O co jde

Situace:

 • Systém, pomocí kterého lze docílit hlasů jakoby v okolí
 • Komplexní síť scénářů / schémat
 • Pravděpodobně funguje na prvcích jako VF / NF zvuk, elektřina, různé vzorce, podmíněné reflexy apod.
 • Lze vnímat poměrně omezený počet lidí (hlasů) + odkazy na konkrétní jedince
 • Lze vnímat dva druhy projevu:
 1. hlasité avšak v drtivé většině primitivní, obtěžující, zbytečné, mnohdy se jeví jako spíše snahat upoutávat pozornost, aby nebyl slyšet druhý projev
 2. tichý, nerušivý, člověk by měl být ideálně v klidu a soustředěný, nebo k nějakému závěru dojít pomocí vlastního uvažování

Problém:

 • došlo k nějakému problému, jehož výsledkem je, že se alespoň část tohoto systému dostala do rukou nesprávných jedinců
 • ty fascinuje zejména možnost vytvářet hlasy, případně přidávat vlastní nahrávky
 • dochází tedy k narušování některých (automatických) schémat a určité informace jsou přemluveny, což má za následek nelogické nesmysly. Tím se někdo baví, ale zároveň se zdá, jako by vůbec netušil kdo a jak co slyší/vnímá. Spíše se ukájí onou představou. Je však možnost i další varianty (více podrobností bude v příspěvku schémata)
 • pravděpodobně však vůbec netuší jak se vše ovládá, či na jakých principech funguje
 • vše spojené s tímto problémem je samo o sobě natolik bizarní, těžko uchopitelné, že už jen to je samo o sobě dostatečné krytí / náskok před obětí. S postupem času se zcela jasněji vykresluje zaostalost některých stran. Minimálně v počátcích se komplikovaně řeší.
 • Systém / metoda možná pracuje s využitím určitých jevů a tedy „vysílání“ probíhá v určitých intervalech. Proto dochází k přemlouvání, narušování, přebíjení hlasitostí (tím pádem zřetelným upozorněním), původních informací

Spojitosti s mou osobou

 • fotograf, pravidelně mezi lidma, na očích
 • někdo si tedy všiml, že na dané zvuky reaguji
 • existuje i druhá možnost (opět osobní zkušenost) – odposlechy telefonu jen tak pro zábavu (např SDR + HackOne RF, vir apod.) a situace, kdy byli posloucháni ti, kteří připravovali různá zajímavá schémata, která za pomocí právě výše zmíněného systému šlo spouštět. Proto lze vnímat v malé míře i smysluplné, přínosné využití, které je omezováno problematickou skupinou jedinců, či dokonce má zcela jiné využití (není zaměřeno na jednotlivce)
  -tak či onak, došlo ke spojení mě (jakožto někoho kdo dokáže vše vnímat) + jedinců, kteří se dostali k určitému souboru informací ohledně vytváření zvuků/hlasů a tedy z jejich pohledu byla možnost si toto na někom zkoušet. Je logická úvaha proč na mě a ne sami na sobě – opět mnoho možností, stejně tak jako že ani tato varianta není přesná protože
 • mohlo také dojít k tomu, že zatímco jedna skupina zkoušela smysluplné využití tohoto systému pomocí různých, pečlivě připravených schémat, všimla si toho jiná skupina/jednotlivec a protože systém (tedy ony zvuky apod.) dokáže vnímat jen malá část lidi tak jako já (tedy zcela vědomě), vybral si mě jako oběť, protože celý systém zná, jde o duševně chorého jedince, má připraveno mnoho různých schémat z dřívějších dob (a z případů jiných obětí)
 • vzájemné kombinace nastíněných situací stejně jako konkrétní události mohou být odlišné, nicméně v hrubých rysech to takto je
 • výsledkem je tedy množství situací ve kterých je zmatek, nedorozumnění, nelogičnost, já jakožto ústřední bod (ve smyslu střetnutí několika skupin/jednotlivců), komplikovaný problém, možnost problémů ve větším rozsahu atd. atd.
 • mnohé komplikace také může způsobovat to, že jde o mírně odlišné metody a tedy dochází k bizarní situaci, kdy já slyším/vnímám všechny, ale u dalších zůčastněných už tomu tak není (např konkrétní jev – dvě slova v rámci jednoho, kdy každé lze slyšet jen podle toho, jaké frekvence posluchač vnímá. Viz youtube nebo videa zde na webu). Čehož, jak se zdá, konkrétní jedinec zneužíval k vytváření negativního obrazu o mé osobě, kdy se mě neustále snažil vmanévrovat (zdržování, narušování pozornosti, nátlak, prosby) do situací, které poté jiná skupina (např. váhající zda mi pomoct – neznají mě) vnímala jinak (nepracovitý, nerozumný, neschopný racionálně uvažovat, nekalé úmysly, přetvařující se apod.). Cílem samozřejmě bylo oddělit mě od společnosti, zbavit se případných svědků/komplikací a poté dokonat psychickou likvidaci.
 • asi nejotravnější je konkrétně jeden hlas/jedinec, který, když má pocit, že se právě sděluje něco zásadního, neustále panicky vyrušuje „Adame, Adame, slyšíš mě? Tak slyšíš mě? Adame“

Co je důležité

 • nelze s určitostí říci, do jaké míry je vše ovlivněno subjektivním vnímáním, cíleným zaměřením, záměrnou snahou škodit (zejména v přemýšlení), množstvím dezinformací, nemožností toto řešit s někým jiným, neznalosti celkové situace do nejmenších detailů. Či přesněji problém s ověřováním konkrétních souvislostí.
 • je však naprosto evidentní, že minimálně v jednom směru jde o využívání prvků/schémat od „konkurenčních“ skupin, které pracují zejména v pozitivní rovině. A bohužel právě tohoto je zneužíváno ke krytí, vnucování, že vše je dílem té stejné osoby, která poté obtěžuje a mnoho různých kombinací.

Situace nyní

 • jak se zdá, všechny strany již mají více či méně přehled o situaci
 • zcela zásadním přinosem by bylo, kdyby se informace z tohoto webu dostaly ke všem zůčastněným, zejména pak k dalších možných obětem, se kterýma nemám žádnou spojitost a tedy logicky nemám jak sdělit adresu na tento web. Je klidně možné, že to někomu zachrání život či ušetří řady komplikací. Snažím se tedy soustředit na možnosti, které se nabízí
 • potvrzením předchozího je hystertická snaha mi neustále bránit ve zveřejňování jakýchkoliv detailů, nebo snaha donutit mě k neuváženým krokům, kdy se snažím nějak sdělit adresu na web a informace jsou přitom, pro nezaujatého návštěvníka, takřka nesmyslné. A tedy diskreditující pro mou osobu (působím jako blázen). Přitom jde jen o narušování soustředění a opomenutí toho, že je třeba vysvětlit co přesně se děje, nikoliv jen psát konkrétní situace/problémy, kde souvislosti znám jen já (+ případně pachatel). Ta hlavní „výhoda“ celého systému/metody (psychologie, zvuky, manipulace – nikoliv osobní přítomnost), je nyní spíše slabinou. Jakékoliv splnění výhružek (materiální/fyzická újma) bude natolik ojedinělý prvek, že půjde o jasné potvrzení všeho o čem píšu. Zejména, když bude o tom psáno dopředu.

Hypersonický efekt

Do nedávna se tvrdilo, že lidský sluch není schopen rozpoznat zvuky o frekvenci nad 20 000 Hz. Není jasné, zda přítomnost těchto údajně neslyšitelných vysokofrekvenčních složek může mít vliv na akustickém vnímání zvuků pod touto hranicí. Touto problematikou se zabývají neurologové po celém světě. Výsledkem je závěr, že vysokofrekvenční zvuk nad slyšitelným pásmem působí na elektrickou aktivitu mozku a že zvuky obsahující vysokofrekvenční složky významně ovlivňují mozkovou aktivitu posluchačů. Některé doposud uskutečněné pokusy zpočívali v tom, že zdroj zvuku byl rozdělen na dvě pásma. Pod a nad frekvenci 22kHz. Jako známky nervové aktivity posluchačů vystavených různým kombinacím obou zvukových pásem sloužila elekrická aktivita a krevní tok v mozku. Nikdo z posluchačů nebyl schopen rozpoznat pásmo nad 22kHz jako zvuk. Psychologická měření však ukázala, že zvuk obsahující obě pásma vyvolává u posluchačů příjemnější pocity než stejný zvuk bez horního pásma. To všechno naznačuje existenci dříve neuznávané odezvy na složitý zvuk s obsahem vysokých frekvencí nad slyšitelným pásmem, takzvaný „hypersonický efekt.“

To všechno naznačuje existenci dříve neuznávané odezvy na složitý zvuk s obsahem vysokých frekvencí nad slyšitelným pásmem, takzvaný „hypersonický efekt.“ Poznatky neurochirurgů podporují účelnost zavádění nových digitálních médií SACD a DVD Audio. 

Název možná zní poněkud jako sci-fi, ale mrkněte co nabídne google. Nejde o žádný výmysl.

Klíčová slova / Krátké úvahy

Tento příspěvek slouží zejména jako další z možností jak jít naproti vyhledávačům a usnadnit cestu dalším případným poškozeným v případě, že budou hledat informace na webu

Rovněž postupně dochází k přerodu na určitý rozcestník. Informací je příliš, a mnohé může zapadnout. Je tedy třeba nalézt způsob, jak vše udržet pohromadě.
Zároveň může být nápomocno někomu, kdo se zabývá tímto tématem a pátrá po dalších možnostech

Zvuk

 • Hypersónický efekt
 • Ultrazvuk / Infrazvuk
 • Binaurální zvuky
 • Harmonie
 • Frekvence
 • Rytmus
 • Dolby atmos (technologie, pomocí které lze docílit iluze zvuku mimo vysílací zařízení)
 • Holofónický zvuk
 • Otoakustický efekt
 • Psychoakustika

Technika

 • Interceptor WiFi
 • Laserový odposlech
 • Směrový mikrofon
 • SDR (software defined rádio) + HackRF one
 • LTE vysílačky
 • Radiové vlny
 • 5G
 • Mošnov / Radar

Mozek

 • Auditivní odpověď
 • Behaviorální psychologie
 • Kognitivní psychologie
 • Syntaxe
 • Operantní podmiňování
 • Semantika
 • Podprahový signál
 • Stačí cca 0,16s = cca 75 Hz, aby mozek (ty ne) zaregistroval snímek (napadl někdy někoho vir, který do 60 Hz monitoru vloží odkaz na tento web? 🙂 )
 • Vědomé rozhodnutí / cca 0,2 – 0,3 s
 • Podvědomé vnímání VF/NF zvuků (a tedy člověk může na něco mít „pocitový názor“, ani neví proč…)
 • Metakomunikace
 • Fonologická smyčka
 • Vnitroskupinový jazyk
 • Elektromagnetická hypersensitivita
 • Hemisféry, slovní zásoba
 • Sugesce
 • Řečové registry
 • Podmíněné reflexy (viz fiziologie a psychologie řeči v sekci články)
 • Pocitová informace
 • Sny (+ vliv puštěné TV nebo videa v tel)
 • Vzpomínky na sny, nahodilé připomínání specifických snů do neuvěřitelných detailů
 • Vědomě vnímáte 1/1000 toho, co mozek zpracovává
 • Blikání / Mihotání očí. Zejména po probuzení. Frekvence okolo 16Hz
 • Synestezie
 • Ganglia

Počítače / Telefony

 • Vir v tel./počítačích a tedy získávání informacích a jejich zneužívání (komunikace, hesla, poloha)
 • nwifi.sys (problém zejména dříve)
 • ovladače grafické karty – až příliš mnoho zčernání obrazovky – většinou nutný restart (na různých počítačích)
 • Komunikuje pomocí VF zvuku / ultrazvuku (reálně se zamýšlelo k reklamním účelům) – existuje i vir
 • Javascript, knihovna Quiet.js – komunikace pomocí VF zvuku

Ostatní

 • Žárovka, vlákno, zvuk (jeden z dávnějších scénářů)
 • Ojediněle lze vnímat ráčkování
 • Redundance
 • Zvuk a jeho možnosti
 • Fuzzy logika (míra pravděpodobnosti), mimochodem adresa ma .č.p. 22 – Ostrava ;).
 • Ostrava / Železitá voda
 • Ostrava / Poddolování / Rezonance / Infrazvuk – osobně vnímám nízkofrekvenční zvuk (doprava? tramvaje?)

Zvláštní momenty

 • U domu ke mě z ničeho nic přistoupil mladý klučina a nervózně se ptal – „znáte uctívače gangu?“. Proč o tom píšu je fakt, že bydlí ve vedlejším vchodě (zjištěno později) a tedy značím si, kdyby náhodou souviselo.
 • Zdraví mě velký počet cizích lidí. Pozor – ZDRAVÍ – ne že by mě sledovali. Odpovídám rovněž pozdravem a úsměvem.

Trocha mystiky

 • pravidelný jev – 0,5 – 1s před určitou situací slyším upozornění – zpravidla své jméno (poté šlápnu na něco co praskne, nevím o tom, na zem jsem se nedíval)
 • to stejné se děje i v rámci přemýšlení / vnímání určitých informací – při sdělování standardní, tedy řečenou formou, kdy sdělení trvá např 5s, přesně ve chvíli dokončení např zatroubí auto, zazvoní kostel, někdo mě pozdraví, šlápnu na něco co praskne, upoutá mou pozornost něco, co se váže ke sdělené informaci a plynule navazuje
 • prudké zabrždění tramvaje, záměr vstoupit na vozovku před rozjeté – jasné zvolání mého jména opět cca 1s před – pomohlo

Protože toto je již téma k diskuzi – sepíšu příspěvek. Odpovím na několik základních otázek (záměrné hledání souvislostí, iluze apod.) + chci zmínit jasně znatelné rozdíly v projevech, které vnímám.

Krátké poznámky / Úvahy / Možnosti

 • Systém poplašných sirén – hack / infrazvuk
 • Zpočátku snaha rychle měnit nálady (pomocí scénářů) – vybudovat apatii, neuvědomování si problémů? #operantnipodminovani
 • Vypnutý telefon = neustále snahy o zapnutí (různé důvody, záminky)
 • Neustále je něco špatně, vypíná se, nesplnilo účel, oni si mysleli, oni neslyší to či ono
 • Infrazvuk, střední ucho, rovnováha („motá se ti hlava?“)
 • Nečekaná změna v poloze – nenastoupil jsem do vlaku = ticho (dnešní situace ve Frýdlantě n. O.)
 • Fanatická snaha hledat záminky, potvrzení, spojitosti na straně pachatelů – mnohdy bizarní
 • Lze vnímat zábavné „zvukové hry“. Avšak právě ty jsou ničeny
 • Neuvěřitelný debil, sada stále stejných hlasů,primitivních scénářů,spouštění stále dokola
 • Jsem si jist, že několikrát byly určité osoby reálně v okolí chaty (rychlé vyběhnutí = výkřik, zmatek). Zde evidentní zneužívání daných zvukových efektů – „to jen tak vypadá“ „on to nechápe“
 • Neustálé nucení do nahánění pachatelů, kteří mají být v okolí
 • Lze nastavit zvuky, které vyvolají pozitivní náladu a vtipné schémata – tyto však fanaticky ničeny (přemlouvání, snaha přivlastnit si, vyrušování, snaha tvůrce vyobrazit jako hloupočké, nejisté starce)
 • Zajímavé strategické úvahy např. při nočním pohledu do koruny stromů, kdy mezery mezi listy byly naprosto přesně pro souhvězdí Orion (neničit prosím plot – ;))
 • Uvědomnění si mé situace vs vězni/ústav – je nutno rozepsat. Jde zejména o omezenost, rozhled, šířku uvažování
 • Aby se někdo byl schopný ukájet, sám si musí vytvářet odpovědi, lhát apod. (např potvrzování jak je retard neskutečně vtipný, či „on už je úplně v pi.i“ > oběť však přitom nadává „Co to meleš“)
 • Zjevně dochází ke sběru informací např ze zavirovaných tel. Pachatelé se snaží působit zábaně a inteligentně. Ale nehodící se neopakují.
 • Zaměřím se i na pozitivnější aspekty celé situace. Je však problém v optickém spojování primitivů s jinou galaxií ve smyslu inteligence, přemýšlení
 • Bohužel, je zřejmé, že někteří jedinci nejsou sto pochopit celou situaci. A i když mohou myslet určité věci jako klepání na stěnu, upoutávání pozornosti zvukem, pouštění kde čeho dobře, tedy jakoby podporu – má zcela opačný efekt. Navíc mnohdy zcela mimo rytmus, téma.
 • Velice pomáhá použít jednoduchý postup: veškeré hlasy, které jdou slyšet (po určité době člověk již víceméně přesně rozezná co je zvuk v rámci tohoto jevu a co reál, navíc počet hlasů je jasně omezen) jsou v podstatě parazitní. Pomůže všimnout si určitých detailů. Jde však o specifický problém sám o sobě, protože má své ale. Pomůže tedy přidat informační přínos daných hlasů. A přes tento filtr už projde jen málo. (navíc je na tuto situaci nahlížet z vícero směrů: lze slyšt jen tak, lze slyšet v hudbě/pomocí konkrétního zvuku.)
 • Skutečně určité zvuky naprosto vyruší vše hloupé a vše se změní.
 • Poněkud bizarní situace jako samovolné zesilování/zeslabování zvuku na tel či počítačí (mnohdy současně s VF pískáním), k tomu informace typu – „neboj se toho a zesil si to“ vs. scénář, kdy retard běhá kolem chaty se směrovým mikrofonem ve snaze nahrát si daný zvuk aby se dostal k dalším informacím + situace, kdy se člověk nejvíce dozví při slabě puštěném zvuku
 • Záměrné zmiňování různých detailů v interiéru (kniha a její název na stole apod.) – většinou předchází manipulace s mobilem (kamera)
 • Pokud zazní něco ve smyslu – oběť dostatečně netrpí, problémy ustupují apod. – po pár hodinách snaha dokazovat opak (stále stejná schémata – mají vyvolat vztek)
 • Hudební krátké smyčky – není znám účel. Silný tlak na protichůdné informace
 • Rozhazování rytmu
 • Na straně pachatelů zjevně nečekaná situace (doba trvání) – již nemají čím obtěžovat – stále se opakují
 • Není zřejmé, zda mentálně retardovaný blbeček (pravděpodobné nezletilý sadista) je záměr, či komplikace ve smyslu naprosto otravná zbytečnost nebo snaha odvést pozornost
 • Lze vnímat konkrétní osoby, jejich nonverbální projevy, pravděpodobnou spojitost s tímto jevem (bude rozepsáno)
 • Pravděpodobnost čtení FB zpráv a zmiňování detailů („Ano, takto dlouho tě sledujeme“) – avšak jakoby šlo pouze o snahu něco napodobovat pomocí těchto informací
 • V mnohém lze cítit i snahu jakoby dodatečně vytvářet fiktivní / jiné postupy ve snaze zamést stopy, či přenést odpovědnost jinam (nevím jak přesně popsat)
 • Komentování toho co píšu, aniž by to bylo zveřejněno – většinou („to už máš“, „to už jsi psal“, „to už víme – nemusíte to řešit“)
 • Je těžké popsat rozdíly v tom, co se děje. Je však zjevné, že se situace vyvíjí. Pachatelé nemají zdaleka takovou moc, jak se snaží vnucovat. Stejně tak strach, který se snaží šířit je neopodstatněný.
 • Stále se opakující „oni jsou šíllení“ „oni ti nedají pokoj nikdy“ „oni to mají nahrané na 10 let dopředu (úchylné nahrávky)“
 • Ústav / vězení, nahrávání deviantních osob, veřejná produkce
 • Mnohdy zábavné situace, které se projevují např jako: hlas slyšitelný z mobilu osoby sedící vedle, který vyhrožuje „nevrtej se v tom, nech to být“ – efekt je však naprosto opačný, než sdělení říká. Můj tel vybitý. Jde o práci se zvukem, či vir v tel apod.
 • Časté chyby, snaha mluvit za více entit najednou, ale jen se přepinají hlasy a nemluví současně. Paradoxně od doby, co o tomto píšu se v tomto jev „zlepšuje“.
 • Neúplné věty, jakoby předpoklad, že si poté nevšimnu, že daný hlas neví co říct a utichá. „my to řešíme a víme o co jde“ a za pár vteřin nechápe naprosto elementární projevy/principy.
 • Určitá lítost nad situacema, kdy něčemu zajímavému předchází mnohahodinové otravování, narušování psychické pohody. Poté je zajímavý scénář zasazen to kontextu, který si nezaslouží. Navíc si to často člověk uvědomí až později.
 • Lze uvažovat v rovině – je zde problém, hledejme účinné řešení. Avšak pozor – začíná chybět určitá logika ve smyslu „serme na nějaké posílání zvuků a do prdele pojďme se pobavit normálně z očí do očí jak to řešit“
 • Mnohdy lze vnímat jakoby syntézu hlasu, která v reálném čase přeříkává někým psaný text (podobně jako já nyní ten svůj) – vir? VF zvuky? Viz články – BadBios, Izraelský vir – zatím na druhém webu. Avšak ty jsou paradoxně přínosnější než prázdné tlachání jiných hlasů.
 • Je důležité přesné nastavení? Mě to více táhne k hudbě a harmonickým zvukům, kde (když už budu akceptovat tento jev) se lze dozvědět vše a nic.

Bude postupně doplňováno

Scénáře / Seznam

Toto je seznam několika scénářů, které jsem za celou dobu průběžně vnímal. Lze je brát jako možnosti toho, co se skutečně stalo, stejně jako snahu skrýt skutečnou pravdu pomocí falešných informací.

 • Vězeň a jeho syn
 • Vězni ve věznici a úchylná osobnost na svobodě
 • Taxi a zapomenutý notebook
 • Exekuce a zabavený notebook
 • Ukradený notebook
 • Práce na specifickém projektu a pomatený člen týmu
 • Budou postupně rozepisovány detailněji
 • Skupina hackerů a nabourání se do systému
 • Radioamatéři a vir v telefonech
 • Aplikace a zábava puberťáků
 • Utajovaná, placená služba pro sadisty + předdefinované scénáře
 • Policejní/vojenská škola a okopírování metodiky/systému
 • Mormoni, snaha napravit určité jedince, dobrý úmysl – avšak došlo k odcizení
 • Policejní vyšetřování
 • Nahrávání zpráv na tel. číslo (mozkovka)
 • Šílenec a jeho zvuk / experimenty
 • Chyba a možná nechtěné vyzrazení – poté snaha zamaskovat (příliš jednoduchý rytmus)

Odcizené schéma/systém

– je vázáno na konkrétního jedince
– jedná se o tajnou metodu
– lze takto poslouchat/připomínat např zážitky z dětství
– nelze jednoduše vysvětlit jak vše pracuje
– došlo k chybě a někdo přešel přes určité pojistky, vydává se za mě (mnohdy totálně tupé entity opakují – já jsem lovec okamžiků, já jsem Adam)
– otravné hlasy (entity) vždy dělají toto. Důvodem má být vytvářet negativní obraz o mě a naopak pozitivní o dementech
– retardovaný mentál si vytváří fiktivní entity jen proto, abych je já urážel (protože mě otravují, ale nikdo to neslyší) a mentál jim následně pomáhal, což mu prý zlepšuje auru a proto se mu daří a mě nikoliv
– neustále připomíná o co vše jsem přišel, jak mi zničil život atd. Jen se mu nelíbí má reakce. Nepůsobím dostatečně zničeně.
– na horách (kde snad tento mentál dojíždí jen aby mě otravoval) je kromě určitých zvukových jevů možno vnímat i umělé narušování
– je neustále opakováno, že si jezdí právě na chatu kopírovat potupy/principy, na jakých vše funguje
– lze označit za totální šílenost, ovšem pravdou je, že lze skutečně vnímat hlasy babičky s dědou. Vždy jen tak letmo, pro připomenutí. Mnohem intenzivnější je snaha tyto hlasy napodobovat (zejména s využitím signifikantních slov/výrazů) a vytvářet opět samé úchylnosti.
– mnohdy ve spojení s homosexuálním mentálem nebo mladým debílkem (stejně jako v Porubě – zde však jiné schémata)
– zároveň neustálé vymýšlení různých situací, které jsou stále dokola. Je uražena např babička, já reaguji podrážděně a následuje:

1. Někdo ti připravil tohle (původně např originální nahrávky), a ty jsi teď sprostý na babičku, protože to sedí rytmicky
2. A v každém případě spouštění nekonečných diskuzí jak jsem se změnil, jak jsem sprostý

– samozřejmě se retard neopomíná neustále vychloubat, jak dokázal vše ovládnout a já ne. Jak si mě může otravovat a nikdo o tom neví.
– čím déle vše vnímám, o to víc rozlišují jednotlivé prasata, které vše ničí. Či spíše parazitují na něčem, o čem se neví. Viz Kdo je ve hře

Úvahy / Stalo se

 • Ačkoliv je neustále vnucováno, že pachatelé disponují možností vše dělat pomocí družice (což je něco, čím se poškozený zaručeně zesměšní a hlavně, to by se dalo akceptovat spíše v případě jiných, diametrálně odlišných jevů, rozhodně ne u primitivních hlupáků), je zajímavé, že pokud dojde k výskytu mimo oblast, kde se poškozený často vyskytuje, je na daném místě klid. Pokud se poté na onom místě vyskytuje opakovaně (ale ne příliš často), obtěžování nastává až se zpožděním, případně vůbec.
 • Několikrát jsem tedy přemýšlel nad možností použití nějakých malých zařízení ovládaných pomocí vysílačky (něco jako VF/ultrazvukové rušičky proti hlodavcům, repráčky z hrajících pohlednic), ty se rozmístí dle nějakého vzorce (na strom, v lese, ve sklepě, v autě, dron), jsou energeticky nenáročné a výsledkem je VF zvuk, který lze slyšet např jen v určitém místě (byt, chata, bar apod.). Navíc je pravděpodobné, že se takové zařízení podaří objevit. Zvlášť když buď díky aktivnímu zásahu, nebo díky zvukovým jevům, pokud poškozený takové zařízení hledá – opustí místo, na které je vše nastaveno a zvuky různě utichají. Zpravidla tedy ty, po jejichž směru se někdo vydá. Toto by rovněž odpovídalo amatérskému, primitivnímu projevu, kopírování jiných schémat, neustálé snahy ze mě mámit nějaké úvahy (souběžně se situací, že když budu mlčet, nikdo se o ničem nedozví a pachatelům vše projde. Což se mohlo v minulosti stát)
 • V mém případě rovněž určité omezení spočívá v tom, že existuje možnost, kdy budu vylákán např. z chaty a zatímco budu mimo, dojde k odcizení důležitých věcí (což je mimochodem také neustále používáno během vyhrožování (stejně jako jiné škody na majektu, které nemají být takto zmiňovány, protože tím retardované pachatele inspiruju). Minimálně je však obtěžující a otravné vše balit a protože se pachatelé zjevně baví někde z povzdálí, poskytuje také dostatek času na přípravu/vypnutí
 • S vykradením místa, z kterého je poškozený vylákán mimochodem souvisí další scénář, který se často opakuje – sledování jak poškozený reaguje na různé situace. Kdy zamkne, kdy ne, jak dlouho je pryč, jak rychle reaguje na to či ono. Mnohdy vyloženě působí jako nekonečné otravování tím, že jsou pachatelé u chaty – poškozený je tedy neustále vyrušován a chodí se přesvědčit. Poté je předpoklad, že nebude řešit každý podezřelý šramot/hlas a lze se tak bavit tím, že pachatel/-é jsou přímo u chaty, či mají postup jak si zajistit volnost pro loupež
 • Např na chatě, kde probíhá obtěžování poměrně intenzivně (samota), lze často vidět dvojici mladíků na čtyřkolce, která objíždí určitou oblast (jeden z dvojice se dokonce podobá osobě, která je rovněž často zmiňována). Samozřejmě může jít jen o vypozorovanou, opakující se situaci a opět záměrná snaha o vyvolání konfliktu a diskreditaci poškozeného. Stejně tak ale je toto pravděpodobně jedno ze schémat, které má zabránit odhalení pachatelů / znejistit poškozeného.
 • Často se také opakuje noční obtěžování VF šumem (pravidelně vlnění – pravděpodobně snaha nalézt nejotravnější zvuk), což má samozřejmě za následek probuzení. Cíl je jasný – člověk má být nevyspaný, což je následně použito jako nosný prvek pro mnoho dalších scénářů.
 • Ve sluchátkách zachycen hlas jako při hovoru – stalo se několikrát – pravděpodobně rádiový signál. Možnost, že podobným způsobem se někdo napojí na cizí reprosoustavu a vyvolá tak pocit, že zvuk pochází z konkrétního bytu.

 • Je zde naprosto evidentní situace, kdy se neuvěřitelně hloupí jedinci dostali k něčemu, co absolutně nepatří do jejich rukou a neustále se snaží zjišťovat jak co funguje. To je mimochodem také jeden z důvodů proč jsem obtěžován já. Je však neskutečně bizarní, že ačkoliv je zde neustálý zájem o jakoukoliv informaci, jsem zároveň neustále urážen a zesměšňován (občas označováno jako „ho to stimuluje“). Je otázkou několika vět dotyčné naštvat, až se poté musí poškozený ptát: „kdo koho vlastně obtěžuje?“.

 • Lze vnímat neustálé dohadování, kdy někdo nadává jedinci, který otravuje mě. Ten se stále dokola vymlouvá dětinsky stylem: „Ale on je takový či makový / On je zloděj, dealer“, prostě cokoliv co má být důvod pro jeho konání. Přitom dotyčný sám moc dobře ví, že mi je ten jeho ubohý, primitivní svět naprosto ukradený a to co dělám je jen obranná reakce na jeho trapné útoky.

 • Aby byla situace nepřehlednější, mnohdy také pravděpodobně dochází k tomu, že ačkoliv další poškozený nadává pachatelům – vše se má jevit jako nadávání poškozenému. Toto však časem je již natolik evidentní, že mnohdy jde jen o důkaz toho, jak jsou někteří jedinci primitivní a neschopni reagovat na jakýkoliv logický argument. Poté mnohdy jen vztekle reagují „hlavně že já tady můžu mluvit a ty ne“. Navíc aby to takto skutečně bylo, museli by dva poškození reagovat vzájemně v přesně daných intervalech (kopírovat přesně dané větné skladby).

 • To se někdy stane, avšak normální jedinci kopírují společně normální, logickou informaci. Já osobně jsem poté zkusil např u věty „mi to nedochází?“ říct „nám to nedochází?“. V telefonu bylo slyšet „mi“ současné s mnou řečeným „nám“ a poté nastal zmatek a jakoby uvědomnění si nějaké možnosti.

 • K tomuto je také nutno říct, že já, jakožto jeden z poškozených tu a tak kopíruju některé „linky“ zcela záměrně a vědomě (což někdo narušuje klasickým „on to opakuje“ „dívejte se jak to jen opakuje“ „to neumíš nic vymyslet sám?“ „oni mu to všechno říkají“ + snaha očerňovat). A to proto, že jsem si jednak vědom situace, jaká tu je a jednak proto, že pokud by se někdo snažil pomáhat, jak jinak synchronizovat informace, než právě tímto způsobem. Podmínkou samozřejmě je, že takováto „linka“ má nějaký přínos. Bohužel právě toto je zároveň to, co chcou pachatelé ovládnout, protože se neustále domnívají, že budou takto ovládat větší počet lidí. Vzhledem k jejich inteligenci je naprosto jasné, že každý i průměrně inteligentní jedinec ihned zaregistruje, že něco nehraje.

 • S tímto dále souvisí jakoby neustálá snaha hlupáků kopírovat „inteligentní“ linky v domnění, že se tak dozví zásadní informace.. Např. to, co říkám já – a když přestanu, omyl/chyba nastane hned po dvou slovech. Pozor, toto nezaměnovat s případnou snahou naučit se něčemu novému, což je z mého pohledu to hlavní poslání / snaha tohoto nevšedního „systému“. Jistě, je zde spoustu „ale“. Ovšem nejsem schopen říct, do jaké míry je vše ovlivněno cíleným zaměřením na některé jedince / na mě.
 • Lze neustále vnímat různé scénáře, že došlo ke zkopírování osobnosti, nebo že díky dlouhodobému sledování (telefon / počítač) nastala synchronizace osobnosti a ty, kteří mě obtěžují mají stejné nápady jako já. Ty poté samozřejmě využívají jen k tomu, aby mi mohli neustále narušovat práci / soustředění, protože prý přesně ví o každém detailu který udělám. To je samozřejmě nesmysl. Minimálně v rozsahu, jaký je mi neustále vnucován. S tímto souvisí i různé scénáře, kdy se tímto zabývá větší skupina jedinců a poté takto odpraví vybraný cíl. Např. pro zábavu jiných.

 • Mnoho zvláštního se děje okolo frekvencí 50-60 Hz. Např dnes ve sluchátkách zvuk cca 53 Hz. U tohoto opět problém, že píšu veřejně – protože se jedná o snahu pomoci. Byl bych tedy rád, kdyby bylo jasno v tom, že po všech těch letech by asi nejvíce pomohl obyčejný mail či osobní kontakt. Tedy něco jasně daného / hmatatelného. Ne pouze něco „co nechápu“, kde se mixuje x hlasů, které melou a melou a ve výsledku neřeknou nic (nehledě na to, že u práce se na to těžko člověk soustředí). + je zde situace, kterou si dotyční pomocníci zjevně neuvědomují (minimálně to, že má někdo přehled o tom co dělají a tedy záměrně tomuto škodí). A to samozřejmě v případě, že se skutečně jedná o nějakou pomoc a ne jen o snahu neustále zaměřovat mou pozornost kamkoliv jinam, než na práci.

Schémata / Seznam

 • Dodatečné pozměňování skutečnosti (jak by to někdo chtěl). Přesněji řečeno něco se stane, později lze vnímat vyprávění jak to zase byla něčí ukázka manipulativních schopností (akorát se vše stalo jinak, než je vyprávěno)

V případě, že si poškozený značí jednotlivé detaily, je vše zpětně prezentováno jako snaha pomáhat (připomínání schémat). Záměrem je však psychická likvidace a obhajování tohoto jednání.

 • Pokud poškozený dostatečně nereaguje na šikanózní schémata spojená s jeho osobou, jsou spouštěny scénáře, kde se šikanují jiné, neznámé osoby. Těm jsou pak např jakoby pouštěny nahrávky, kde poškozený nadával pachateli.

 • Snaha záměrně sdělovat důležité detaily jen tak napůl, nebo v momentech, kdy se poškozený zjevně nemá čas soustředit. V případě, že ano (nebo se to tak jeví) je použito různé narušování pozornosti.

 • Poškozený si dělá poznámky, je sdělena informace, že došlo ke spuštění informačního systému a poškozený tedy vše jen opisuje (přitom píše pouze to, s čím má osobní zkušenost). Je cítit spíše záměr vyvolat nepříjemný pocit + v případě, že poškozený najednou přestane (vyrušení, jiná činnost), spouští se diskuze „proč nepokračuje?“ „asi teď…“ to či ono.

 • V případě, že se poškozený zaměří na směr, z kterého pochází otravné zvuky (a to dlouhodobě, okno, dům), po chvilce je dané místo prezentováno jako to, kde bydlí člověk, který se snaží pomáhat a i přes to, že přesně ví, kdo je poškozený, nedal nic reálně najevo jen proto, že pachatelé o něm prý nic neví a může tedy pomáhat. Což je totální nesmysl.

 • Pokud si poškozený dělá poznámky, začne po nějaké době rádoby chytré vyprávění/rozkrývání všechno přesně dle poznámek. Jen ten, kdo je v poznámkách označen za např retardovaného jedince, je prezentován jako „docela v pohodě týpek“. Je záměrně řečeno potichu, nezřetelně, proto v případě, že je upozorněno na předchozí, má mít poškozený pocit, že v pohodě týpek bylo o něm. I tak nesmysl.

 • Otravování během poslechu hudby. A to zejména v případě, že jsou v hudbě zvuky, které připomínají nějaká slova (proto pokud se nejedná o známou píseň – začne třeba až v půlce).

 • Obtěžování (tedy šmírování PC a zvuky) je prezentováno jako boj proti nelegálnímu SW. Samozřejmě když má poškozený vše legálně, je najednou problém. A tak „kašlem na to, když už je to jasné“ a otravování pokračuje dále. Samozřejmě když dojde na nějakou situaci, kdy je v PC nelegální SW, dotyčná skupina/jedinec se může zalknout poukazováním na tuto skutečnost (vše předchozí je jako zapomenuto) a „tak, konečně máme důvod ho otravovat“. Připomínám, že se to děje již několik let.

 • Je zde taky mnoho schémat, které jsou natolik sprosté a úchylné, že je předpoklad, že se o nich poškozený nebude vůbec zmiňovat či je potvrzovat. Ovšem tyto schémata rozhodně nejsou vytvářena jen proto, že mají někoho obtěžovat (viz různé scénáře s webkamerou, diváním se na film/monitor apod.), nicméně tyto schémata jasně naznačují jaká je situace, proč je aktuálně mnohé tak neuvěřitelně hloupé a primitivní.

 • Z počátku je velká snaha zabránit jakémukoliv zveřejnění právě pomocí „potvrzení“. Problém ovšem je, že poškozený rozhodně není jediný komu se to děje a jsou jiní, kteří potvrdí to či ono. Nehledě na to, že normální člověk v případě, že vše vnímá dává zcela jasně najevo svůj postoj. O to víc je zde vyloženě dětinská snaha jej neustále vykreslovat jako vystrašeného ubožáka.

 • Toto je možná použito pouze v mém případě, či u fotografů obecně. V podstatě jakákoliv objednávka či prodej fotografie je zesměšňován jako pouhá pomoc lidí, kteří vše také slyší. Ve skutečnosti ji vůbec nepotřebují / nechtějí.

 • Na tuto stránku se nikdy nikdo nedostane, protože vše je promyšleno do takových detailů, že u těch, ke kterým se adresa dostane dojde ke změně nastavení a zobrazí se jim jiná stránka, nebo existuje jiný, falešný web. Pak mě samozřejmě zajímá, jak se řeší, když někomu sděluji odkaz osobně, či web ukazuji. Jeho oči vidí něco jiného než mé?

 • Jsem prý neustále obtěžován, protože kromě samotných pachatelů (nějakého retardovaného jedince), dochází prý k řadě situaci jako např: někdo odposlouchává můj notebook, tedy dění na monitoru (SDR či vir/internet). Další snaživec/agent zase pro změnu jeho. Ten si je toho vědom a proto záměrně zobrazuje obraz z mého displeje a poté záměrně provádí jiné, neslušné činnosti (psaní sprostých zpráv, pouštění divných videí apod.). A tedy aktivista/agent v domnění, že já + další jedinec (shodou okolností se může jednat o hlavního pachatele) je jedna a tatáž osoba – označuje mě jakožto hlavního strůjce všeho. Jistě, zní to už opravdu bizarně, ovšem kromě toho, že i toto je jedna z věcí, kterou mi někdo vnucuje (a která mi nějak zásadně nepomůže), děje se něco natolik zmateného a nesmyslného, že píšu prostě vše. #bohuzelnejsemparanoidni #snahavyvolatkonflikt

 • Celkově je zde tedy snaha neustále házet klacky pod nohy a způsobit tak postupně psychickou a materiální destrukci poškozeného, aniž by si okolí či případní svědci uvědomovali, co přesně se děje. To se mají dozvědět až v momentě, kdy poškozený např. spáchá sebevraždu. Případně ani to ne a vše bude vypadat jako prostě neschopnost poškozeného. Zde bych samozřejmě rád zdůraznil, že na pobídky typu „nechceš skočit z toho balkónu“ reaguji tak, že následně je spouštěno „dívejte se, jak je sprostý“ či „ukazuješ mi fakáče?“. Jde mi zejména o to, že nejsem první komu se toto děje.

 • Neustálé naznačování, že někdo má přehled o tom, co dělám na počítači či telefonu (dokonce i zvuk – viz SDR / HackRF one). Problém s tím související je, že jakoby si dotyčný neuvědomoval, že on je na tom stejně, případně se děje poněkud složitější situace.

  Z mého pohledu vše vypadá následovně: náznaky, že je snímán počítač a tel, to se ale děje prakticky neustále (okomentování nějakého detailu na grafice, kterou zpracovávám. Zde také občas souvisí to, že jde o informaci na více zařízeních současně – messenger, sms), současně snaha vše prezentovat jako pomoc/nutný postup během vyšetřování (x-let), snaha neustále získávat informace, vztekání, nadávání, nikdy nebylo řečeno o koho se má jednat (kromě klasických scénářů policie apod.). Celkově tedy totální nesmysl a v případě jakýchkoliv dobrých úmyslu bude postup následující: zadání tel. čísla, vytočení, poté „Dobrý den, já jsem….“. Proto spíše vnímám jako neustálou snahu zajistit si veškeré informace, mít přehled o každém zvuku, který poslouchám, případně kdybych narazil na nějaký konkrétní postup se zvuky. A současně samozřejmě neustále vnímání hlasů. A přitom i to lze udělat neobtěžujícím způsobem. Což ale není dostatečná zábava pro někoho.
 • Ten stejný hlas, který obtěžuje lze mnohdy vnímat, jak se zapojuje do nějaké diskuze, či něco vysvětluje/vyzvídá a v podstatě chce vědět něco sám o sobě.

 • Dáme ještě jedno kolo (toto schéma bude pravděpodobně označeno jako to, které jsem pouze zaslechl a opsal. Což není pravda.)

Postupně doplňováno

Kdo je ve hře

$tará škola

přemýšlí, plánují, znají, ovládají, drží se zajetých postupů, mají nedůvěru v nové technologie. Je ale také možné, že si neuvědomují závažnost určitých problémů které přímo souvisí s tím, co se děje. Zejména tedy v oblasti nových technologií a získávání informací

Evžen – toto jméno bylo po určitou dobu používáno snad ve všech případech. Jednou jako primátor, poté jako odpověď, když se někdo ptal „kdo jsi?“. Z mého pohledu by se mohlo jedna o příslušníka tajné služby v důchodu. A někteří by tedy mohli začít přemýšlet o tom, zda skutečně mohou dělat to vše, co dělají a to s vědomím, že se jim nic nestane. Já mezitím začnu poněkud ubírat (rozhodně však ne úplně) sprostá slova během debat s určitýma entitama. Člověk nikdy neví. Zkusím reagovat na kontaktní formulář jakmile dodělám web ať to má hlavu a patu.

?

predikují problém, pracují na korekci problému, nezaměřují se zpravidla na jednotlivce, jsou také lidi + něco ve smyslu: lepší nevědět co vše je možné, něco se však zbytečně tají, problém o kterém se neví, někteří lidi jako překážka, zkouší tu a tam ukázat možnosti, nemusí být místní (jako Země?). krytí, trojúhelníky, oko, vesmír, satelity, geostacionární družice, korekce, informace.. Tip: Dokument Sociální dilema

Debilita

problém, zneužívají určité metody, matou, ničí, vykrádají, chtějí ovládat, nemají cíl, nechápou Tip: skutečně je vše tak jak si myslíte?

Debílek
– Je všem na obtíž
– neustále se snaží dělat ramena, ale jen když poškozený nemá prostor reagovat
– neustále si hraje na toho, který vše rozklíčovat, ovládl, ale jeho tupost je jasně zřetelná a to zejména ve všech scénářích a schématkách, které vytváří. Ty se dají po určité době naučit zcela nazpaměť, takže hned je debílek mimo a ještě ani nezačal
– je téměř jisté, že schémata/scénáře, které používá buď vymámil od jiných lidí, zkopiroval apod. Jejich použití je naprosto tupé a při jakémkoliv vychýlení neschopnost reagovat.
– pokud reaguje samostatně, je jasně zřetelná ubohost a hloupost
– primitivní klíč je poté použít ve všem, co dělá (a pozor i u entit s jiným hlasem): dětinské postupy, chlubení se cizím peřím, urážení ale jen díky anonymitě, neustálé povyšování se díky lžím jak někoho rozložil, jak už je oběť úplně v p… apod
– jde o naprostého chcípáčka
– podobnost hlasu s jinou entitou
– to je ostatně další, hojně zneužívaný prvek
– je možné, že právě tento jedinec se nějakým způsobem naučil/dostal k možnosti poslouchat cizí telefony / soukromé hovory a získávat takto informace, což je pro něj možnost, jak si léčit komplexy
– existuje i možnost, že jde o postiženou osobu (vozíčkář/paraplegik), který takto vyplňuje veškerý čas

Retardovaný jedinec
Jde poměrně zřetelně poznat vše s ním spojené. Veškeré jeho stále se opakující schémata jsou primitivní, snažící se vyvolat negativní pocit ze všech variant

Seznam entit, které šlo vnímat zejména v předchozí době (případně je vnímá okolí, ne však poškozený)

 • Nevidomí
  • toto je zejména má úvaha ve smyslu mnohem vypracovanějšího sluchu
  • kdysi scénáře: jedná se o systém pro nevidomé a nikdo jiný ho neměl slyšet
 • Policie
 • Protidrogové
 • Městská policie
 • ÚOOZ
 • Spasitel/é
  – ti, kdo nejprve vytvoří problém, aby jej pak vyřešili
  – zachranná role)
 • Kluci ušatí
  • scénář někdo platí za to, že jsou schopni vnímat to co já a mohou tak přicházet na něco, co jiné zajímá.
  • rovněž opakováno, že u mě našli mnoho nových prvků/informací/pohledů, já tedy tímto ztrácím čas, oni jen kopírují a prodávají někomu, kdo chce vědět oč jde – fragment: „jak jste na to proboha přišli? Tam musí být ještě někdo“.
  • samozřejmě také může jít opět o snahu znepříjemnit řešení, či rozhodit psychiku.
 • BIS
 • Armáda
 • Záchranáři
 • Sousedé (S kým se tam baví?)
  • hojně využívaná entita
  • z počátku často schémata „S kým se tam baví?
  • snaha o různé formy diskreditace (agrese, nesmyslné otázky)
  • v Zábřehu na Čujkovove schémata, která se spustila v případě, že se mi zdálo, jakoby se jednalo o některý z okolních bytů – „Kámo, kde teď je?“ „Vidíš ho?“ „Teď je, v 7,6,5 patře“
 • Radioamatéři
 • Studenti
 • Hackeři (co to je/uvědomujete si tu moc/možnosti? My už se bavíme jenom tím…)
 • Zloději
 • Romové
 • Známí
 • Úchylové
 • Zahraniční dar/pomoc/systém
 • Exekutoři
 • Vymahači dluhů
 • Mstitel (má více úhlů pohledu)
 • Vězni
 • Mormoni
 • Taxikáři
 • Policejní akademie
 • Vojenská akademie
 • Vylízaný pubertáček/Kokot
 • Dopravni podnik
 • NUKIB
 • Bývalí policejní/armádní psychlogové
 • Vysloužilí policisté/kontrarozvědka
 • Syn (p. Štolba a p. Štolbová – zazněla z mého pohledu 1x – v den, kdy jsem psal zase na policii. Tentokrát městskou > a ti nemají oprávnění to řešit)
 • Parta pubertáků
 • Domáci vězení
 • Hasiči
 • Mosad
 • Družice / Čip

Často se opakující fráze

2.1. – poprvé zazněla 2 slova (v rámci hlasů – proto ihned upoutalo pozornost): apriori, teze

 • Vítej ve hře (hlavně v počátcích – cca 4 roky zpět)
 • A to je právě to
 • Chápeš to?
 • A co mu mám říkat?
 • Defacto
 • Panebože
 • Ježišmarja
 • No to si děláš p…
 • Děkujeme, že jste se účastnili pokusu….
 • 2x stal jste se obětí trestného činu
 • 50 odstínů šedi (jeden čas použito jako „heslo“ a slovo/ název bude možno slyšet až po zaplacení např)
 • My si myslíme, že jsi se zbláznil
 • To je magor
 • To už jsi psal
 • Dívejte se (jak je sprostý např)
 • Ty jsi takový pěkný (taková pěkná?)
 • Kámo ….
 • My jsme v prdeli…
 • A co teď…
 • A co mu mám říct?
 • No to si děláš prdel
 • Tak copak mi chceš napsat?
 • Ty mi dáváš tolik informací
 • A co tím jako dokážeš?
 • Tak co jsi zjistil?
 • Kámo, přestaň už s tím.
 • Nechte ho už být.
 • On si to dělá sám.
 • Poslechni si něco jiného.
 • To jsi zjistil až teď
 • My jsme si mysleli, že
 • To je magor
 • Poslouchej…
 • Oni mu to všechno říkají… (tady bych asi rád zabředl do debaty, když mě, tak každému + možnost, či spíše nemožnost vnímat něco smysluplného)
 • Já už si to poslouchám jako rádio
 • Ty nechápeš že
 • Hlavně že
 • Par excellence
 • Kdybys trochu přemýšlel…(což narozdíl od jiných dělám)
 • To je náš / On je náš (zvláštním že najednou to má být špatně slyšené otče náš – všímáte si toho)
 • Dobře my, dobře jsme mu dali
 • Máš tam chybu (!)
 • Tak ať si pro mě přijde
 • Oni ti to vypnou
 • Dáváme vám poslední šanci (stále více se jeví jako snaha někoho zesměšňovat)
 • To je šakal (toto mimochodem často používal jeden kamarád) / ojediněle > To je dragon
 • Rozumíte tomu / rozumíte tomu co děláte?
 • To je hajzl
 • Musíme se na něho více zaměřit (vnímáno spíše jako převzatá fráze, která má někoho zesměšnit)
 • Panenko skákavá
 • Kámo, mě to už nebaví
 • Poslouchej, ty si fakt myslíš, že jsi na něco přišel že

Věty, které jsem si díky specifickým souvislostem zapamatoval

 • já jsem to vaše řemeslo povýšil na novou úroveň

Jedná se o intenzivně rušené informace.

Retardi a jejich zbytečnosti

 • No, ono je to trochu jinak (např. během přidávání zajímavého příspěvku s vlastním komentářem – klasická dětinská snaha znejistět)
 • Takže to funguje (poškozený má mít strach veřejně se bránit – má se projevovat jako potvrzování pachatelům)
 • M.dáme na to
 • Víceméně
 • My ti tady dokazujem
 • Teďka se děje to
 • To si děláš p.ču teďka ze mě
 • Kámo, chápeš? Chápeš to?
 • A co jako
 • Víte co teďka děláte? Rozumíte tomu co děláte? > většinou během experimentování se zvuky
 • Oni jsou s náma
 • Ten je náš (starší)