Něco se děje…

Začnu jednoduše.

 • Již několik let se potýkám s poněkud zvláštní situací.
 • Nelze ji popsat pomocí několika vět.
 • O to komplikovanější je nalézt nějaké řešení
 • Postupně jsem z jednotlivých střípků poskládal něco, co mě samotného dost zarazilo
 • Tento web je snaha dát dohromady veškeré informace v přehledné formě
 • Jde o mé názory, úhly pohledu, vysvětlení, úvahy. Jsem připraven na to, že cokoliv z toho, o čem píšu, má zcela jiné vysvětlení.
 • Co je jisté, debilita některých lidí přesahuje vše, co si běžný člověk umí představit a pokud by se musel s něčím takovým potýkat > smysl udržování těchto jedinců v životaschopné podobě bude naprosto běžná úvaha.

Díky osobním zkušenostem jsem přesvědčen že:

 • podobné informace měl mít každý psycholog/psychiatr a zohledňovat je během stanovování diagnóz (viz osobní zkušenost)
 • policie a podobné subjekty by měly mít o tomto povědomí (viz osobní zkušenost)
 • je reálné, že by tyto informace vysvětlily řadu tragédií
 • je klidně možné, že se na svobodě pohybuje člověk, který tento postup používá k páchání trestné činnosti (obtěžování, šikanování), postupně jej vylepšuje a doposud se na něj nepřišlo
 • je možné, že se něco z toho děje ve větší míře, aníž by se o tom vědělo

Vše začlo něčím, co by se dalo nazvat jako

Obtěžování zvukem

Jednoduše řečeno jde o možnost vysílat specifický zvuk, který může vnímat jen konkrétní člověk (a lidé okolo něj neslyší nic). Což je určitou skupinou / deviantním jedincem využíváno zejména jako možnost takto na někoho mluvit. Lze rovněž ovlivňovat vnímání okolních ruchů / hovorů apod.

Pointa je tedy zřejmá:

 • Možnost někoho obtěžovat aniž by si okolí čehokoliv všimlo
 • Minimálně zpočátku nehrozí příliš velké riziko odhalení
 • Poškozený / Oběť je v nelehké situaci. Neví co se to děje, proč nikdo jiný nic neslyší. Navíc dochází k časté a intenzivní provokaci / snaze vyvolat agresi s cílem způsobit oběti nějaký problém.

V mém případě se postupně ukázalo (ke každému bodu se vážou další, podrobnější informace):

 • Využití předpřipravených nahrávek
 • Různé scénáře (
 • Množství entit
 • Pomocí těchto prvků probíhá intenzivní snaha o:
  1. zastrašování
  2. provokování
  3. vyvolávání agrese
  4. psychický nátlak / soustavné narušování sebevědomí
  5. narušování pozornosti / přemýšlení
  6. ovlivňování rozhodování
 • Snaha všemožně zdržovat či narušovat pracovní činnosti. A to samozřejmě z toho důvodu, aby se poškozený dostával do stále větších problémů.
 • Trestný čin se tedy děje defacto veřejně, ale pravdu zná jen pachatel a poškozený. Případní svědci mohou pouze dedukovat, hádat (vždy lze vnímat několik verzi té či oné situace)

Co je však z mého pohledu zásadní:

 • Já jakožto cíl takového „útoku“ je nesmysl (není pro to žádný důvod)
 • O to výraznější je pak množství různých nahrávek, entit, scénářů pro různé situace. Je tedy pravděpodobné, že jde o dlouhodobě vytvářený soubor těchto prvků a tento čin se v minulosti již několikrát opakoval. Navíc díky osobním zkušenostem se nebojím říct, že mohly končit tragicky. A vzhledem k následujícím bodům je dost možné, že byly uzavřeny jako např. obyčejná sebevražda následkem postupného úpadku
 • Snaha vyvolávat různé problémy, které člověka okrádají o čas, způsobují komplikace (např. pozdní příchod na pracovní pohovor), nesoustředění, psychickou nepohodu a tedy stále více negativních asociací, které poté narušují vztahy, sebevědomí poškozeného atd. atd. Tyto situace při zpětném pohledu nevypadají nikterak podezřele, což je další problém, kterým poškozený trpí. Vše zní jen jako pouhé výmluvy a té pravé příčině málokdo uvěří
 • Pachatel má velký náskok před obětí

Základní informace

Začal jsem sepisovat to nejzásadnější a jsem zvědav na názory. Zatím pouze pracovní verze, ale i tak není od věcí mít to zde,veřejně.

Již několik let se potýkám s poněkud zvláštní situací. Na základě různých indicií se domnívám, že by se mohlo jednat o problém většího rozsahu, o kterém se vůbec neví.

Samozřejmě je také možné, že se pletu a stal jsem se pouze obětí trestného činu (obtěžování, narušování soukromí apod.). Přesněji řečeno, cílem jsem pouze já.

Každopádně považuji za rozumné pokusit se vysvětlit oč jde. Možná se tak spojí vícero informací a někomu / něčemu to pomůže (nyní nebo v budoucnu).

Celý problém má několik hlavních částí.

 1. Přístup k soukromým / citlivým informacím – a to zejména z mobilních telefonů a počítačů 
 2. Obtěžování pomocí specifických zvuků
 3. Soubor specifických informací, které se zaměřují na různé psychologické techniky, zvuk a vliv na psychiku (psychoakustika) apod. Došlo k problému a výsledkem je, že se tyto informace dostaly do těch nejnevhodnějších rukou (deviantní jedinci a dokonalý nástroj k obtěžování). Co se mohlo stát:
  1. Vloupání do bytu / krádež, nález počítače / dědictví / omyl / nechtěné vyzrazení / finanční prospěch či nabourání do počítače/systému viz bod 
  2. náhoda – např. získání staré radiostanice a zjištění, že určité frekvence mají specifické vlastnosti (viz. článek hypersonický efekt)
 4. Nutno také zmínit, že lze dlouhodobě vnímat i zcela odlišné pojetí těchto metod. Z podstaty věci jde však o obecnější pojetí (není cíleno na konkrétního jedince), není narušováno soukromí (a z toho plynoucí nevýhoda v rámci tohoto problému). Z mého pohledu je zde také spojitost ve smyslu vykrádání různých schémat / jejich přemlouvání / zneužívání rytmických vzorců (podrobněji níže)

Zajímavost: Člověk vědomě vnímá jen asi 1/1000 toho, co mozek skutečně zpracovává. A tato informace mě přivedla na myšlenku, že jen někteří lidé jsou schopni tento jev / zvuky vnímat vědomě (např díky specifické vlastnosti). Mnohem častější je nevědomé vnímání (podprahová informace). To by ostatně vysvětlovalo fanatické snahy určitých, výše zmíněných jedinců, zkoušet všelijaké manipulační techniky (např. pouštění zvukových nahrávek / smyček – „teď běž na cigaretu / teď běž na cigaretu“ nebo vybrané vulgární slova a naprostá hysterie, když takové slovo někdo v okolí použije)

Celková situace je dostli komplikovaná (z velké části záměrně) 

Obtěžování zvukem

 • pravděpodobně je využíván zejména VF zvuk
 • já si vše vysvětluji jako spojení VF složky a klasických zvuků (zejména tedy okolní ruch – město, zvuk větráčku, šum větru, hlasy okolo hovořících osob atd). Pomocí různě modulovaných VF šumů, na které jsou aplikované různé efekty jako např Phaser, Flanger, Chorus lze vytvořit právě onu zmíněnou VF složku, která sama o sobě zpravidla není slyšitelná ale ve spojení s jiným zvukem (hudba, hovor, vítr, projíždějící auto) vznikne zvuk jiný. Zpravidla slova (což je také záměr). I mě se povedlo vytvořit tyto zvuky a změnit tak zřetelně řečené A např. na E či při správném načasování změnit slova v nějaké nahrávce (a to pouhým pouštěním specifického šumu). Zde bych rád upozornil na fakt, že tyto experimenty byly reakcí na dřívější snahy narušovat mi sebevědomí (a později vyvolávat agresi či paranodní stavy – neúspěšně) právě záměrných pouštěním těchto VF šumů + bavící se lidé v okolí (živím se jako fotograf, proto jsou tyto situace standard). Zpočátku vůbec nemuselo být mířeno na mě, avšak protože jsem pravidelně fotil akce v jednom klubu, mohl si někdo všimnout, že na dané zvuky reaguji. Nicméně jistě se shodneme na tom, že situací, kdy došlo ke konfliktu, protože byl někdo přesvědčen, že opodál stojící lidé řeší právě jeho, se stává mnoho. A já mohu dokázat, že toto lze vyvolat zcela záměrně.
 • O to víc za normálních okolností vynikne, např. během nočního klidu a bezvětří, naprosté ticho (VF šumy se nemají s čím spojit). Mizí tak veškeré parazitní zvuky, hlasy apod. Pro mě je toto jeden z důkazů, že jde o uměle vytvářený jev (další důvody níže).
 • Impulsovité zvuky (těch si všimnu několikrát za den)
  • Nejzřetelnější jsou vždy frekvence okolo 300-400 Hz
  • Některé impulsy připomínají např „Tru tru“, „Ty“
  • Tyto impulsy zpravidla začínají stále stejné věty (a to hlavně díky spojení s výše zmíněným šumem)

Pískání v uších

 • vf šum 
 • pískání pouze v jednom uchu
 • od určité doby zcela neskrývaný záměr narušovat takto pozornost (je dost možné, že jde také o projev zavirovaného zařízení – metoda Surfing attack)
 • s tímto souvisí i zvláštní chování psa (pes slyší až do 35 kHz) – časté bezdůvodné štěkání – mnohdy jde souběžně s tímto slyšet pískání v uších

Existuje mnoho možnosti, proč jsem já schopen tyto zvuky vnímat.

Vibrující notebook

Komplexní síť scénářů

Pouštění nahrávek (je možné, že jde o další poškozené a deviantní jedinec se baví jejich vysíláním)

Zřetelné soupeření vícero skupin / jedinců 

Snaha získávat další informace o tom, co a jak funguje. Mnohdy se zdá, jakobych já nedopatřením vnímal vše až moc komplexně, ale všimli si toho jen 

Deviantní jedinec / skupina

Je možné, že se toto děje již dlouhodobě. Problém však nastal v momentě, kdy se do všeho zapojil mentálně retardovaný jedinec či skupina hlupáků. Je opět mnoho možností jak ke všemu došlo.

Pro příklad:

 • zavirované telefony, počítače – ziskání souvboru informací
 • myšlenkové mapy

Je také pravděpodobné, že s tímto souvisí problém poněkud většího rozsahu.

Konkrétně jde o:

 • zavirování většího počtu zařízení (telefony, počítače)
 • s tím související neoprávněný přístup k citlivým informacím
 • vysvětlovalo by však mnohé. Zejména způsob, jakým jsou 
 • vzhledem k tomu, jak se obecně k této problematice přistupuje nejde o nic nereálného
 • je možné, že lze takto získávat informace i od různých úřadů 
 • přístup ke kamerám (městské, hromadná doprava, firmy)

Několik důvodů, proč jsem přesvědčen, že nejde jen o výplod fantazie

 • mnohokrát bylo možné slyšet mluvení jako „kámo půjč mi to, teďka ho dojebu“ „kámo, počkej, teď mu tam něco řeknu“ „jo, to je dobré, z toho bude úplně v p.či + smích“
 • již zmíněná závislost na okolním prostředí. Tedy bezvětří = naprostý klid
 • nejintenzivnější je na místech, kde se vyskytuji pravidelně
 • určité zvuky mají přímý vliv na celkovou situaci. Zvláště ty, které hlasy okamžitě utlumí (vyruší). Zpravidla se poté fanatický jedinec snaží tak dlouho kombinovat jiné frekvence, dokud nenalezne tu, která je opět slyšet (většinou lze vnímat jako jiný hlas – nejčastěji opačné pohlaví)

Odkazy na videa a články

Hudební sluch a lepší rozlišování hlasu v šumu

Ahoj světe

Pokud jste na tomto webu poprvé, přečtěte si prosím tento příspěvek až do konce. Budete tak alespoň částečně rozumnět tomu o čem se snažím psát, proč se tak děje a pochopíte některé často používáné výrazy/názvy či zvláštní popisování určitých situací / zážitků.

„We have to find someone who can read / hear / feel this message.“

(tuto zprávu jsem slyšel v době, kdy jsem si teprve uvědomoval, že dokážu vnímat něco zvláštního. Tehdy to mělo taky své specifické, zajímavé souvislosti. Od té doby jsem samozřejmě zaznamenal x různých variant toho, co to skutečně znamená)

O čem je tento web

O síle zvuku, vibracích, rezonanci a vlivu těchto prvků na člověka, jeho mozek, psychiku, myšlenky, nálady. Zároveň také o technologiích, které skoro každý z nás denně používá. O člověku a jeho skrytých možnostech. O zvláštních věcech, které se na světě dějí a málokdo si je uvědomuje, či o nich přemýšlí.

Problém

Jak se zdá, to vše se někdo rozhodl zneužít k otravování lidí. A to i v mém případě. S odstupem času si dovolím tento krok hodnotit jako „špatné rozhodnutí“. Proč? Protože tím nejzásadnějším prvkem na všem je, že nikdo nikdy nebude schopen vysvětlit co se přesně děje. A to za situace, že si daný jedinec vůbec uvědomí, co se vlastně děje. To se nyní změnilo.

Jedna zajímavost: Víte, že vědomě vnímáte jen asi 1/1000 z toho, co vnímá váš mozek?

Možná i vy cítíte, že je něco špatně. Že se něco děje, ale nevíte přesně co. A je to tak možná proto, že nevíte co vše dokáže člověk, potažmo jeho mozek vnímat.

A tyto informace jsou zásadním klíčem pro úvahy na toto téma. Tedy abyste dokázali přesně identifikovat problém. A věřte nebo ne, všichni ti sluníčkáři, šamani, psychonauti, zkrátka lidi, kteří mívají takové ty divné přednášky o energiích, meditacích atd. (z pohledu mainstreamu), a kterým nikdy nešel grafický design :D, jsou blíž pravdě než si myslí. Já však zatím nenašel u nikoho uspokojivé vysvětlení pro to, co zažívám já. A proto jsem se rozhodl jít svou cestou. I o tom je tento web.

Úvodní fotografie: autor Rafael Moco. Odkaz na Making of: https://rafaelmoco.artstation.com/projects/ZLR5X

Pár důležitých informací

 • pravděpodobně jsem se stal obětí specifického trestného činu 🙂 i 😦 (což mi bylo i 2x řečeno). Ten staví zejména na vytváření specifických zvukových jevů / obtěžování zvukem.
 • často používám výraz schémata / scénáře. To proto, že určité situace jsou výsledkem určitých předpřipravených zvukových náhravek a zejména jejich specifická část se děje opakovaně i včetně stejných zvuků. Jsou to samozřejmě ty, pomocí kterých se mě někdo snaží neustále obtěžovat. Původní záměr mohl být jakýkoliv (omyl, zjištění, že dokážu vnímat specifické frekvence / zvuky, fotograf a snaha ovlivňovat práci), postupně však vše přešlo do snahy narušovat mi práci / přemýšlení, protože o všem podrobně píšu a zveřejňuji tak informace, které jsou pro daného jedince / skupinu jedinců komplikací.
 • v řadě příspěvků narazíte na situaci „slyšel jsem hlasy / hlasy sdělovali to či ono“. Je pravděpodobné, že řada lidí začne přemýšlet, zda netrpím nějakou duševní nemocí apod. Nikoliv. Právě o tom je část tohoto webu. Tedy o používání specifických postupů, zvukových vzorců, frekvencí atd., které za určitých okolností umožňují vytvářet určité zvukové jevy. Mimo jiné i hlasy. A možnost na někoho mluvit takto specifickým způsobem a anonymně, je pro některé lidi zvrácená zábava. Tím spíš, když někoho můžou obtěžovat. Asi netřeba zmiňovat, jak reagují lidé, když se snažíte mluvit o tom, že vás obtěžují „nějaké hlasy“. A proto jsem to nedělal do doby, než budu mít nějaké rozumné (možná by rozumné mohlo být v uvozovkách), spíše tedy reálné vysvětlení toho co se děje / argumenty proč se nejedná o pouhé výplody bujné fantazie.
 • důležitá součást toho všeho je také získávání citlivých / soukromých informací. Uvádím několik variant, jak by se tak mohlo dít (včetně souvislostí).
 • vše co píšu jsou jen mé úvahy, dedukce, teorie, výsledky různých pokusů, možnosti na základě toho co a jak se mi děje. Řada myšlenek však nabízí zajímavé směry k přemýšlení.
 • čím více pronikám do hloubky celého problému, tím víc si uvědomuji, že existuje problém, o kterém se příliš nemluví / neví. A upřímně řečeno, sám nevím, proč tomu tak je. Já si nepříjdu v ničem výjmečný, žiju na úplně obyčejném místě, v úplně obyčejném městě. A možná je to taky jinak. Jako dítě jsem prý měl lehce nadprůměrné IQ – pokud tedy budeme rozum člověka měřit pomocí nějakých divných obrázků.
 • Co je ale zásadní, začal jsem vnímat úplně nový svět. Poněkud mě mrzí, že prozatím musím spojovat jinak nespojitelné a tedy skupinu totálně zbytečných existencí a něco co lze jen těžko popsat. Proč? Protože možná jako jeden z mála vnímám specifický problém v celé své šíři a měl by se řešit. A lidé jsou zbytečně ochuzeni o něco mnohem zajímavějšího (a pro některé mají hranice vesmíru podobu možnosti otravovat anonymně lidi pomocí chytrých/zneužitých informací).

Zajímavost: rozpínání vesmíru se neustále zrychluje. Takže kromě toho, že v podstatě už z principu nelze nikdy dosáhnout konce – minimálně než budeme mít dopravu ještě rychlejší než světlo (zdravím řidiče na D1), se nacházíme vlastně stále ve fázi exploze (velký třesk – poslední tipy mluví o době cca před 13,7 mld let). Existence lidstva v rámci vesmíru může připomínat jen nepatrné mihnutí, nějakou sotva zaznamenatelnou anomálii během exploze. Miliarda let sem, miliarda tam. A teď si představte jepici. Ta se dožívá někdy až 3 dnů.

Music is an interstellar language

Pokud jste někdo, kdo se snaží celou situaci řešit, pak je dobré navštívít ještě stránky:

www.lovecokamziku.cz/hlava22 . Je to předchozí verze tohoto webu (což je taky citelné z toho, jak jsou psány). Když se však zejména na hlava22 dívám zpětně, je tam řada zajímavých informací, které budu postupně kopírovat i sem.

A hlavně, důvod, proč se tomu věnuji je jednak snaha mě neustále okrádat o čas, kazit mi pověst a také to, že může jít o problém větších rozměrů.

Další hudební loop

Vhodné zkusit různá nastavení ekvalizéru a zejména hlasitosti. Někdy se soustředit vlevo, někdy třeba vpravo. Někdy si zpívat a někdy si hrát :). Někdy se soustředit na tikání, někdy na bubínek. Někdy na vokál někdy na…..?

Ideální poslouchat přes sluchátka, jinak nevyzní vše tak jak má :).

A taky je možné to, že mám něco jinak než vy. A právě z toho důvodu slyším vědomě to, co vy ne. A díky tomu taky mnohé v této hudební smyčce bude pro vás neslyšitelné / nerozeznatelné.

Továrna na sny

Někdy je zábavné podívat se na něco docela obyčejného jinak.

 • Podtrženo DÉ. Na tuto stránku jsem došel částečně díky hudbě. Není náhodou tón DÉ 96 Hz? Tedy na frekvenci blízké 100 Hz? Frekvenci na které běží kdejaké zařízení?
 • Není. Je to G a je na necelých 98 Hz http://www.kytara.net/struny/tabulka-not-frekvenci-a-vlnovych-delek (Deep Dream Generator je mimochodem od Googlu). Fajn, poučení. Co se týče záměrného hledání souvislostí > jak jsem napsal v úvodu, jde hlavně o zábavu. Podstatné je, že opravil jednu informaci.
 • Human / AI – AI je často spojováno s něčím, co zničí lidstvo. Je to vtipná představa, že jeden živočišný druh pracně vynalézá něco, co jej následně zlikviduje. A nebo je to prostě evoluce a člověk je jen mezistupeň :). AI pracuje na jednodušších principech. Jenže, pokud se odstraní něco jako emoce, na základě čeho se pak budou zadávat parametry / cíle?
 • Proto je fajn že slovo HUMAN je první a collaboration u HUMAN. A tedy – v jednotě je síla

https://deepdreamgenerator.com/

A tohle mě třeba napadlo u tracku. Je k němu o výborný klip. Co všechno se muselo stát, aby si někdo mohl zašpinit košili od kečupu :).

A teď si vemte, že jsem si tento klip pustil třeba proto, že když jsem včera takhle koukal u cigarety na kolem projíždějící auta, najednou vidím kamión s obrovským nápisem WE HAVE YOUR STEEL. Já u fotek používám už nějakou dobu hashtag steeldream. Proto mě to přivedlo opět na úvahy o fotkách. Ale i na něco jako butterfly effect (počkat, fakt dvě T? Vždyť BUTTER je máslo – no fakt).

A ten Lorenzův atraktor taky vypadá pěkně….

Zde skript: IF „tvl, co to je p.čoviny?“ THEN READ THIS „A myslíš, že displej, na kterém toto čteš vymysleli lidi jako ty?“ ELSE DO smile

Specifický zvuk

 • Jsem přesvědčen o tom, že jde o klíčový prvek.
 • Tento zvuk je, zdá se, všudypřítomný (např důsledek některé z rádiových vln? Mobílní sítě?)
 • Zvuk je poněkud specifický tím, že na jedné straně umožňuje v podstatě vnutit konkrétní tóninu a zároveň znít falešně či dokonce onu tóninu vnutit mnoha způsoby
 • Je klidně možné, že lze tento zvuk nastavit tak, aby jej vnímal jen konkrétní jedinec
 • Je možné, že tento zvuk je nejprve třeba „naučit se“ jej vědomě poslouchat a rozlišovat
 • nespočet různých kombinací a projevů
 • jde o rezonující zvuk
 • v určitých nastaveních zní jako když posloucháte přes nějakou trubici (např. od vysavače). Napadlo mě, zda nemůže existovat i identický jev, ale s využitím zvukovodu jakožto trubice?
 • Je to rovněž zvuk, který vzniká díky projíždějícícím autům a průchodu zvuku přes zábradlí (vozidlo se pohybuje, zvuk přes zábradlí vytváří, obrazně řečeno, paprsky)
 • Tento zvuk lze např slyšet i v malých. uzavřených prostorech (komíny, stupačky, větrací šachty)
 • Existují taková nastavení, která, a teď pozor, ihned vypne pískání v uších (samozřejmě jen když je tento zvuk puštěn, ale nejde vůbec slyšet, takže neruší). Osobně vyzkoušeno! Bohužel s ohledem na veškeré okolnosti nemám momentálně vhodné podmínky pro podrobnější experimentování. Ale podstatné je, že je toto další konkrétní cíl. Stejně jako spojení s hudbou. To správné.
 • Tento zvuk rovněž vznikne při komprimaci videa / zvuku. Jinak řečeno – lze slyšet na youtube, tv seznam apod.
 • Hraju si s tímto zvukem v aplikaci Ableton. Brzy zde vystavím několik problematických nastavení. Tento zvuk není jednoduché vytvořit (aby měl přirozenou podobu). I když máte výborný hudební sluch – bude trvat, než zachytíte všechny frekvence (a některé i tak nemusíte slyšet). Lze jej nastavit např pomocí šumu a několika efektů DELAY (je nutno použít odrazy v řádech milisekund) či Phasery a Flangery.
 • Tento web píšu již několik let a je REAKCÍ na problém. Proto jen pro úplnost – jakékoliv scénáře (a je jich několik) které se zaměřují na přenesení viny na mou osobu jakožto toho, kdo byl zdrojem inspirace a díky komu tento problém vznikl, nemají opodstatnění.

Zápisky 160621

Fakt, že dotyčná skupina primitivů už dávno dosáhla svého maxima (usmívající se smajlík) je jistá věc.

To se ve zkratce projevuje jako:

 • Pouštění stále dokola se opakujících trapných zvuků
 • Donutit mě ke smazání webu
 • Neschopnost reagovat na jakýkoliv argument = vytáčení se, na otázku odpovídat další otázkou, čekání na to, co někdo poradí
 • Mnohdy se opakující situace, kdy je rychle pouštěna (již x krát puštěná) nahrávka ještě než dokončím větu (mimo jiné je to něco, co entita JK několikrát dosti výrazně a jakoby záměrně zkusila v reálu – i to je důvod, proč jsem se snažil o tomto bavit. Vždy neúspěšně. Mohlo jít o snahu pomoci. )
 • Obtěžování u práce abych byl, pokud možno, co nejméně produktivní a dalo se to svést např na mou lenost
 • Zvyšený počet různých situací, které z nezaujatého pohledu vyznívají tak, že na počítači jen hraju hry a koukám na filmy. Zde pozor – velice dobře si uvědomuji, že může vyznívat jen jako snaha nepřipouštět si vlastní chyby. Ale to je právě jedna z komplikací celé této problematické situace (viz ostatní příspěvky)

Informace pro konkrétní jedince

Protože jde o stále se opakující scénář, rád bych vám (ne nevykám vám, mluvím v množném čísle) sdělil následující:

 • Nesnažte se neustále vytvářet nějaké pohádky o tom, že vy jste skupina nějakých bohů
 • Nesnažte se neustále vše přezentovat jako „my jsme mu to poradili“ „my to tak chceme“ „to jsme mu řekli my ať to napíše“ „já jsem mu dal svolení ať napíše příspěvek“
 • Veškeré lži a nesmysly pravidelně uvádím na pravou míru a popisuji tak, jak se skutečně dějí. O to větší trapno vás poté čeká!!!
 • Normální lidi mají zcela jiné myšlenky, zájmy a cíle než ty vaše primitivní, ubohé šaškárny > holka = a jaké měla kozičky?

Poznámky 110621

 • Již druhý den lze vše vnímat jako skupinu mladých debilů
 • Je zde snaha situaci řešit, ale skupina idiotů se neustále pokouší trefit do určitých slov / spojek a svést informaci jinam
 • Problematická část je snaha mluvit jakoby za mě. A to záměrně tak, abych působil jako primitivní, vystrašený hlupák. O to větší bizarnost nastavává ve chvíli, kdy vše skutečně řeším. Probíhá věcná, přínosná diskuze, řeší se zajímavé nápady a co je hlavní, je zde snaha řešit nastalou situaci tak, jak se zdá nejrozumnější.
 • Mnohdy se daří díky tématům zcela utišit skupinu debilů. Ti se začnou hlásit o slovo ve chvíli, kdy se diskuze stočí na jím blízké téma (tedy vir v tel a počítači atd.). Simulace pachatelů pomocí entit – zde možnost získat jiné úhly pohledu na probíhající problém. Neberu jako dogma. Jenže samozřejmě – oproti tomu je zde i snaha simulovat simulované entity většinou lze rozpoznat po dvou otázkách). V ten moment opět vzrůstá aktivita vychytávat slova / spojky (či lze slyšet dvě slova řečené naráz) a svedení na jinou, slepou informaci)
 • Většinou během toho poslouchám nějakou hudbu, kterou jsem si sám připravil
 • Včera během poslechu hudbu neustálé trhání, sekání zvuku
 • Proto jsem se podíval na informační lištu (Android) a opět svítí ikonka Nahrávání obrazovky, která dokonce přímo před mýma očima po cca 2 vteřinách samovolně zhasla (při opakované kontrole o několik hodin později se již nedělo a telefon reagoval normálně). Současně s tím se prostředí telefonu trhalo, bylo velice pomalé > ovšem překvapivě: specifická aplikace na přehrávání zvuku ANI JEDNOU NESPADLA (jindy se tak děje např co 5 min)
 • Ikonka sluchátek se často měnila na ikonku HF (ale sluchátka nemají mikrofon) – zde však možnost problému s konektorem (ovšem stalo se poprvé, konektor ucpán papírkem – většinou kousek kapesníčku – NENÍ. Nyní asi lepší napsat KONEKTOR NENÍ UCPÁN.)
 • V souvislosti s tím zkouším průběžně odebrat práva VŠEM aplikacím pro přístup k mikrofonu a kameře (v případě potřeby povolím). Proto mě docela matou aplikace pro zablokování mikrofonu a poté mi někdo volá a hovor proběhne normálně.
 • Důležitou poznámkou (toto si značím spíše pro sebe a podrobnosti sdělím až to bude vhodné) – snaha o vyvolání deprese, nepříjemných pocitů. Vše spojenu s neustálým vnucováním o vezeňských hrách (a tedy související vytváření scénářů, hlasy, zvuky)
 • Je až komické, jak pravidelná a jasně přiznaná je situace kdy probíhá spuštění informační linky, která má jasně daný průběh (ve spojení se mnou) > Kdo jste, proč se nepodíváte na web, adresa na web. Během řečení adresy na web hned snaha přerušit a začne pískat v uchu. To mi příjde už opravdu komické (včetně neustálého vztekání , nadávání a neustálé snahy vykřikovat, že jsem přece blbec, který vůbec neví oč jde apod.)
 • Všiml jsem si, že jedno ucho mám citlivější na určité frekvence. Je však otázkou, do jaké míry je vše ovlivněno záměrným pískáním. Tak či tak, nabízelo by se vysvětlení pro situaci, kdy osoby okolo slyší odlišnou verzi toho co se děje a snažily by se mě jakoby upozorňovat aniž by si uvědomovaly skutečný stav věci. Což je samozřejmě problém sám o sobě a který rovněž dost komplikuje situaci.
 • Tohoto je totiž často využíváno k zastrašování tím, že pokud dvě osoby, které jsou ve společném prostoru / situaci a tedy ví co je pravda a co ne (zde připomínám zvuk snímaný telefonem) a uslyší „stejnou linku“, dojde k situaci, po které dychtí skupina idiotů, která by tak mohla neustále vytvářet trapné situace pro pobavení (pomocí lží). Jde zejména o to, aby se lidé o tomto nebavili – a obtěžování mohlo dál probíhat skrytě. Samozřejmě je zde spolustu ale (syntaxe, vnitroskupinový jazyk, rytmika, slovní zásoba atd.)

Zápisky / 090621

 • Neustálé odvádění pozornosti. Roztříštěná pozornost
 • Člověk si neuvědomuje, jak málo se věnuje práci
 • Je to díky neustálému mletí nějakých blbostí způsobem, které nelze jen tak přehlušit hudbou. Alespoň v mém přáípadě
 • Čím více vše rozkrývám, o to větší snaha dostat mě do problémů zde je
 • Pokud si nastavím čas, kdy se budu věnovat řešení tohoto problému, o to větší snaha zahlcovat mě informacema mimo tento stanovený čas
 • Bizarní je, že sami pachatelé / pachatel jsou schopni sdělovat zcela konkrétní a důležité detaily jen proto, aby byla upoutána pozornost. Jde totiž o nespočet různých detailů, fragmentů, na které si člověk později jen tak nevzpomene. Navíc dokud poškozený neví, oč přesně se jedná – o to větší prostor pro vymýšlení různých spojitostí je. Je proto rozumné si podstatné detaily značit. Což už ale znamená tříštění pozornosti (a to je záměr).
 • Již mnohokrát se opakovala situace, kdy jsem si pomyslel: „Tohle nezapomenu, zapíšu si to později“. Poté následuje intenzivnější zahlcování informacema a tedy ta podstatná není ohraničena ničím výraznějším a je zapomenuta. Vzhledem k době, po jakou se vše děje, jsem si už dávno všiml, že i toto je pro pachatele určitá forma zábavy / vzrušení: říct něco zásadního a poté „trénovat“, aby na to poškozený zapomněl. (A mnohdy je mu to později zase připomenuto).
 • Řešit více poškození sluchu dlouhodobým působením větráčku (tedy zda existuje tato možnost)
 • Na mnohé informace je napojeno něco jako „odměna“ / „snaha podpořit“ ale také možnost spojit s identickou informací, která již byla řešena (např. u jiného poškozeného) a dokonce vyřešena.
 • Tím pádem by existovala nějaká forma pomoci. A tedy zase mnoho otázek a nejasností. A hlavně snaha tuto pomoc soustavně ztrapňovat, ponižovat, negovat.
 • Pro příklad: stejně jako se zdá, že někdo bojuje proti pachatelům tím, že vysilá jejich vztek u problémových poškozených > existuje i opačná varianta a vysílání jakoby pomocných entit, které už jsou ale otrávené, už je to nebaví, na pachatele nemají atd atd.
 • Mnohé je taky postaveno na zabarvení hlasu a tedy z toho plynoucí pocity (stačí se soustředít a lze nalézt / slyšet souběžnou „linku“ ale se zcela opačným zabarvením)
 • Poznámky – je zde chuť se pachatelům postavit. Je zcela evidentní, že nejvíce problémů způsobuje právě takovéto zveřejňování různých detailů. Oproti tomu je postaveno: Ponižování za způsob, jakým je vše sepisováno. Samozřejmě je toto problém o několika rovinách. Částečně je pochopitelné, že s ohledem na celkový problém může poškozenému spíše uškodit, bude-li jeho vyjadřování nesouvislé, nesrozumitelné (opět může být spojeno se schizofrenií, kde ztráta spojitostí je jeden z příznaků). Avšak na stranu druhou – celý problém stojí na mnoha komplexních, mnohoznačných situacích – a když se člověk soustředí na formu sdělení – o to víc je poté ubíráno na hodnotě informací (alespoň to tak cítím)
 • Rozumný člověk si toto uvědomuje a tedy přemýšlí v několika rovinách. Co čert ale nechtěl – dochází k aktivování přemýšlení a byť je tato situace otravná, začne produkovat nějaké vedlejší informace > zajímavé nápady / možnosti jak vše řešit.
 • A zde opět > již zmíněné vytěžování informací pachateli. Ti jsou relativně zaostalí, takže nejsou sto jakýkoliv z takoých nápadů použít / využít. O to hůř pro chytřejší poškozené, kteří se rádi „upnou“ na něco zajímavého. Ti co uvažují v několika rovinách opět negují možností, že v podstatě jde o celý jeden scénář (vymýšlení něco pro pachatele, kteří to takto dělají u mnoha dalších poškozených – kolektivní přemýšlení / „musíš prostě věřit, že je to tak, či onak“). Ale – každý má možnost se věnovat čemu chce. Proto se dostavuje další problém: dopamin / odměna / radost z toho, že je zde něco zajímavého, něco NOVÉHO. Mozek hned spíná kde co a pak si omylem vzpomene na povinnosti :/ (nyní mě napadá, jak asi vypadá varianta, kdy odpadá vše to špatné – obtěžování, práce….)
 • U některých nahrávek lze zřetelně vnímat zvukový impuls, který evokuje posměch / výsměch. A mnohdy tak přetáčí informaci, která je řečena.
 • V kontextu toho všeho je relativně snadné používat scénář: Připomenutí něčeho + proč sis na to nevzpomněl dřív? Ty jsi tak ovladatelný.

  Z mého pohledu je to asi tak to stejné, jako proč se teď nebavíme o kvantové fyzice?
 • Lze velice snadno nastolit situaci, kdy můžou nastat obě varianty zároveň a hned je cítit nejistota, či snaha říkat obojí zároveň. Ideálně však odvést pozornost jinam.
 • Tyto momenty se ději dost často na to, abych si všiml, že je někde problém: tedy ve smyslu: Co je vidět / co je slyšet / jaké informace (např. z PC či Tel) lze získávat. Či dokonce dochází k tomu, že tyto data má pachatel přes někoho a to ještě jen občas. Současně ale také stále připomínám snahu nalézt vždy nějakou obhajobu (+ podprahové spojování entit s určitým pocitem / reálnou předlohou – ty které znám, poznám, jiní jsou jen neurčité, mlhavé, v základních rysech)
 • Mám puštěnou hudbu, pracuji. Pravděpodobně proto se po 10 min začíná spouštět: „Ty ču.áku, ty ču.áku jeden“. Což odvádí pozornost. Je snaha to vysvětlovat jakožto informační pomoc (když už o ní píšu a tedy umožňuje spoustu dalších scénářů)
 • Stále více se projevuje entita „staré prase“. Mimo jiné je to pomocí scénářu: Pomáhání, vyvracení spojitostí se mnou + specifická entita. Jenže – dotyčný pomahač je permanentně přilepený na tom, co se děje a kdykoliv to jde, začne chrlit úchylné narážky. A to poněkud nedává smysl, protože toto prase stále jakoby věřilo tomu, že jsem malý chlapeček. Tzn, buď jde o záměrnou snahu mě neustále otravovat
 • Další varianta je: cokoliv co se týče práce a je spojeno s činností typu: vylepšení, oprava apod. > tedy např úprava grafiky stránky > spouští se takřka (!) stejně uchýlná entita jen s trochu jiným hlasem, která neustále řeší „proč s tím ztrácíš čas, vždyť to teď není důležité“ + neustálé nucení do toho, ať vše vysvětluji (mimo jiné se tedy nyní vzájemně vyrušuje scénář, kdy je poškozený maten tím, že něco jde jen slyšet, nebo je jen snímán obsah displeje ale není nic slyšet > to se vztahuje zejména k psaní těchto poznámek + určité entity a nadávání / argumentace + zase jiné entity a snaze nějak vysvětlit, že i přes fakt, že pachatelé jsou za naprosté šašky, neustále se chcou ukájet tím, že strašně trpím)
 • Zjednodušeně jde sice na vše nahlížet tak, že jako celek se vše projevuje stejně, jenže > podstatné je, že může docházet k nějakému omylu, zbytečným komplikacím kdy se do všeho zapojí další osoba, o té poškozený neví, nadává na to co slyší a přitom zrovna v ten moment začal soused poslouchat co to je za hluk (tedy ony zmíněné negativní asociace). A takových variant je asi ještě 1729. Pokud se spojí stejné prvky, tak 6 nebo 7 (proto někdy úvahy, že jednodušší bude automatický generátor nesmyslů). Což opět spojeno s neskrývanou pýchou, že někdo je takový retard, až tomu nikdo nechce věřit.
 • Další scénář (již jsem o něm psal, ale nyní jako celek): v případě, kdy se zdá, že je jakoby ruch (tedy spojení vícero entit, které jsou zaměřené na stejné téma) a na straně pachatelů stoupá zoufalost, začíná snaha napovídat jak co udělat / říkat různé tipy. Toto opět možno vnímat ve více rovinách. Ve spojení s tímto způsobem použití jde zejména o zesměšňování nepohodlných jedinců > rady a tipy jsou záměrně říkány způsobem, jakoby poškozený absolutně nic neuměl a bez těchto rad (tedy to, co si plánuje vytvořit, ale pochopitelně v soukromí) by byl ztracený.
 • sepsat entity: ti, co nechtěně prozradili postupy a metody, jak docílit toho, co se děje: nejprve někdo, kdo to myslel dobře, ale špatně zakódoval (a chtěl mě nakopnout do práce, inspirovat a mnoho dalších variant + fakt, že skutečně je mnoho různých detailů sahajících až skoro k mému narození), následně starší radioamatéři (a s tím spojené komplikace s technikou + znalost a cenné informace o této problematice) kteří jednou za 10let spustí určité zajímavé vibrační hry, nyní nově mladí nadšenci a startup. Vždy se opakuje to stejné: někdo, koho „napadne“ zajímavá novinka (nyní spojení s další části, ale opět mylně pochopenou), přijde rovněž na všechny potřebné části a pak průser. Jenže, ono skutečně lze vše využívat zcela jinak a to zásadní, o čem vše je je, aby se to řešilo. To, že jsou lidé, tento jev vnímající, odděleně a informace prochází skrze ty, kteří vyvolávají problém, je pochopitelné, že je to složitější. A samozřejmě také entita, kterou lze vnímat např jako zahraniční stát, který má toto rozpitvané ta (znalosti a potřebná technika), že není důvod řešit nic jiného, než problém, který byl zaznamenán, je značně specifický a zjednodušeně kdy skupina totálních primitivů omezuje nadané lidi. Je nutno tento problém rozdělovat na několik částí. Ta nejproblémovější je nyní zvuk a metody vytvářející hlasy v okolí.
 • Opět citelná frustrace deviantních rádoby sadistů, kterým se rozpadla kupa scénářů a sebehrubší (či přirozený a o to tupější) hlas nevyvolává potřebný pocit dominance. Je poměrně složitě vystihnout směs mnoha pocitů a zároveň minimalizovat čas věnovaný tomuto přemýšlení.
 • Šlo vnímat náhlou změnu při vytváření grafiky pro příspěvek a přidání jej na FB
 • entita: možná někdo, kdo to myslí dobře, ale reálně způsobuje komplikace tím, že napovídá pomocí SVÉ SYNTAXE (tedy svým jazykem – každý skládá věty trochu jinak, používá jiná slova) a tím mě neustále ruší (či se to má jevit jako snaha napovídat a jde zejména o to rušení)
 • A na okraj > kdo si všiml vzrůstajícího počtu využívání slova „jak?“ namísto „cože?“ „co?“ „nerozumněl jsem“. A to např i u Jaroslava Duška.

Poznámka 08062021

 • Lze vnímat citelnou nervozitu na straně většiny entit
 • Lze vnímat zvýšený počet různých snah vše bagatelizovat / obhajovat / zmást
 • Samozřejmě proběhl i pravděpodobně „trest“ či snaha ještě způsobit nějakou tragédii dokud to jde. Tzn 2 denní, non stop mletí zcela osobních, cílených, provokativních nesmyslů.
 • Částečně bylo možno lépe vnímat rozdíl v rámci dvou hlavních skupin (zjednodušeně, můj subjektivní pohled)
 • Neustále někdo nechápe, proč jsem takový hlupák a nesnažím se více využívat tuto unikátní schopnost „dohledávat si informace / cokoliv“¨. Což znamená, že dotyčný nemá vůbec ponětí o čem mluví či co přesně se děje. A rozhodně není schopen vyvrátit nic z toho, co vnímám / jak to chápu já.
 • Navíc je zcela jasné, že jsem mnohem produktivnější a kreativnější bez této „pomoci“
 • Stále více se potvrzuje zbytečnost, faleš a zneužívání určitých postupů v případě konkrétních jedinců. Ti se mimo jiné také neustále prezentují jako dlouhodobě nepostradatelné zdroje informací a je nepochopitelné, že někdo může chtít „tohleto zničit“ > tedy sepisování různých postřehů. Jde jim zejména o finanční prospěch či co nejvíce utajit rozsáhlý přístup k citlivým informacím (např. pomocí viru – telefony, počítače a nebo jim jsou tyto informace sdělovány – tedy slyší specifické zvuky/hlasy tak, jako já)
 • Stejně tak to, že dotyční nejsou na tuto situaci tak úplně připraveni (zvyklí) a je zde tedy citelná bezmoc
 • Mnohdy mám vyloženě pocit, jako by se jednalo skutečně o vězeňskou zábavu (někdo na mě vysílá určité jedince, kteří mě mají zdržovat). Ti, v rámci snahy o nepřetržité tlachání blbostí vždy určitým, nataženým slovem „předají“ někomu dalšímu.
 • V žádném případě mi však absolutně nedává smysl, že stále probíhá jakoby snaha vše řešit, ale neuvěřitelně komplikovaně. Zvlášť v případě rozumně vystupujících entit, které se snaží vysvětlit oč se jedná. Vše se jeví tak, že nic nepřekáží možnosti mne kontaktovat. Proto je pravděpodobnější, že netuší o koho se jedná.
 • Častěji dochází k situacím, kdy někdo postává poblíž a jakoby čekal zda na něj promluvím, či jsem zahlcen neustálým ponoukáním jít ven, protože venku čeká člověk, který je v obdobné situaci jako já. A venku pak skutečně někdo sedí v autě a celou dobu mě sleduje.

  JENŽE: tyto situace spojuje především fakt, že jsou vyvolány pomocí různých scénářů dopředu, následně je snaha aby nedošlo ke kontaktu (konkrétní soubor scénářů) + scénáře následné (rozepíšu později). Obecně: x variant toho kdo to byl, že jsem měl nějak upozornit na tento web atd atd. Vždy se tedy zdá, jakoby docházelo k matení lidí pro pobavení, kteří předpokládají, že jsem na danou situaci připraven a pak se nic nestane.

  A samozřejmě vždy také může jít jen o náhodu (byť někdy velice nevšední)

Určitý problém může také způsobovat fakt, že se vše děje dlouhodobě, informací je nespočet, různých verzí a vysvětlení taktéž a tedy vše je čistě jen můj pohled na určitý specifický problém.

Jsem však přesvědčen o tom, že se chovám naprosto normálně. Rozhodně se nesnažím tajit tím, co se mi děje. Zároveň však každý pochopí, že se jen tak na potkání neptám lidí „zdravím, taky vás obtěžují zvukem? Vy jste ten či onen?“. A ani to neposílám na všechny známe (o což někdo neustále usiluje). – stane se tak až bude vše tak jak má být (připomínám poznámku „vše se má jevit jako dlouhodobý úpadek“ v některém z předešlých příspěvků).

Postřehy / Reproduktory

 • Dnes jsem v kanceláři vypojil zesilovač a reprobedny ze zásuvky a došlo ihned k utišení
 • Nastal zmatek a snaha nastavovat zvuky (hlasy) jiným způsobem tak, aby byly opět slyšitelné ze stejných míst (nepovedlo se)
 • Ráno vnímán NF zvuk
 • Při tom jsem si vzpomněl, že pokud se při pobytu na chatě přidá třetí místo, odkud pochází zvuky / entity – mnohdy je to doprovázeno jakoby rezonujícím větrem (vzduch který proudí při specifickém úhlu kolem uší). Jedná se vždy o podobnou frekvenci a jindy se neděje.