Klíčová slova / Krátké úvahy

Tento příspěvek slouží zejména jako další z možností jak jít naproti vyhledávačům a usnadnit cestu dalším případným poškozeným v případě, že budou hledat informace na webu

Rovněž postupně dochází k přerodu na určitý rozcestník. Informací je příliš, a mnohé může zapadnout. Je tedy třeba nalézt způsob, jak vše udržet pohromadě.
Zároveň může být nápomocno někomu, kdo se zabývá tímto tématem a pátrá po dalších možnostech

Zvuk

 • Hypersónický efekt
 • Ultrazvuk / Infrazvuk
 • Binaurální zvuky
 • Harmonie
 • Frekvence
 • Rytmus
 • Dolby atmos (technologie, pomocí které lze docílit iluze zvuku mimo vysílací zařízení)
 • Holofónický zvuk
 • Otoakustický efekt
 • Psychoakustika

Technika

 • Interceptor WiFi
 • Laserový odposlech
 • Směrový mikrofon
 • SDR (software defined rádio) + HackRF one
 • LTE vysílačky
 • Radiové vlny
 • 5G
 • Mošnov / Radar

Mozek

 • Auditivní odpověď
 • Behaviorální psychologie
 • Kognitivní psychologie
 • Syntaxe
 • Operantní podmiňování
 • Semantika
 • Podprahový signál
 • Stačí cca 0,16s = cca 75 Hz, aby mozek (ty ne) zaregistroval snímek (napadl někdy někoho vir, který do 60 Hz monitoru vloží odkaz na tento web? 🙂 )
 • Vědomé rozhodnutí / cca 0,2 – 0,3 s
 • Podvědomé vnímání VF/NF zvuků (a tedy člověk může na něco mít „pocitový názor“, ani neví proč…)
 • Metakomunikace
 • Fonologická smyčka
 • Vnitroskupinový jazyk
 • Elektromagnetická hypersensitivita
 • Hemisféry, slovní zásoba
 • Sugesce
 • Řečové registry
 • Podmíněné reflexy (viz fiziologie a psychologie řeči v sekci články)
 • Pocitová informace
 • Sny (+ vliv puštěné TV nebo videa v tel)
 • Vzpomínky na sny, nahodilé připomínání specifických snů do neuvěřitelných detailů
 • Vědomě vnímáte 1/1000 toho, co mozek zpracovává
 • Blikání / Mihotání očí. Zejména po probuzení. Frekvence okolo 16Hz
 • Synestezie
 • Ganglia

Počítače / Telefony

 • Vir v tel./počítačích a tedy získávání informacích a jejich zneužívání (komunikace, hesla, poloha)
 • nwifi.sys (problém zejména dříve)
 • ovladače grafické karty – až příliš mnoho zčernání obrazovky – většinou nutný restart (na různých počítačích)
 • Komunikuje pomocí VF zvuku / ultrazvuku (reálně se zamýšlelo k reklamním účelům) – existuje i vir
 • Javascript, knihovna Quiet.js – komunikace pomocí VF zvuku

Ostatní

 • Žárovka, vlákno, zvuk (jeden z dávnějších scénářů)
 • Ojediněle lze vnímat ráčkování
 • Redundance
 • Zvuk a jeho možnosti
 • Fuzzy logika (míra pravděpodobnosti), mimochodem adresa ma .č.p. 22 – Ostrava ;).
 • Ostrava / Železitá voda
 • Ostrava / Poddolování / Rezonance / Infrazvuk – osobně vnímám nízkofrekvenční zvuk (doprava? tramvaje?)

Zvláštní momenty

 • U domu ke mě z ničeho nic přistoupil mladý klučina a nervózně se ptal – „znáte uctívače gangu?“. Proč o tom píšu je fakt, že bydlí ve vedlejším vchodě (zjištěno později) a tedy značím si, kdyby náhodou souviselo.
 • Zdraví mě velký počet cizích lidí. Pozor – ZDRAVÍ – ne že by mě sledovali. Odpovídám rovněž pozdravem a úsměvem.

Trocha mystiky

 • pravidelný jev – 0,5 – 1s před určitou situací slyším upozornění – zpravidla své jméno (poté šlápnu na něco co praskne, nevím o tom, na zem jsem se nedíval)
 • to stejné se děje i v rámci přemýšlení / vnímání určitých informací – při sdělování standardní, tedy řečenou formou, kdy sdělení trvá např 5s, přesně ve chvíli dokončení např zatroubí auto, zazvoní kostel, někdo mě pozdraví, šlápnu na něco co praskne, upoutá mou pozornost něco, co se váže ke sdělené informaci a plynule navazuje
 • prudké zabrždění tramvaje, záměr vstoupit na vozovku před rozjeté – jasné zvolání mého jména opět cca 1s před – pomohlo

Protože toto je již téma k diskuzi – sepíšu příspěvek. Odpovím na několik základních otázek (záměrné hledání souvislostí, iluze apod.) + chci zmínit jasně znatelné rozdíly v projevech, které vnímám.

Krátké poznámky / Úvahy / Možnosti

 • Systém poplašných sirén – hack / infrazvuk
 • Zpočátku snaha rychle měnit nálady (pomocí scénářů) – vybudovat apatii, neuvědomování si problémů? #operantnipodminovani
 • Vypnutý telefon = neustále snahy o zapnutí (různé důvody, záminky)
 • Neustále je něco špatně, vypíná se, nesplnilo účel, oni si mysleli, oni neslyší to či ono
 • Infrazvuk, střední ucho, rovnováha („motá se ti hlava?“)
 • Nečekaná změna v poloze – nenastoupil jsem do vlaku = ticho (dnešní situace ve Frýdlantě n. O.)
 • Fanatická snaha hledat záminky, potvrzení, spojitosti na straně pachatelů – mnohdy bizarní
 • Lze vnímat zábavné „zvukové hry“. Avšak právě ty jsou ničeny
 • Neuvěřitelný debil, sada stále stejných hlasů,primitivních scénářů,spouštění stále dokola
 • Jsem si jist, že několikrát byly určité osoby reálně v okolí chaty (rychlé vyběhnutí = výkřik, zmatek). Zde evidentní zneužívání daných zvukových efektů – „to jen tak vypadá“ „on to nechápe“
 • Neustálé nucení do nahánění pachatelů, kteří mají být v okolí
 • Lze nastavit zvuky, které vyvolají pozitivní náladu a vtipné schémata – tyto však fanaticky ničeny (přemlouvání, snaha přivlastnit si, vyrušování, snaha tvůrce vyobrazit jako hloupočké, nejisté starce)
 • Zajímavé strategické úvahy např. při nočním pohledu do koruny stromů, kdy mezery mezi listy byly naprosto přesně pro souhvězdí Orion (neničit prosím plot – ;))
 • Uvědomnění si mé situace vs vězni/ústav – je nutno rozepsat. Jde zejména o omezenost, rozhled, šířku uvažování
 • Aby se někdo byl schopný ukájet, sám si musí vytvářet odpovědi, lhát apod. (např potvrzování jak je retard neskutečně vtipný, či „on už je úplně v pi.i“ > oběť však přitom nadává „Co to meleš“)
 • Zjevně dochází ke sběru informací např ze zavirovaných tel. Pachatelé se snaží působit zábaně a inteligentně. Ale nehodící se neopakují.
 • Zaměřím se i na pozitivnější aspekty celé situace. Je však problém v optickém spojování primitivů s jinou galaxií ve smyslu inteligence, přemýšlení
 • Bohužel, je zřejmé, že někteří jedinci nejsou sto pochopit celou situaci. A i když mohou myslet určité věci jako klepání na stěnu, upoutávání pozornosti zvukem, pouštění kde čeho dobře, tedy jakoby podporu – má zcela opačný efekt. Navíc mnohdy zcela mimo rytmus, téma.
 • Velice pomáhá použít jednoduchý postup: veškeré hlasy, které jdou slyšet (po určité době člověk již víceméně přesně rozezná co je zvuk v rámci tohoto jevu a co reál, navíc počet hlasů je jasně omezen) jsou v podstatě parazitní. Pomůže všimnout si určitých detailů. Jde však o specifický problém sám o sobě, protože má své ale. Pomůže tedy přidat informační přínos daných hlasů. A přes tento filtr už projde jen málo. (navíc je na tuto situaci nahlížet z vícero směrů: lze slyšt jen tak, lze slyšet v hudbě/pomocí konkrétního zvuku.)
 • Skutečně určité zvuky naprosto vyruší vše hloupé a vše se změní.
 • Poněkud bizarní situace jako samovolné zesilování/zeslabování zvuku na tel či počítačí (mnohdy současně s VF pískáním), k tomu informace typu – „neboj se toho a zesil si to“ vs. scénář, kdy retard běhá kolem chaty se směrovým mikrofonem ve snaze nahrát si daný zvuk aby se dostal k dalším informacím + situace, kdy se člověk nejvíce dozví při slabě puštěném zvuku
 • Záměrné zmiňování různých detailů v interiéru (kniha a její název na stole apod.) – většinou předchází manipulace s mobilem (kamera)
 • Pokud zazní něco ve smyslu – oběť dostatečně netrpí, problémy ustupují apod. – po pár hodinách snaha dokazovat opak (stále stejná schémata – mají vyvolat vztek)
 • Hudební krátké smyčky – není znám účel. Silný tlak na protichůdné informace
 • Rozhazování rytmu
 • Na straně pachatelů zjevně nečekaná situace (doba trvání) – již nemají čím obtěžovat – stále se opakují
 • Není zřejmé, zda mentálně retardovaný blbeček (pravděpodobné nezletilý sadista) je záměr, či komplikace ve smyslu naprosto otravná zbytečnost nebo snaha odvést pozornost
 • Lze vnímat konkrétní osoby, jejich nonverbální projevy, pravděpodobnou spojitost s tímto jevem (bude rozepsáno)
 • Pravděpodobnost čtení FB zpráv a zmiňování detailů („Ano, takto dlouho tě sledujeme“) – avšak jakoby šlo pouze o snahu něco napodobovat pomocí těchto informací
 • V mnohém lze cítit i snahu jakoby dodatečně vytvářet fiktivní / jiné postupy ve snaze zamést stopy, či přenést odpovědnost jinam (nevím jak přesně popsat)
 • Komentování toho co píšu, aniž by to bylo zveřejněno – většinou („to už máš“, „to už jsi psal“, „to už víme – nemusíte to řešit“)
 • Je těžké popsat rozdíly v tom, co se děje. Je však zjevné, že se situace vyvíjí. Pachatelé nemají zdaleka takovou moc, jak se snaží vnucovat. Stejně tak strach, který se snaží šířit je neopodstatněný.
 • Stále se opakující „oni jsou šíllení“ „oni ti nedají pokoj nikdy“ „oni to mají nahrané na 10 let dopředu (úchylné nahrávky)“
 • Ústav / vězení, nahrávání deviantních osob, veřejná produkce
 • Mnohdy zábavné situace, které se projevují např jako: hlas slyšitelný z mobilu osoby sedící vedle, který vyhrožuje „nevrtej se v tom, nech to být“ – efekt je však naprosto opačný, než sdělení říká. Můj tel vybitý. Jde o práci se zvukem, či vir v tel apod.
 • Časté chyby, snaha mluvit za více entit najednou, ale jen se přepinají hlasy a nemluví současně. Paradoxně od doby, co o tomto píšu se v tomto jev „zlepšuje“.
 • Neúplné věty, jakoby předpoklad, že si poté nevšimnu, že daný hlas neví co říct a utichá. „my to řešíme a víme o co jde“ a za pár vteřin nechápe naprosto elementární projevy/principy.
 • Určitá lítost nad situacema, kdy něčemu zajímavému předchází mnohahodinové otravování, narušování psychické pohody. Poté je zajímavý scénář zasazen to kontextu, který si nezaslouží. Navíc si to často člověk uvědomí až později.
 • Lze uvažovat v rovině – je zde problém, hledejme účinné řešení. Avšak pozor – začíná chybět určitá logika ve smyslu „serme na nějaké posílání zvuků a do prdele pojďme se pobavit normálně z očí do očí jak to řešit“
 • Mnohdy lze vnímat jakoby syntézu hlasu, která v reálném čase přeříkává někým psaný text (podobně jako já nyní ten svůj) – vir? VF zvuky? Viz články – BadBios, Izraelský vir – zatím na druhém webu. Avšak ty jsou paradoxně přínosnější než prázdné tlachání jiných hlasů.
 • Je důležité přesné nastavení? Mě to více táhne k hudbě a harmonickým zvukům, kde (když už budu akceptovat tento jev) se lze dozvědět vše a nic.

Bude postupně doplňováno

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s