží o pořízení nahrávky, najednou se vše přepne a hlasy jsou milé, neustále opakují jak pomáhají a že se snaží mluvit jen proto, aby došlo k nahrání. Existuje také možnost, že jde o pásmo zvuků, které je slyšitelné jen mikrofonem (linearita / nelinearita > #backdoorsound #princip) a tedy v tomto pásmu běží takové linky stále dokola.
 • Při sepisování poznámek či agresi směrem k pachatelům spojenou s jasnou argumentační převahou dochází ke zklidnění situace či „masirování ega“ neustálým užasem nad tím, co je sepisováno. V mnoha situacích však může docházet k mylnému přesvědčení, že takové informace vnímá i někdo jiný než pachatelé (kteří se tímto způsobem mohli dostat k mnoha specifickým znalostem)
 • V každé situaci je tvrzeno, že to tak má/musí být. Že se jedná o specifickou pomoc, která je za hranou zákona. To může být pravda, ale stejně tak je to něco, co pachatel bude tvrdit vždy. Je tedy třeba rozhodovat se na základě svých úvah
 • A takové rozhodování je narušováno rozhodovací paralýzou. Zahlcení mnoha variantama.
 • V určité dny je možné vnímat množství exotických českých slovíček (rozumněj spisovná čeština)
 • Zneužívání entit „starší lidé“ > mají znalosti, mluví zcela odlišným jazykem (vnitroskupinový jazyk, rozumněj > mluví spisovně, což je něco naprosto odlišného od „linek“, které jsou oběti vnucovány / podsouvány / našeptávány), neznalosti výpočetní techniky a z toho řada scénářů jako > oběť sděluje adresu, odpovědí je „my nemáme počítač“, „my jsme to nenašli“, „my se v tom nevyznáme“ > což lze samozřejmě chápat. Stejně tak jako slyšení jen určitých frekvencí (viz jev LORA / YANI), důvěra / snaha pomoci vs. znalost zákeřnosti z pohledu mladší generace a tedy množství predikcí co se může dít
 • Debilové také vytváří řadu scénářů, které jsou postavené na nějakém fanatickém důchodci, nadšeném radioamatérovy (a tedy opět prvek > snímání obrazu z počítače pomocí rádia), který se snaží „vycepovat“ nadějného mladíka, jenže vůbec nerozumí tomu, co dělá a proto neustále vše komentuje jak „je to zbytečné“, „to máš dobré“. „já nechápu co tam pořád řeší“
 • Možnost podprahového podsouvání tónů, akordů > dochází tak k oddělení specifických linek. Mnohdy spojeno se scénáři > oběť by si měla pouštět jen durové akordy, které jsou pozitivní. Přitom oběť má ráda spíše melancholické, molové tóny (v kterých se však nic nedozví). Na první pohled nesmysl hodný ignorování. Ovšem s ohledem na množství všelijakých kombinací je prostě nutno akceptovat i fakt, že oběti zkouší pomoct jedinec, který nedomýšlí následky, či si připravil něco specifického, co pomůže, ale je třeba následovat dané „nastavení“.
 • Mnohdy lze vnímat množství různých kombinací, jiných pohledů, tipu jak si připravit nějaký zvuk, který by mohl pomoci. Zpravidla se jedná jen o obecnější možnosti / začátky / směry. Tento samotný prvek je sám o sobě zajímavý, protože v podstatě člověka jen inspiruje. Dokončit, vyřešit následně probl´émy již musí sám. Ovšem ve spojení s problémem dochází opět k dalším možnostem, jak obtěžovat.

  1. Pachatel vnímá to stejné a tedy dopředu ví, co možná bude oběť dělat. Navíc se hodí, když by se měla oběť věnovat jinému druhu činnosti. Avšak k té potřebuje klid a proto zpravidla sklouzává ke snaze nalézt vhodný zvuk na vyrušení (a o to větší fanatismus, pokud jej nalezne)
  2. O zvuky má zájem, avšak chce znát jen přesný postup. Nechce, aby oběť cokoliv dokončila. Zvlášť pokud by mělo jít o něco specifického / nového / zajímavého nad čím nemá pachatel kontrolu
  3. Je jen težko popsatelné, jak fanatickou šílenost pachatel postupně vytváří, pokud se oběť stále nehodlá podřídit. V podstatě lze vnímat jako snahu totálního dementa, který už neví co by, aby svou oběť nějak rozhodil. Najednou se spouští různá silná VF pískání, seká se počítač. V návalu vzteku je také pachatel schopný dorazit před dům oběti a z auta vysílat specifické nahrávky, troubit, křičet a dávat najevo, že je někde kolem a oběť se nesnaží jej hledat, nebo to stejné, ale jedná se o další z obětí, která se snaží najít dalšího ve stejné situaci). A nebo se jedná o partu hloupých puberťáků, kteří věří, že pomáhají otravovat nějaké kriminálníky. Mnohdy vše eskaluje k pouštění zvuků např zemřelé babičky a x variant toho, jak umírala, či obdobné scény a že rovněž slyšela stejného pachatele. Dalším častým scénářem je fanatický blázen / mafie apod., která se živí zamezováním přístupu k informacím, které se vysílají specifickým způsobem. Následuje skupina entit, který mají člověka co nejvíce nasrat (puberťáci, co chcou vše jen pro sebe, blázní, kteří „kradou lidem životy > jejich sch´émata“ a užívají si veškerých zajímavostí, zatímco oběť trpí, úchylové a jejich tupé řeči do sluchátek oběti > většinou skupina např 5 homosexuálů, kteří se vzájemně překřikují, protože můžou mluvit na nějakého kloučka / vystrašeného mladíka > tomu věří díky dalšímu idiotovi, který se mstí své obětí tak, že opakuje vše co říká + doplňuje vlastní slova a to záměrně jiným hlasem. A získává tak specifické informace spojené s tímto zvukovým / rádiovým jevem).
  4. Oběť tedy následně reaguje logicky nespisovnou / vulgární češtinou (navíc po určité době je provokován tím, že nadává stále stejně > což pachatel řeší pomocí odchytávání takových slov a napojeník dalších nahrávek. Zatímco obět se nasírá myšlenkou, že někdo věnuje energii něčemu tak bizarně nesmyslnému a zároveň, že nebude vynakládat energii ještě na to, aby vymýšlel nadávky pro takovou kupu hnoje). V závěru většinou přichází „pozitivní“ entity, které zase lámou ruce nad tím, že oběť nedokončila práci, např celou noc se asi flákala a ještě mluví vuglárně. Takové scénáře ale lze rychle vyřešit sadou argumentu a následným blekotáním pachatele (avšak v počátcích tohoto činu značné riziko agrese).
  5. V každém případě je cílem, aby byla vyvolána agrese, vztek a to v takové míře, že se oběť zdiskredituje křikem / hádkou. V tu chvíli se spouští další sada nahrávek (klidný, posměšný, úchylný hlas > „Taaak + zdrobnělé jméno“ „Já tě dráždím viď?“ „Kámo už to jede“ „Jo, už ho máme, už jsem tam“ atd.) > zde opět > nejméně pokryta je oblast alespoň částečný klid + slovní / argumentační převaha > zesměšňování pachatelů. Avšak pozor > zde již dochází ke spuštění > nadávky, urážky jsou nahrávány a pouštěny dalším obětem. Proto je vhodné na toto myslet a záměrně urážet pachatele tak, aby to zároveň bylo co nejméně použitelné na někoho jiného. (rozlišovat např výrazy jako „buzna“ > „A ty máš velkého ….“ „Já bych se s ním chtěl laskat“, nechutný primitiv > částečně jasná provokace heterosexuálů a „gay“ > člověk jako každý jiný. Toto pomáha zamezit řadě scénářů, které se projevují jako fiktivní diskuze, kde se řeší jak je oběť neslušná + samozřejmě zmíňkou toho, že jeden z těch, kteří celou situaci řeší je gay. A rozhodně to nejsem já.)
Člověk jako každý jiný.

Obtěžování zvukem

 • Protože jde o zásadní část, zmíním ji hned v úvodu.
 • To, že existuje vše, o čem píšu níže, je jedna věc
 • Druhá věc je to, že obtěžování lidí, o kterém rovněž píšu a o kterém drtivá většina lidí v životě neslyšela
 • Já konečně přicházím na zcela konkrétní souvislosti.
 • Níže píšu o rezonančním šumu / zvuku, který lze slyšet v rouře / tubě. Zvukovod je také „roura“ / tuba. Odkaz na konkrétní článek: https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/17-5-sound-interference-and-resonance-standing-waves-in-air-columns/
 • V tomto článku se shodou okolností píše právě i u zvukovodu. Začal jsem tedy zkoušet tyto frekvence a najednou nacházím řadu prvků, které znám
 • V podstatě – pomocí specifických šumů lze vytvořit zvuk, který budete takřka s určitostí vnímat jen podvědomě a nebo jej vůbec neuslyšíte. To hlavní se děje ve spojení s jiným zvukem. Proto je řada situací spojena s impulsy (které vytváří iluzi mluvících osob) avšak zbytek věty je dopovězen právě pomocí tohoto šumu/zvuku. Případný svědek či nezaujatý pozorovatel tak pravděpodobně jen težce zachytává to, co slyší oběť. A ještě horší situace nastává v případě, že je tento zvuk vysílán jen do sluchátek, které má oběť často na uších. Je tak možné, že dochází ke „zdvojení“ takového problému a asi netřeba zmiňovat, proč se něco takového velice složitě řeší.
 • Dále bych ještě zmínil šum, ekvalizér, nastavení ekvalizéru tak, ať je poslech příjemný a následně zkoušet efekty jako flanger, chorus a sledovat ekvalizér. Jistě vás napadne otázka: když jednu frekvenci zesílím = mám tón. Když ji ztlumím, dostanu co? Vzhledem k možnosti externího zásahu do zvukové karty si nejsem 100%, zda efekt, který se dostavuje (relé – tedy vzniknuvší zvuk setrvává i po navrácení ekvalizéru do výchozího stavu a dokud není nastaven jiný vzorec s podobnou hodnotou, či výrazně jiný u hodnoty jiné) je záměř či vlastnost. Určitou podobnost lze nalézt v teorii předního českého vědce Járy Cimrmana: Externismus (odkaz na wikipedii) :).

Jen výplod fantazie? Ne!

Lze namítnout, že je vše ovlivněno subjektivním vnímáním, mnohé si špatně vykládám, mám zvukové halucinace apod. Vše se děje již několik let. Vnímám zcela jasné rozdíly na různých místech. Stejně tak jasnou absenci dalších kroků, nechuť, zmatek, křečovitost.

Uvedu několik příkladů:

 • Dnes (20.9.) se poprvé po 3 letech stalo, že jsem slyšel konkrétní informaci (jméno) vedoucí ke konkrétní osobě (znám pouze z vidění). S touto informací samozřejmě spojeno také přehrávání scén, kdy je tato osoba obtěžována podobně jako já (a to značnou intenzitou) a např. tyto informace by ji velice pomohly + další varianty, kde je to zesměšňováno jako trapná záminka k seznámení apod. Samozřejmě neustálé komentáře, posměšky, když je možné, že dotyčnou potkám. Na což seru. Co je však hlavní, nepříjemný pocit z toho, že lze mnoha lidem skutečně takto pomoci, či jsou např poslouchání přes tel. aniž by o tom věděli. Také nutno zmínit, že spouštěčem této situace byla informace, že se jedná o vnučku sousedů (a to včetně jména – nikoliv však příjmení. Slyšeno až následně – mělo se odehrát ve snu. Já ale byl vzhůru)
 • V oblastech mimo město (kudy jen procházím / nezdržuji se pravidelně) nastává prakticky úplné ticho
 • Okamžité reakce / změny na různé zvuky (Viz např. Tento příspěvek)
 • Několikrát bylo slyšet např: „Počkej, puč mi to, teďka ho dojebu“ „Kámo, on musí být úplně v pi.i“ + já ve stejný moment hledící na tel. „a to jako mluvíš o kom ty vole?“ (zde vždy citelná snaha jakoby machrovat před dalšíma chcípáčkama z party deviantů jak jsou schémátka dotyčného likvidační). Proto je např na mou reakci navázáno „Ale to neříkal on“ „Oni mu radí“ „On teď dělá hrdinu“ + nedočkavost kdy se něco nepovede apod. viz #scenare
 • Ti, které slyším jsou tak neuvěřitelní tupci, že prakticky non-stop dochází k chybám, vyzrazení toho či onoho prvku a následnou snahou vše zamluvit další hovadinou, která nedává smysl. Už jen to samo o sobě je zcela jasný důkaz, že nejde o nic z mé hlavy.

Frekvence lidského těla (google > body frequency). Mimo jiné opět zmíňka o hypersónickém efektu a jeho vlivu na člověka (který je mnohdy mylně spojován se „směrovým“ / ultrazvukovým reproduktorem – kde je ochranná známka na název „hypersonic“). A co mi udělalo největší radost – oficiálně potvrzen můj soukromý výraz „Zvuk ve vysokém rozlišení“ #HypersonickýÚřad 🙂

Článek zde: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00093/full

Co mě neustále zaráží – jak jsou informace tohoto druhu neustále potlačovány, či nevkusně prezentovány (a možná vím dokonce proč – viz tento web. Postupně se však daří seskupovat drobné střípky ve větší celky a mám již mnoho nápadů a představ do budoucna). Jeden takový příklad – to, o čem zde píšu se mimo jiné taky mnohdy projevuje brněním nohou. Ovšem je zde zcela konkrétní spojitost buď s nastaveným zvukem (a vibrace na základě určitých frekvencí) či vědomé ovládání / nalazení na specifickou vibraci (pomocí zvuku, který popisuji jako rezonanční šum, který znám a dokážu si jej představovat – zde mimochodem záměrné vnucování průběhu tohoto zvuku zcela špatným způsobem a to zejména ve vysokých frekvencích, kdy je tohoto stavu docíleno zcela nevhodným nastavením ekvalizéru / flangeru apod. – #turbina ). A taková vibrace poté skutečně odpovídá tónu, který v dané místnosti silně rezonuje.

Další důležitá věc. Čím více toho sepisuju, tím více lze vnímat neustále vnucování toho, že se vlastně nic nestalo, něco jsem špatně pochopil, je to jen nepovedený žert, snaha řešit dávné případy, která se vymkla z rukou, něco co vlastně všichni chtějí a podobné nesmysly. Přitom nejblíž je tomu všemu výraz „parazit“. Zároveň bude vzrůstat opět počet scénářů, kde já jsem jeden z pachatelů a toto je má snaha zbavit se odpovědnosti (proto mě mají sousedé, kteří mě neznají pomáhat zneškodnit – např. puštěním VF pískání, které umožňuje spojení se šumy a „mluvení“ na citlivější jedince – ten kdo VF zvuk pouští si samozřejmě buď vůbec neuvědomuje nebo se bude vymlouvat, že nic neví. Samozřejmě že se toto neděje jen tak. Samotný VF zvuk nezpůsobí nic. Je tedy třeba zavirovaný tel, či konkrétní vysílání specifických frekvencí – např pomocí rádia)

Takových scénářů lze ostatně vnímat několik a to zejména ve spojení s dementy, kteří neustále „pomáhají“ či „bojovníky“, kteří ovšem reálně jen šikanují – což sdělují pouze své oběti + záměrné pouštění dalších lidí zapojených do řešení situace, kteří netuší, že jeden z nich je pachatel.

 • Pravděpodobně dochází k obtěžování většího počtu lidí aniž by si to uvědomovali
 • Je možné, že se soubor specifických informací dostal do rukou deviantních primitivů, sadistů, pedofilů, kteří jsou fascinováni možností manipulovat s lidma. Avšak díky svému intelektu, který lze brát jako počáteční hodnotu pomyslné stupnice  (např IQ), kde i např papoušek (pták) je někde nad touto hodnotou také došlo k většímu zviditelnění tohoto problému (krádež notebooku, vloupání do bytu, finanční prospěch, nabourání se do počítače / telefonu apod., možnost dohledání specifických informací na internetu či darknetu)
 • Minimálně jsou tyto postupy zneužívány k cílenému obtěžování / psychickému terorizování (v minulosti některé z těchto případů skončily sebevraždou či agresí na zcela náhodných jedincích)
 • Podobné / související principy jsou také pravděpodobně využívány k hromadnému narušování soukromí o kterém se neví (přenos dat pomocí VF zvuku / ultrazvuku – Surfing attack, Back door sound)
 • Zásadním prvkem je zneužití zvuku, který vytváří VF rezonanci (bližší popis niže). Ta je způsobena specifickým elektromagnetickým signálem. Také ale speciálním zvukem, který lze vysílat např. z mobilního telefonu / počítače (SDR, HACK RF ONE)
 • Dále jsou využívány různé VF impulsy a šumy
 • Veškeré tyto zvuky jsou vnímány podvědomě. Což je ten nevětší problém.
 • Je znám postup, jak vytvořit zvuk, který nelze slyšet, ale mozek jej vnímá jako slova (min. od roku 1974 – viz níže)
 • Za určitých okolností či odlišných postupů a hlavně při spojení s dalším zvukem dochází k posunu do slyšitelného pásma.
 • S největší pravděpodobností je také nutné se onen zvuk „naučit“ – naposlouchat si jej. Právě proto jej málokdo dokáže vědomě vnímat.
 • Dochází tedy k dvěma specifickým jevům: 1. podvědomé / podprahové vnímání – lze na vybraný cíl vzdáleně mluvit, aniž by si to uvědomoval a za určitých podmínek s ním takto manipulovat 2. vědomé – možnost vytvářet pro vybraný cíl různé zvukové jevy, hlasy, tlumené hovory a jiné parazitní zvuky. A co víc – lze dokonce měnit slyšitelný zvuk . Platí zejména pro zvuk, kterému člověk nevěnuje hlavní pozornost (tedy hovor v okolí, rádio, televize). Děje se pomocí speciálně vytvořeného VF zvuku, který sám o sobě není slyšet, ale v určitým momentech se vytvoří impuls, který přeruší slyšený zvuk – vznikne tak např. pauza tam, kde být nemá a slovo zní jinak = informace má jiný význam
 • Obecně jde o zneužití značně specifických akustických zákonů.
 • Vzhledem k tomu, jak se vše projevuje má tedy laická veřejnost tendence nevěřit, že se něco takového děje. Což je jeden z prvků, který značně nahrává pachatelům. A i za situace, že se najde jedinec, který toto vnímá / slyší vědomě > je velká pravděpodobnost, že vše skončí diagnostikovanou schizofrenií či jinou psychickou poruchou.
 • Oficiální místa o tomto nemají žádné informace (psycholog, policie) a vše označují za technicky neproveditelné. Veškeré zmíněné postupy (a jen pro zajímavost – i např. včetně oficiálně uznaného patentu na zařízení vzdálené čtení mozkových vln) lze dohledat na internetu a jedná se o zcela seriózní výzkumy, jejichž výsledkem je funkční postup.
 • Z mého pohledu se tedy jedná o problém, o kterém se neví a který lze minimálně považovat za značnou hrozbu. Ze své pozice nemohu posoudit do jaké míry se jedná jen o cílené obtěžování. Je však prakticky jisté, že identický postup byl použit již několikrát (možná dokonce mnohokrát). Protože se vše děje dosti specifickou metodou a dlouhodobě – z pohledu nezaujaté osoby se vše jeví jako postupný úpadek. Nevzniká tak podezření, že došlo k trestnému činu.
 • Na internetu lze nalézt popis obdobných událostí např jako: gang stalking
 • Je také často zmiňováno, že došlo k nějakému problému (narušení specifického systému, krádež nějaké speciální vysílačky např. od tajné služby a tu zneužívá parta puberťáků). Obecně tedy k něčemu závažnému / či co je možné vyřešit jedním emailem a hraje se o čas. Zpětně toto vnímám spíše jako snahu donutit oběť k nějaké akci, aniž by měla informace o tom, co a jak se vlastně děje a situaci si spíše zkomplikuje (odkazování na slyšení hlasů, prapodivné historky apod.). Do budoucna pravděpodobně větší ostych z kontaktování nějakého úřadu (o to hůř, když je oběť hned v počátcích agresivní – což z osobní zkušeností vnímám jako častou možnost – vše se navíc spojí s hlasy a dojde např k diagnostikování schizofrenie. Oběti poté už nikdo nikdy nevěří). K tomuto se mimochodem váže řada dřívějších scénářů (nechat se označit za schizofrenika a uniknout tak dluhům apod.)

Hlavní části

 • Zneužití málo známého jevu. Možnost vytvářet specifické zvukové jevy
 • Trestný čin se děje defacto veřejně. Velké množství dezinformací. Skutečnou pravdu zná jen pachatel a oběť.
 • Lze vnímat jako různé zvuky / ruchy / hlasy v okolí
 • Časté pískání v uších
 • Slyšitelné ve spojení s ruchy okolí (šum města, větru apod.)
 • Mnohdy se zdá, že se pachatel / -é baví tím, že obětem pouští nahrávky dalších / či předchozích obětí
 • Snaha narušovat, přemlouvat, vyrušovat, měnit význam jakékoliv informace / snahy pomoct. Časem se zdá spíše jako záměr (vždy jedna entita pozitivní, na kterou se má oběť “upnout”, či pachatel předpokládá že dává smysl, když mluví)
 • Velké množství předpřipravených nahrávek / scénářů – jsou dlouhodobě vytvářeny (zejména v rámci předchozích případů). Proto existuje „plán / obsah“ na relativně dlouhou dobu. (předesílám znalost specifické zvukové metody na „vnitřní hlas“ od r. 1974. – viz dále)
 • Od určité doby velké množství scénářů (spíše nahrávek, kde hned při prvním argumentu dojde k neschopnosti reagovat), kde je evidentní zaostalost a primitivní uvážování “autorů”, kteří si jen léčí své komplexy tím, že se jim do rukou dostal specifický postup a mohou si tak dělat srandu z lidí: hry na duchy, zastrašovat, vyvolávat nepříjemné situace, hlasy mrtvých apod.
 • Různé entity (sousedé, okruh přátel, úřady, či nejpoužívanější – speciální exekutorský systém pro podporu vybraného jedince = oběti. Okolí vnímá jen jakoby pozitivní informace).
 • Stále se opakující schémata.
 • Počet nejvíce problémových hlasů je max 10. Často zní jako určité nastavení efektu chorus. Problémové hlasy, či spíše hlas (lze prakticky vnímat vždy jen jeden) se mění na ženské, mužské (různého věku). Je možné, že jde o snahu zmást případné svědky, slyšitelnost daných frekvencí v závislosti na poloze či prostoru. Viz: Německý výzkum z roku 2011 popsal, že při zvucích mezi 2000 až 4000 hertzy se u mnoha lidí nelibost projevuje i fyziologicky, tedy změnou tepu, ale třeba také vodivosti pokožky.
 • Z těchto výzkumů vyplývá, že díky lidské fyziologii je naše ucho výjimečně citlivé na zvuky na výše uvedené frekvenci. Vůbec nejhorší pak je, pokud se frekvence tohoto zvuku rychle mění (spojitost s mužský/ženský hlas?), pak člověk reaguje velmi intenzivně.

  Zobrazit celý článek na webu ČT24
 • Mnohé projevy lze vysvětlit jinak – často jako nosný prvek provokace (např pískání v uších = tinnitus, ačkoliv to není pravda apod.)
 • Předpoklad (dá se říci až jistota), že se oběť sama zdiskredituje = bude označeno za psychickou poruchu / dignóza schizofrenie
 • Pachatelé mají velký náskok před obětí. Situace se komplikovaně řeší.

Základní cíle

 • Okrádání o čas
 • Narušování soustředění
 • Rozhodovací paralýza
 • Snaha o materiální likvidaci
 • Ponižování, Zesměšňování, Provokování
 • Narušování spánku: VF pískání (vždy zejména pokud je následující den důležitý – např pohovor, nástup do nové práce apod.)
 • Po celou dobu mít zpětnou vazbu / Kontakt s obětí
 • Vyvolávání agrese a poté nabádání k ničení majetku či útoku na nevinné osoby / policisty (vždy snaha spojit s momentem, kdy se oběti něco nepovedlo, má hlad, je nevyspaná apod.) 

Existuje také možnost upravit zvuk tak, aby se spojil s tinnitem vybrané oběti. Či je nastavena frekvence, kterou slyší jen vybraný cíl. Snaha docílit stavu, kdy oběť neustále slyší hlasy, ale okolí nikoliv.

Většina lidí tyto informace přehlíží, protože „kdo by to dělal“ „to není možné“ „to se ti jen zdá“ „užíváš houbičky?“. A to je chyba!

Živím se jako fotograf. Mám s tímto osobní zkušenost. Jsem psychicky odolnější, než se předpokládalo :).

Je třeba, aby se tyto informace informace šířily. Taky vám to zní jako šablona pro konspirační web, že?

Občas mám pocit, že homo sapiens (pro ostatní: člověk moudrý) je vymírající druh

„We have to find someone, who can hear / feel this message“

#slyšení hlasů #syntetická telepatie #voice to skull #hypersonický efekt #bezpečnost #soukromí #snoopza #surfing attack #back door sound #obtěžování přes mobil #gang stalking

Specifický zvuk / Rezonanční šum

 • Rozléhá všude kolem. Jde o přirozenou součást městských zvuků.
 • Lze přirovnat k šumu, na který je aplikován chorus (a předpokládám, že půjde i o stejný princip)
 • Když to velmi zjednoduším, jde v podstatě o šum, který se odráží od různých ploch (město, domy, auta, prostředí). Odrazy jsou různé. Dochází k interferencím, vlny se různě sčítají a vzniká specifický rezonanční šum.
 • Tento šum má přirozeně spíše nižší či běžné frekvence. Zneužito je však stejného principu a frekvencí vysokých.
 • Těžko se určuje konkrétní tónina. A s každou změnou pozice se změní tón (což je něco, co např já, jakožto fotograf/grafik u počítače nedělám a proto lze předpokládat, že vnímám stále stejný tón)
 • Lze také slyšet v jakékoliv rouře (např. od vysavače)
 • Pomocí tohoto zvuku dochází k obtěžování lidí jen tak pro zábavu.
 • Ti si to mnohdy ani nemusí uvědomovat a pokud ano, není vůbec jednoduché přijít na vše, co s tím souvisí.
 • Lze takto vytvářet i parazitní zvuky, které je slyšet jakoby v okolí, či jsou slyšitelné v hudbě. A ony parazitní zvuky jsou zejména hlasy. To je pro skupinu deviantních bláznů očividně ta největší zábava.
 • V rámci Ostravy a okolí existuje několik míst, kde je tento zvuk (samozřejmě jeho přirozená varianta) slyšet zcela zřetelně a jasně (většinou spojení vodopádu a plochy, od které se šum odráží)
 • Poslechněte si ukázku zvuků, které jsou postaveny na tomto principu.
 • A nebo zde – pozitivní, relaxační využití (youtube)
 • Snažím se blíže pochopit tento magický zvuk (či přesněji vzorec). Skrývá se v něm totiž mnohem víc. Tak, jako vždy – ten nejpropracovanější jsem zatím slyšel jen v přírodě, kdy šum (např. vodopádu) prochází skrze les a odráží se od nějaké plochy (která samozřejmě není dokonale rovná).
 • Tento zvuk je rovněž zodpovědný za řadu hlasů (jde o záměrné zneužití). Při soustředění na tento zvuk se vše stopné a zůstane jen jakoby zastavený hlas na určité hlásce. Pro vnímání slov je použit VF šum + neslyšitelné impulsy pomocí specifických postupů (sbíhání vln – ekvalizér)

A co víc – zdá se, že pomocí tohoto zvuku lze snímat vybraný prostor. Reálně jsem si vyzkoušel, jak určité nastavení selektuje / zvýrazní vzdálený zvuk, který by za normálních okolností nebyl vůbec slyšet. Můj názor je, že např pro každou místnost / prostor je třeba specifické „nastavení“ (různé prostory jsou různě velké, obsahují různé prvky, proto dochází k různým odrazům, ozvěnám atd, z kterých se skládá zmiňovaný zvuk). Více souvislostí dále a také příspěvek VF zvuk a selekce.

Můžete vidět když #kýbl #voda #zvuk (např 30 – 40 Hz nebo něco co vibruje) #vlnky (ty se posčítají a lze vidět v podstatě stojaté vlny #interference).

Dva obrázky výše znázorňují situaci, s kterou zápasím neustále. Vím, že zvuk a různé kombinace frekvencí vytváří právě takovéto jevy. Jenže pokud si je takto neznázorníte, či nemáte program na simulaci odrazů, je dosti těžké nějak rozumně představit si, co se děje v místnosti za zvuků té či oné frekvence.

Jedna zajímavost: Víte, že vědomě vnímáte jen asi 1/1000 z toho, co vnímá váš mozek?

Music is an interstellar language

Pusťte si na úvod tyto dva tracky. Jeden je z roku 1997 a druhý s názvem 21st Century poem z roku 1995. Soustřeďte se na text. A poté, co si přečtete tuto stránku si je pusťte znovu.

Část 1. / Znalosti

 • „Lidé zapomněli přemýšlet v souvislostech“ (Dokument Rozdělený mozek)
 • Nebudete věřit tomu, o čem zde píšu (jeden z několika hlavních bodů, kterého je zneužito u problému, který popisuji níže)
 • Aby vůbec bylo, alespoň částečně, pochopeno co zde popisuji, je nutno vědět o různých zajímavostech/možnostech/zákoutích akustiky, technologií či lidského mozku. Zkusil jsem proto vybrat několik zásadních informací, které souvisí (nebo mohou) s tématem (viz dále)
 • Pravděpodobně si neuvědomujete, že něco z toho více či méně ovlivňuje i vás
 • Pokud si přečtete vše a budete nad tím přemýšlet, budete žasnout, co vše se dá takto vysvětlit (například EVP – fenomén elektronického hlasu. Po přečtení následujících řádků budete mít mnohem reálnější a smysluplnější vysvětlení než „hlasy duchů“)
 • Vše se týká především zvuku, vibrací, rezonance, elektromagnetického vlnění / elektřiny a vlivů těchto prvků na člověka. Zejména pak zvuku a jak moc je jeho vliv podceňován.
 • Postupy a metody, které jsou mylně vyhodnocovány jako např. schizofrenie a pokud by se toto téma více řešilo, mnoha lidem by se určitě změnil život. Najednou by nebyli „nemocní“, ale pouze citlivější na určité frekvence, či obětí cíleného obtěžování.
 • Bude zřejmé, jak složité je pro někoho, kdo toto zažívá, vysvětlit o co přesně jde a přežít reakce okolí typu „Prosím tě, proč by to někdo dělal?“ „Běž se vyspat“ „To se ti jen zdá“ „Já nic neslyším“ „Měl bys navštívit lékaře (zde mám i osobní zkušenost k tématu)“. Že zde chybí něco jako „To je zajímavé, o tomto jsem nikdy takto nepřemýšlel“ „Podívám se, zda nenajdu nějaké podrobnější informace“? To není náhoda. To je prostě realita. Ve zprávách na TV NOVA to nebylo, tak to prostě neexistuje (Záměrně přeháním. Doufám)

Zajímavosti na úvod

Hned na úvod si uděláme jasno v tom, co je a není možné. Jednoduše – možné je toho daleko víc, než si umíte nyní představit. Jsou známy metody, postupy a je k dispozici technologie, která přesahují chápání i průměrného ostraváka, natož běžných lidí. Brno. A pokud víte co hledat, lze o každé z nich nalézt poměrně dost informací. Včetně podrobných postupů co a jak. Je s podivem, že o tomto nejsou k dispozici žádné informace ani na oficiálních místech (minimálně dvě policejní služebny a psychiatrická pohotovost, kde jsem byl na přezkoušení – z toho je asi zřejmé, jak důvěryhodně bylo mé oznámení bráno). Proto těžko budete hledat něco jako liparský tón, syntetická telepatie, voice to skull, voice fm apod. Nehledě na současný společenský standard: Slyšení hlasů / Manipulace s myslí = člověk který to říká je divný / 100% duševně nemocný

A připomínám, že nejde o žádné konspirační teorie, pohádky atd. Vše jsou seriózní výzkumy, funkční postupy / metody. Jen se o nich vůbec nemluví. A díky tomu je možné, aby se dělo to, o čem píšu.

Vysokofrekvenční zvuk

 • Hearing radio frequencies – Nejásejte. Rádio Proglas a pro mě nejlepšího uspávače hadů (moderátor se specifickým projevem) si v uších nenaladíte. Ale pískání nemusí nutně znamenat Tinnitus. I když doktor tvrdí opak.
 • Dvě slova v jednom – Něco, co by teoreticky mohlo způsobit řadu komplikací. Ukázka, že lze docílit situace, kdy 2 lidé uslyší v jedné nahrávce rozdílné slova a to jednoduše podle toho, na jaké frekvence jsou citliví.
 • Ottoakustický efekt (VF pískání, které vydává samo ucho a pozor, někdy lze dokonce i slyšet jinou osobou / citlivým mikrofonem. Opět v některých případech zaměňováno za tinnitus

Pískání v uších

 • V prvé řadě, nikdy není vyloučeno, že máte tinnitus (pískání, šelest v uších)
 • Vůbec si jej nemusíte uvědomovat. Nebo tomu tak bylo alespoň do teď.
 • Mnohokrát jsem v souvislosti s tinnitem slyšel informaci, že lidé jím postižení mívají psychické problémy
 • Úvaha: Co když dochází v některých případech ke zneužití Tinnitu a právě to je důvod, proč „hlasy“ slyší jen oběť? Stejný princip jako popisuji jinde. Spojení VF šumu a např větru (v tomto případě tónu / pískání), kdy teprve poté vzniká „slyšitelný“ zvuk/hlas. Konkrétní hodnoty jsou zjišťovány právě pomocí nekonečných otázek, provokací apod. A podle toho jaký hlas oběť slyší se odvozuje konkrétní Tinnitus reliéf. To samozřejmě v případě, že oběť nevyužije některou z mnoha aplikací na měření Tinnitus reliefu pro mobilní telefony.
 • V rámci celého problému je využíván VF zvuk – pískání v uších by tedy nebylo nic zvláštního
 • S tím se pojí i časté, bezdůvodné štěkání psa (pes slyší až do 35 kHz). Mnohdy doprovázené právě slyšitelným VF pískáním.
 • V mém případě je pískání mnohdy nárazovité / ostré a od určité doby jasně zřetelná snaha vyrušit, rozptýlit. Často se ozve, když jsem si „asi“ poznačil něco důležitého (protože bylo slyšet tapání na displej)
 • Surfing attack / Back door sound – komunikace mezi zařízeníma pomocí VF zvuku
 • Quiet.js – javascriptová knhovna pro komunikaci pomocí VF zvuku
 • Voice to skull, Syntetická telepatie – pracuje se se zvukem okolo 15 000 Hz (což je stále slyšitelný zvuk)
 • A řečnická otázka – co slyšíte, když vysunete bradu / spodní čelist jakoby dopředu? V mém případě silné VF pískání
 • obyčejná ultrazvuková píšťalka na psy má dosah až 3 km
 • v každé domácnosti / kanceláří najdete hned několik zařízení, které vydávají vysokofrekvenční pískání (nabíječky, tv, počítače), které si ani neuvědomujete (poslechněte si zvláštní
 • ultrazvuková plašička vydrží na baterii až rok

Iluzionista(Mozek) / Akustika

 • Oficiální databáze patentů / Čtení mozkových vln / Vysílání podprahových zpráv apod. – Člověk žasne co vše je vynazeleno. Už jen na základě tohoto příspěvku nemůže nikdo tvrdit „to, co se ti děje není možné“.
 • Zvuk, který nejde slyšet, ale mozek jej vnímá jako slyšitelný – specifická metoda, která dokáže způsobit to, že vnímáte slova, aniž byste cokoliv slyšeli. A teď si představte stejnou situaci, ale vůbec nevíte, že se něco takového děje (někdo na vás toto vysílá). Až vám tedy někdo bude radit „Věř svému vnitřnímu hlasu“ – vzpomeňte si, že to nemusí být tak jednoduché :). A co když lze tímto způsobem vysílat v podstatě např. pískání, které nejde slyšet, ale mozek jej vnímá stejně otravně jako zvuk obyčejný?
 • Psychoakustika – manipulace s pocity pomocí zvuku a vliv zvuku na člověka obecně (a jak jsme na tyto znalosti stihli už zapomenout)
 • Hypersónický efekt – vliv frekvencí nad slyšitelným pásmem na slyšitelné spektrum. A jak tyto frekvence ovlivňuji elektrickou aktivitu mozku. Důvod, proč je takový rozdíl slyšet hudbu naživo a nebo jen jako puštěnou mp3.
 • Liparský zvuk / tón – je zvuk, který je vytvářen větrem při průchodu objekty nebo skrz ně. Pro staré Řeky pocházel tento zvuk od vládce větrů. Proto se mu také říká hlas boha Aeoluse (the voice of Aeolus). Pro představu mrkněte na toto video. Zpěv, chorál vytvořený větrem.
 • TMS – ovlivňování rozhodování pomocí magnetického pole. Něco obdobného lze nalézt i v dokumentu Cesta do hlubin mozku 3 / Kdo nás ovládá. Můžou s tím mít spojitost sluchátka, které mám skoro neustále na uších? Či hypersonický efekt? Asi to není 100% (viz možnost číst příspěvky na tomto webu), ale je klidně možné, že takový deviantní „nadšenec“ otráví člověku život. Minimálně je to zajímavé téma. Viz přednáška Mozek a svobodná vůle – Vladimír Komárek | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK
 • Digitální šum – mp3 stažené z netu / streamování hudby / youtube vs bezztrátový formát FLAC pro hifi nadšence. Která skupina bude početnější? A právě digitální šum, který uslyšíte v každé mp3 je zároveň zvuk, který je ideální jako „nosič/zvýrazňovač“ podprahových / VF zvuků.

  Nemluvě o bílém šumu / white noise, který je obecně doporučován jako pomoc při usínání / uspávání malých dětí. A najednou matka malého dítěte zjistí, že „ten hlas řekne co má udelat a on to udělá. Prý je to takový legrační hlas že se mu někdy musí i smát“ > viz diskuze na eMimino / Diskuze / Slyší hlasy.

Obecně – „Slyšení hlasů“ není nic ojedinělého. Viz příspěvek Hlasy jsou docela běžný jev (metoda zmíněná výše dokonce nabízí vysvětlení, jak se to děje)

V rámci oněch „mnou slyšitelných hlasů“ skutečně existují „dva světy“ (a nejsem jediný. Viz rozhovor na rádiu wave Mohou být pečující i agresivní. Slyšení hlasů je běžný lidský prožitek, říká terapeutka a adiktoložka). Ovšem ty rozumné jsou z podstaty věci mnohem tišší #paradox #problem. Dokonce jsem mnohokrát uznal, že jeden směr / varianta / verze funguje opravdu skvěle. Vůbec o ničem nevíte. Dokonce se zdá reálnější varianta, že nic takového neexistuje (a jak tímto způsobem přehlušit idioty, kteří se vydávají za všechny strany? Taktika reprodukování/opakování/kopírování zajímavých informací. Viz dále.). Ale pak vás upoutají poněkud (mírně řečeno) nevšední náhody/situace, kdy člověk cítí, že přeci jen existuje i něco jiného a něco se děje (pak zas nedává smysl, proč by se věnovalo tolik usílí upoutat někoho, kdo má na webu kontaktní formulář ;). Ano, něco co neexistuje nic nepošle – přičemž toto dává smysl jen ve specifických případech). Každopádně cítíte snahu na něco vás upozornit. A to „něco“, co vás uporňuje vnímá každý různě: synchronicita, kolektivní vědomí, meluzíny, bůh nebo také duševní onemocnění. I zde platí, že debilita a bezohlednost jde mnohem více slyšet. Proč jednoduše neříct (Že co? Ne, toto mi nikdo nediktuje #humor), někteří jsou naprosté prasata (tedy jedinci, kteří znají metody a postupy, pomocí kterých lze vytvářet specifické zvukové jevy – vnímáné např jako hlas), někteří debilové, někteří méně a ty ostatní už moc neslyšíte, jen o nich víte (ale často je opakují/kopírují ti, co jdou slyšet asi úplně nejvíc – těch je cca 10 (A nebo jeden a různé entity. A nebo několik entit, které se projevují stejným hlasem, které využívá vícero lidí .). Viz příspěvek Důvěryhodný hlas a vytváření negativního obrazu).

Nedává to smysl? František Ringo Čech – Proč tu zůstanu Ve zkratce – Proč se tu máme fajn. Což si uvědomíme až když o to příjdeme. A možná se to už děje a možná zde čtete o tom, jak. #ČeskáMentalita #JdeONěcoVážnějšího

Závěrem – metody spojené se zvukem jsou v podstatě jednoduché postupy, které zvládne každý. (Něco jako třeba Alberto Tomba a pohled na něj když lyžuje. Jinak řečeno – není třeba žádných konspiračních standardů jako podkožní implantát, čip v mozku, mimozemšťani. Stačí znalosti.) I já rád experimentuji se zvukem a proto vím, jak jednoduché je udělat primitivní zvuky, které zní jako řeč / slova. Po těch letech dokonce spíše nelze udělat zvuk, který nezní :).

V poslední době se také podařilo prokázat, že hudebníci ve srovnání s nehudebníky mají díky svému tréninku podstatně lepší výsledky v testech rozeznání řeči v šumu, dále lepší schopnost frekvenční diskriminace, tedy schopnost rozeznat rozdíly ve frekvenci tónů, a také lepší pracovní paměť, tj. schopnost si rychle zapamatovat sled dějů. Celý článek zde: Sanquis.cz – Mozek a hudba

Rádio (Že v tom nejsi sám, tak ještě zbývá naděje)

 • 1km Mini FM transmitter – když jsem se poprvé svěřil s problémem, který zažívám veřejné bezpečnosti, tak hned další s kým jsem mluvil (nedobrovolně) byl psychiatr. A ten mi řekl, že to, co popisuji je technicky nemožné. Škoda, že jsem tehdy nevěděl alespoň o tomto videu. Složitost level „to bych zbastlil i já“ a máte zařízení, kterým lze rušít (mluvit) do běžných FM frekvencí.
 • SDR / Software defined radio – stačí obyčejná TV karta do USB a můžete zkoumat rádiové vlny (a všude kolem jich v dnešní době není zrovna málo)
 • Hack One RF – krabička, pomocí které můžete snímat frekvence od 1Mhz do 6GHz. Záleží na použití. V podstatě jde o jeden a tentýž vzorec: nadšenec, normální člověk a blbec.
 • Odposlech WIFI pomocí Walkmanu – videonávod (mimochodem perla audiovizuální tvorby :D) tohoto ruského mága momentálně nemůžu najít – přidám později.
 • LTE vysílačky / Digitální vysílačky

A aby výčet technických záludností byl kompletní, přidám ještě metody spojené hlavně s telefony, počítačí a novějšíma TV. A opět v hlavní roli zvuk!

Počítače / Mobilní telefony / Komunikace pomocí ultrazvuku

Přehled několika metod, o kterých běžný smrtelník v životě neslyšel, které se běžně používají a kolem každé lze nalézt početnou komunitu fanoušků. A tedy mnoho informací, návodů, tipů atd. Jednoduše je nutno vzít v potaz fakt, že je naprosto reálně možné, aby se dělo to, o čem píšu. Nejde o žádné sci-fi :). Schválně, jak výjmečná vám příjde situace, kdy znalosti jakéhokoliv zabezpečení telefonu či počítače končí u „Podívej se mi na to, mě se to nějak seká“.

 • BackDoor: Making Microphones Hear Inaudible Sounds – popis metody, jak vytvořit zvuk, který člověk neslyší. Mikrofony (počitač / mobilní telefonu) však ano.
 • Surfing attack – metoda, která je založena na podobném principu. Odkazuji i na web, který se specializuje na tuto problematiku a na něm lze dokonce nalézt přesné frekvence pro jednotlivé typy telefonů
 • Aplikace Snoopza – Pomocí této aplikace lze získávat prakticky veškerá data z telefonu, kde je (skrytě) nainstalována (např. data nutná ke kontrole zaměstnanců či bezpečnosti / dětí – k čemu jinému by to někdo používal, že.)
 • Ziskávání dat skrz procesor / grafický procesor (lze aplikovat na počítač / mobilní telefon / novější TV). Tato metoda má využití zejména v uzavřených prostorech / statické místo. Má teorie založená na dvou informacích: Odposlech monitoru pomocí rádia (zive.cz) a nahrávce zvuků vycházejících z notebooku
 • Obyčejný počítačový vir / keylogger (zachytává stisknuté klávesnice = útočník má veškeré vaše hesla apod.). Do vašeho počítače / telefonu se může dostat mnoha způsoby (příloha mailu, škodlivá stránka, soubor stažený z internetu, soubor od známého, flashka, z práce, wifi v kavárně, přenos pomocí VF zvuku, zanedbatelná datová náročnost). Můžete jej mít mnoho let a ani o tom nevíte. Zvlášť když se živíte prací na počítači a denně proudí velké množství dat z a do počítače / telefonu. (mimochodem, zkuste si někdy stáhnout aplikaci wireshark a podívat se na veškerou komunikaci, která probíhá mezi vaším počítačem a okolím / internetem. Nebudete věřit svým očím.
 • Aplikace na zesílení mikrofonu – pro mobilní telefony jich je mnoho a zdarma. Jsem si jistý, že kdekoho překvapí, jak je prakticky nemožné vykonat sebemenší pohyb a nebýt slyšet, natož žaludek oznamující příliš volného místa (mimochodem také zajímavý generátor náhodných zvuků). A hlavně – jde o naprosto banální funkci, kterou může obsahovat i kdejaký vir. I to může být zdrojem mnoha citlivých informací a člověku hned nemusí dojít spojitost. „jak o tom sakra můžou vědět?“

Část 2 / Obtěžování zvukem

Zde dochází ke spojování hned několika prvků. Jako nejpravděpodobnější se zdá, že došlo k naprosto bizarnímu mixu vícero situací a výsledkem, že o všem píšu.

Ano, zní to skutečně šíleně. Ovšem vzhledem k tomu, co několik let zažívám, lze těžko najít nějakou obyčejnou příhodu, která má na svědomí to vše o čem píšu. A jsem kdykoliv schopen dokázat, že nejde o žádný výplod mé fantazie.

Pro popis týkajících se pouze tohoto problému vytvořena stránka zvlášť. Jde o pokračování této. Zaměřuje se na konkrétní, detailní popis jednotlivých metod, opakujících se schémat atd. Postupně aktualizováno (snaha negativní asociace kde si dement myslí, že když 10x zopakuje své jméno, každý se z tohoto odkazu pozvrací – toto není žádný nepovedený vtip. Toto se skutečně děje v momentě kdy píšu tyto řádky. Samozřejmě je pracováno s informacema v sémantické rovině. Možná proto lze opakovaně slyšet dementa, jak úchylným hlasem říká „Já jsem A.P. a dělám (popis nějaké prasárny)“ + následné nahrávky, kde dotyčné osobě, která jsem vlastně já vysvětluje, že je blázen, ať se uklidní apod. )

Představit si to lze zhruba takto:

 • – slyším, reaguji na určité zvuky, aniž bych si to uvědomoval. Jako fotograf fotící akce v klubech jsem pravidelně na místech s velkým počtem lidí.
 • Dement – ten si např. zkoušel některou z metod (viz výše) v klubu, kde je hluk a tedy nikdo si jej nevšimne. A všiml si, že na dané zvuky reaguji já. Zkoušel si tedy různé kombinace a to tak urputně, že jsem vše začal vnímat vědomě.
 • Tento dement mohl být součástí nějaké skupiny hackerů, či dalších (volů) co sní o ovládání lidí. Či se chtěl dostat do skupiny již existující
 • Díky tomu se informace o tom, že vše vnímám vědomě (což je specifická, netradiční vlastnost)
 • Nejsem jediný, kdo dokáže tyto zvuky vnímat a je zřejmé, že takto dochází k většímu počtu obtěžování (aniž by to vybrané cíle tušily), dokonce možná i k hromadnému
 • Proto lze vnímat rozpory, dohadování, matení, snahu ničit informace vedoucí k vysvětlení toho, co se děje
 • Vše se projevuje stejně (zvukové jevy). Jsou zde však rozdíly v podobě – hromadné, obecnější obtěžování a cílené, směřováno přímo na mou osobu

Často se opakující jména:

 • Marian L.
 • p. Štolba
 • J.K.
 • P.S.
 • L.H.
 • L.P.
 • Martin / Martínek
 • Honza
 • Dceruška (stále se opakující nahrávka zabili jste mi dcerušku)
 • Dříve se opakoval otec
 • Často zmiňovaná adresa – Petřvald 2**
 • R2R
 • Často zmiňován nějaký policejní vir
 • Vězení a zábava trestanců + ten, co vše řeší externě (nahrává, vysílá)
 • Tajný spolek radistů či jiných „nadšenců“, kteří vše řeší, ale tak, že se vztekají pokaždé, když je někdo poslouchá (přitom je lze slyšet v éteru na každém kroku)
 • Co je však hlavní – zasrané 70-leté prase

Základní informace

Mnohem pravděpodobnější je, že poškozený / oběť vše vnímá podvědomě a vůbec si tedy neuvědomuje, že případně dochází k nějaké manipulaci. Do hry také vstupuje specifická citlivost daného jedince na určité zvukové frekvence apod.

Skupina retardovaných deviantů se ukájí především tím, že mluví pomocí specifických zvuků na ty, kteří mají hacknutý telefon a „možná to někdo slyší“.

Urputná snaha zabránit ve zveřejňování (již od počátku) pomocí vnucování pocitu toho, že tak dojde k potvrzení toho, co a jak funguje. Přičemž za 3 roky nedošlo k ŽÁDNÉ ZMĚNĚ (tedy ve smyslu nějakého zhoršení. Naopak vše se jeví pouze jako snaha se mě jakkoliv zbavit, protože je zde strach o provalení přístupu k telefonům, kamerám apod. pomocí rádia/elektřiny – zaměřit mou pozornost jinam ale zároveň nepřiznat prohru. Výsledkem je tedy tragikomický příběh kde se retardovaný chcípák snaží neustále dokazovat jak mě ničí. Po nocích mi našeptává stále stejné blbosti + zároveň hraje divadlo, že se tajně implantoval mezi tyto devianty – viz #scénáře > zachránce / pomocník / unikový scénář. Do toho mu ostatní šmíráci nadávají ať mě už nechá a mezitím se vše prozrazuje. A aby z toho náhodou někdo neměl radost, tak opět – prasata hekají, že díky nim se vše řeší).

 • Zneužití málo známého jevu. Možnost vytvářet specifické zvukové jevy
 • Lze vnímat jako různé zvuky / ruchy / hlasy v okolí
 • Časté pískání v uších
 • Slyšitelné ve spojení s ruchy okolí (šum města, větru apod.)
 • Velké množství předpřipravených nahrávek / scénářů – jsou dlouhodobě vytvářeny (zejména v rámci předchozích případů). Proto existuje „plán / obsah“ na relativně dlouhou dobu. (připomínám znalost specifické zvukové metody na „vnitřní hlas“ od r. 1974. Viz Akustika výše)
 • Stále se opakující schémata (např rádoby dominantní, posměšný hlas, klidný hlas – používán, když oběť neví o co jde a vzteká se. Problém však nastává, když oběť – např já – na tento klidný hlas reaguje podobně klidně „co to meleš ty demente?“. Najednou dojde k zneklidnění + zesměšnění před skupinou dalších retardů a nastává zmatek)
 • Počet nejvíce problémových hlasů je max 10. Mnohé jsou jen specifickou kombinací efektů chorus, flanger, delay či digitální „crusher“, případně rectangle waveform
 • Narušování soukromí (týká se zejména uzavřených prostor, kde se cíl útoku často zdržuje – byt, kancelář apod.)
 • Nabourání do mobilního telefonu / počítače (vir / pomocí radio hackingu – v samotném zařízení tak není nic podezřelého)
 • Okolí oběti si nemusí ničeho všimnout / Nic slyšet (jak je to možné vysvětleno dále)
 • Zneužívání anonymity / toto je hlavní důvod toho, proč se dotyční cítí jako páni světa. Je naprosto jednoduché z těchto mentálů, pomocí jednoduchých otázek udělat naprosté voly, kteří se jen vztekají, mumlají nesmysly, pouští jeden ohraný scénář za druhým, vymlouvají se, škemrají další prasata o radu a mstí se ve chvíli, kdy nelze reagovat
 • Stejně tak lze často slyšet panický strach z toho, že dojde k odhalení
 • Zesměšňování oběti – pachatelé předpokládají, že oběť tento čin nikdy nevyřeší, nikdo tomu nebude věřit.
 • Mnohé projevy lze vysvětlit jinak – často jako nosný prvek provokace (např pískání v uších apod., viz dále)
 • předpoklad (dá se říci až jistota), že se oběť sama zdiskredituje = bude označeno za duševní onemocnění / dignóza schizofrenie
 • Možnost, že se pachatelé zaměřují na jedince, u kterých je předpoklad, že nebudou kontaktovat policii (okolnosti, ostych)
 • Policie či psychologové (alespoň v mém případě) nemají o tomto absolutně žádné informace. Taková situace samozřejmě nahrává pachatelům. Není se na koho obrátit. To je samozřejmě problém zejména v situaci, kdy poškozený / oběť nemá žádné informace o tom, co se děje.
 • Proto silný tlak na řešení celé situace s policií (zejména v počátcích / obět má málo informací). Předpoklad, že dojde k diskreditaci oběti, nic se nevyřešení. V budoucnu ještě větší ostych řešit oficiální cestou = ještě silnější psychický útisk
 • Vše slyší / vnímá jen oběť – okolí nikoliv. Složitě se řeší
 • Zneužívání primitivních / zaostalých jedinců – v případě řešení se vše svede na ně

Jinak obyčejné obtěžování specifickým způsobem

 • Primárně snaha o psychickou destrukci. To má vliv na vše ostatní.
 • Snaha zabránit řešení. Záměrné pouštění naprostých úchylností s předpokladem, že pokud o nich bude poškozený/oběť psát – sám sebe znemožní. Zároveň však zneužívání právě tohoto faktu.
 • Okrádání o čas
 • Narušování soustředění
 • Rozhodovací paralýza
 • Snaha o materiální likvidaci
 • Ponižování
 • Zesměšňování
 • Provokování
 • Snaha neustále vyvolávat negativní náladu. Cokoliv pozitivního je ihned různě přetáčeno, zesměšňováno (mnohdy pomocí naprosto tragicky primitivních a dětinských odůvodnění)
 • Po celou dobu mít zpětnou vazbu / komunikovat s obětí
 • Vyvolávání agrese a poté nabádání k ničení majetku či útoku na nevinné osoby / policisty (vždy snaha spojit s momentem, kdy se oběti něco nepovedlo, má hlad, je nevyspaná apod.) #nepovedený pohovor #narušování spánku #viz dále

Související příspěvky

V těchto příspěvcích rozepisuji podrobnosti o jednotlivých detailech / metodách / postupech, které jsou zneužívány v rámci tohoto problému.

Nejpravděpodobnější varianta / Impulsy pomocí rádia

Postupně mi dochází, kolik příspěvků a situací lze s tímto spojit. A jak moc jde v podstatě o potvrzení řady zde sepsaných informací.

 • Je klidně možné, že to, co vnímám jako problém je skutečně jen debil s vysílačkou (#sdr #hack rf one viz. box RÁDIO výše)
 • Ten vysílá specifické impulsy. Nebudu teď řeši přesnou definici vzniku.
 • To podstatné je, že výsledkem jsou specifické impulsovité, vysokofrekvenční zvuky (ale jsou-li utlumeny pomocí ekvalizéru, spouští se i nižší frekvence. Zní jako fragmenty hlasu), které lze slyšet zejména ve spojení s dalším, složitějším zvukem (hudba, šum). Zejména tedy telefony, počítače, tv + asi sluchátka, ale i ruch města atd. (zde pak záleží na citlivosti sluchu apod.)
 • Pro lepší představu o jejich podobě přidám několik ukázek.
 • Takových zvuků je několik a lze je slyšet jen v určitých frekvencích.
 • Když si tedy pustíte např bílý šum a hrajete si s ekvalizérem, lze najednou slyšet např 3 impulsy, které zní jako „Adame“, či jiná slova
 • Avšak může se stát, že ačkoliv slyšíte, KDY přesně zvuky zní – je těžké identifikovat JAK přesně znějí. Když se tak ale stane, je naráz jasno v mnoha věcech.
 • Je také pravděpodobné, že tyto zvuky neslyší každý (vědomě)
 • Najednou je vyloženě hračka soustředit se na další impulsy, když přesně víte, co čekat.
 • Když tedy upravíte ekvalizér a slyšitelné impulsy zaniknou, po chvilce se najednou objeví jiné. V jiných frekvencích.
 • Asi už každému dochází oč jde. Aby se toto dělo, je třeba zpětná vazba. A to je řeč o mobilním telefonu.
 • Je tedy zřejmé, že to lze.
 • Když píšu tyto řádky, jsou podobné zvuky slyšitelné jak opakují právě napsané znaky (a zároveň je snaha diktovat text dopředu (viz #SurfingAttack #BackDoorSound v Bezpečnost / Soukromí výše. U nejistých částí, když přestanu psát, tak dojde k zastavení diktování, ale o slovo později. A jedná-li se právě o to, kde je více možností – najednou jsou hádány další varianty #scenare #diktovani)
 • Lze také mnohdy cítit něco jako vysokofrekvenční vibrace telefonu. Např. když někdo zkouší zjistit jakou mám spuštěnou aplikaci (protože nemůže dopustit, abych ho nějak zesměšnil, tak pomocí této informace následně „poradí“ – tedy odhadne – další krok). A také viz příspěvek Problém / Poznatek / Telefon / Vibrace
 • Velice podobné vibrace způsobí také specifický zvuk puštený na telefonu
 • U zvuku, který jsem si vytvořil došlo navíc k velice zásadní situaci: v určitý moment, v rámci specifického zvukového vzorce, dojde ke zvláštnímu impulsu a ten je zcela identický jako ten, který jsem již mnohokrát slyšel a to zejména v situacích urputného obtěžování. Projevuje tak, že na chvilku přestanete slyšet na jedno ucho, jakoby se něco „přeplo“ / „zaplo“. Děje se však ve VF, neslyšitelném pásmu. Je tedy složité identifikovat, co přesně je původcem. Nyní to však vím.
 • Navíc je možné, že retardovaného blbečka, který se tímto ukájí, více baví situace, kdy je jasné, že tyto zvuky vnímám. A je takřka jisté, že nebudu jediný, kdo toto snáší
 • A aby bylo zřejmé, jak vážná tato situace. Již několikrát byly pomocí těchto impulsu slyšitelné úchylné nabádání „Nechceš se už zabít co? Zabij se ne?“
 • Já třeba vím oč jde, ale představte si situaci, že toto slyší nějaké dítě, či člověk ve špatném psychickém stavu

PS: lze jen těžko popsat, jak dotyčný idiot zpanikařil v momentě, kdy jsem přesně slyšel onen zvuk. Ten, který jsem delší dobu nemohl identifikovat. Najednou se snaží být hrozný kamarád a spouštět co nejvíce „kamarádské / pomocné entity“, které jsou na mé straně, velice se mnou soucítí a taky si myslí, že je to svině, co mě otravuje (já nezareagoval ani slůvkem). Ale hlavně, musí komentovat a řešit každé kliknutí myši nebo stisk klávesnice. Cokoliv co se zobrazí na monitoru nebo lze slyšet.

Nelze ani popsat, jak tupé, odporné, nechutné, zakomplexované, zbytečné toto prase je (a pravděpodobně není jediný). A jak si dokazuje nějakou nadřazenost jen proto, že je skryt za anonymitou (za normálních okolností by mu každý hned zlomil čelist). Nikdy nepochopím, proč dnešní společnost má zapotřebí udržovat takový odpad naživu.

Související informace lze nalézt také jako

 • Syntetická telepatie
 • Voice to skull
 • Voice FM
 • Tichá hypnóza

Zneužité techniky

Mnohdy se zdá, jako by sám pachatel nevěděl, co vlastně dělá a já mu to terpve pojmenoval (postupem času se ale ukazuje, že jde spíše o jedno z dlouhodobějších / základních schémat s cílem znechutit dohledávání jakýchkoliv informací)

Více lze nalézt v příspěvku Klíčové slova

Připravte se, jedeme, bohužel, z kopce!

 • Je možné, že se o tomto druhu obtěžování doposud neví (konkrétní spojitosti s mnoha případy v minulosti)
 • Nejsem jediný, kdo má s tímto druhem obtěžování zkušenosti. Viz https://psychickeobtezovani.webnode.cz/
 • Vše probíhá tak, aby celek působil jako postupný, pozvolný úpadek (což je v mém případě odvážný cíl – tedy abych se měl ještě hůř a někdo si toho všiml) = nevznikne podezření, že příčinou je někdo / něco konkrétního, cíleného, záměrného (podle vývoje situace se zdá, že předpokladem je několik měsíců)
 • Jednotlivé prvky / postupy se postupně vylepšují (nové technologie apod.)
 • Je tedy možné, že pachatel / pachatelé z nostalgie spouští i staré postupy (jednoduché VF pískání např. pomocí ultrazvukové plašičky z Hadexu). To samozřejmě způsobuje (vítaný) zmatek a je prostor pro spoustu dalších scénářů.
 • Jeden člověk, kterého jsem potkal (ano, reálně), mi vyprávěl o známem, který se potýkal v podstatě s identickou situací (dokonce jsem poznával některé scénáře). To jsem sdělil až poté, co jsem toto vyprávění slyšel. Situace skončila tragicky. Dítě vyhozeno z balkónu, dotyčný, otec skočil za ním (Hrabůvka, Dubina, nebo Zábřeh. Již si nepamatuji. (minimálně toto je jeden z těch důvodů, proč je třeba stále mít na paměti, že toto není žádná prdel. Se smíchem se sice vše řeší lépe, ale je neakceptovatelné, aby se tak ztrácela závažnost tohoto problému.
 • A jsou zmiňování i další. Mladá slečna (B.) – znal jsem osobně, spáchala sebevraždu. David Bystroň, sebevražda a další
 • Bohužel, pár specifických podobností nacházím i u střelby v Porubské nemocnici. Konkrétně: Stejné místo bydliště (Zábřeh – i když jiná část, o 3 zastávky dál), zastrašování, že bude u mě vyvolána rakovina (v novinách jsem četl, že střelec byl přesvědčen o tom, že jí má), noc před střelbou velice intenzivní, urputná „šikana“ pomocí hlasů a neuvěřitelně tupých scénářů, posměšku apod. (něco podobného se odehrálo znovu až teprve nedávno – mám poznačeno v některém z příspěvků), cca týden až dva před střelbou jsem byl intenzivně nabádán ať napíšu na policii, což jsem také udělal. Navíc jde o něco, v naší zemi natolik ojedinělého, že to určité podezření vyvolává (a je snad jasné, že tak či onak – nikterak to neomlouvá ohavnost toho, co se stalo)
 • Pokud člověk nemá osobní zkušenost, je těžké představit si vztek (ten se však časem otupuje a už si občas jen zanadáváte, protože scénáře se opakují stále dokola), který je neustále umocňován pomocí deviantních, úchylných jedinců, kteří jsem neustále vzájemně přesvědčují, že je oběť na pokraji zhroucení (tehdy se spouští nahrávky jako „nechceš skočit z balkónu?“ „Nechceš už to skončit?“)
 • I to je důvod, proč se neustále pokouším dát dohromady text, který bude mít hlavu a patu, půjde jej přečíst za jeden den a bude zřejmé, co šíleného se možná děje.
 • A to za situace, že jsem neustále přesvědčován, že se to už dávno řeší, je to rozpitvané, ví se kdo to dělá (mnohdy ale zní jen jako snaha donutit mě k neuváženému kroku), jde jen o divadlo, pak zas nemám šanci, na nic moc jsem nepřišel, „oni“ mi to vše diktují atd atd.
 • Pachatel / -é se reálně do ničeho nepouští. Vše je postaveno zejména na snaze, aby se člověk do nějakých problémů dostal „sám“. Tu zaspí, tam něco zapomene. Viz dále.
 • Alespoň v mém případě je jakýkoliv čin typu: smazání FB stránky, smazání stránek, smazání fotek pomocí viru apod byl v podstatě potvrzením toho, o čem píšu

Zde jsem dospěl k rozhodnutí, že vytvořím ještě jednu podobnou stránku a ta se bude věnovat podrobně jen entitám, scénářům a situacím, které sice souvisí s tím, o čem píšu, ale zároveň může být mnohé jen lokální (ostrava) či dokonce cílená (já / o to víc nesmyslná případně vztek vzbuzující) záležitost.

Scénáře

Scénáře spojené s problém mají několik společných prvků. Zmiňuji pouze ty, které se často opakují. I za cenu sebevětšího nesmyslu / bizarnosti: Vše je chybou poškozeného, za vše může poškozený, poškozený si vše dělá / vytváří sám

Každý scénář bude postupně detailně popsán.

Poznámka: Počet scénářů a všelijakých kombinací není natolik důležitý jako zveřejnění této stránky. Budu je tedy doplňovat postupně. Zaznamenáno mám opravdu značné množství. Jde zejména o snahu nalézt případně někoho, kdo si vzpomene, že takovou situaci zažil (a pouze nevěděl veškeré souvislosti)

Soustředění

 • Jde o podstatnou část problému minimálně v mém případě
 • Živím se jako fotograf / grafický designer. Na práci tedy potřebuji klid a možnost soustředit se.
 • Lidi obecně si vůbec neuvědomují podstatu, důležitost, fungování soustředění
 • Já, jakožto laik v oboru psychologie / neurologie, si tento proces vysvětluji takto: pokud se člověk soustředí na nějaký problém, postupně se navazují různé souvislosti, vybavují různé zkušenosti / znalosti, všelijak se kombinují apod. Do toho nutno přidat ještě prvky jako abstrakce, kreativita, nekonkrétní představy (design). Když je tento proces narušen – vše se roztříští jako rozbité sklo, které spadne na zem. A je třeba začínat víceméně znovu (pokud se do té doby nepovedlo vytvořit nějaký „záchytný bod“).
 • Jde o klasické situace „Promiň, že tě ruším, zabere to jen chvilku“, otázky, hluk, bezohlednost ve smyslu hlasitá nepříjemná hudba atd.
 • A nyní přidejte do těchto běžných situaci obtěžování, o kterém píšu. Člověk jako já je teoreticky ideální oběť. Často je statický (práce na počítačí / pozicování zvuku), lze se nabourat do počítače = získávání mnoha informací, přehled o činnosti (a tu narušovat), modifikace ekvalizéru – podsouvání podprahových informací, zneužití stálých zvuků (větráček od počítače, VF pískání některých komponent – to je navíc možná způsobeno uměle – viz nahrávka)
 • V případě, že zrovna neprobíhá cílené obtěžování (mletí naprostých nesmyslů, provokování, přehrávání scénářů apod.) – lze vnímat stále se opakující, pravidelné, impulsovité zvuky / hlasy. Nepravidelné intervaly. Projevuje se např jako volání jménem (na to reaguje člověk automaticky) + záměrné otravné, tupý (tedy otravné) zabarvení hlasu.

Narušování spánku

 • Narušování spánku – to se děje zejména v době, kdy např. má dojít k pohovoru v nové práci. Oběť má vypadat nesympaticky, smutně, bez energie = snaha znemožnit získání příjmu / zlepšení situace = psychická vzpruha
 • Stejný princip použit i např. v situaci, kdy se práci povede získat – osobní zkušenost. Díky možnosti narušovat soukromí (nabourání do mobílního telefonu) je známo, že šéf dané společnosti jede na kontrolu. Na straně oběti v ten moment dochází k velice intenzivnímu narušování pozornosti, provokováná apod. Díky tomu se pak oběť jeví jako flákač, nevhodný zaměstnanec.
 • Tyto situace jsou vždy podnětem intenzivního provokování / zesměšňování. Zde je samozřejmě cílem, ať oběť „vybuchne“, ideálně na veřejnosti = diskreditace
 • Několikrát jsem se v noci probudil díky intenzivnímu VF pískání (lze popsat jako svazek několika frekvencí). Ačkoliv lze argumentovat, že se jedná o tinnitus a zvýšený tlak krve v hlavě díky horizontální poloze (což je mimochodem důvod, proč zuby často bolí právě večer/v noci) – můžu takový argument jednoduše vyvrátit.

Něco je jinak

 • V mém případě pro pachatele naprosto nezvyklá situace. Citelný zmatek, nerozhodnost, strach, panika, fanatická snaha zabránit zveřejnění
 • Počet scénářu omezen – nyní už dochází k neustálému opakování
 • Snaha neustále narušovat pracovní činnost a dostat mě takto do problémů
 • Snaha narušovat hledání práce
 • Po celou dobu nesoulad v mnoha situacích
 • Zdá se, jakoby zajeté schémata narušovala skupina totálních dementů / amatérů / deviantních primitivů, které uchvátila možnost vytvářet hlasy a zůstat v anonymitě
 • Je samozřejmě taky možné, že jde jen o jeden z „únikových scénářů“
 • Vzájemné konflikty v rámci „hlasů“

Problémové části / Něco nesedí

Po celou dobu se zdá, jakoby došlo k nějakému problému. Konkrétně, že se soubor informací o tom jak vytvářet tyto zvukové jevy dostal do těch nejnevhodnějších rukou. (lze si představit jako krátkodobou možnost stáhnout podrobné návody z internetu, následně zjištěním, že to skutečně funguje a využívání nabízených možností tím nejprimitivnějším způsobem. Mnohokrát šlo slyšet např „Vy ku.vy ostravské“ (či jiné nadávky řečeny jiným nářečím).

Vždy je ale také nutné brát v potaz, že jde jen o některé z předpřipravených scénářů.
Cílem je jednak zvrácená zábava + snaha co nejvíce ztížit případnou snahu vše řešit.

Co dalšího se mohlo stát

 • Ztráta / Krádež notebooku / počítače
 • Inspirace ve vězení / během odpykávání trestu
 • Vykradení sklepa ve kterém byly uskladněny dokumenty k tomuto jevu
 • Dědictví
 • Nalezení těchto informací např. u prarodičů a jejich následné zneužití
 • Nabourání se do počítače / telefonu někoho, kdo tento jev zná a ovládá. Zkopírování potřebných postupů.

Další možností je, že má vše nasvědomí prase, které se tímto zabývá dlouhodobě a je to právě on, kdo má na svědomí řadu starších trestných činu (které skončily např. sebevraždou či hospitalizací v psychiatrické léčebně). A nyní se mstí tím, že postupně sděluje podrobnosti o tom, co a jak funguje těm největším debilům. Snaží se ideálně vše naplánovat tak, aby se na něj nepřišlo do chvíle, než zemře. Může tedy jít o staršího jedince. Jak se však zdá, tato varianta je již podchycena.

Ve vypjatých momentech možnost vytváření zmatečných poznámek

 • Děje se tak proto, že poškozený / obět je zahlcen několika entitama / hlasy naráz a ty mluví o rozdílných věcech (přičemž všechny záměrně provokují)
 • Částečně existuje riziko, že takovéto poznámky způsobí určité komplikace (z pohledu nezaujaté osoby působí jako typický příznak schizofrenie – nelogické, nespojité informace)
 • Také ale pomáhají vybavit si specifické detaily a co je hlavní, vždy se dostavuje přímá odezva během jejich vytváření, což rovněž pomáhá situaci částečně řešit
 • Minimálně si lze zcela jasně všimnou nízkého intelektu pachatelů, zapojení dalších jedinců, které nelze slyšet tak hlasitě (a zejména ti se snaží napovídat v situacích, kdy zaostalé entity nejsou schopny reagovat na jasné argument – což je v podstatě neustále)

Entity

 • retardovaný blázen, který neustále mele a spojuje naprosto nesouvisející informace – považuje se za něco jako „slovní hacker“ – využíván prasaty, kteří mu namluví nějaký příběh, poté nahrávají a následně pouští svým obětem