Poznámky 29.4. – retardovaní jedinci

Protože mnou psané informace mají zjevně přímý vliv na vývoj situace, sepíšu nyní další postřehy. Ty se týkají zejména retardovaných jedinců a jejich stále se opakujících schémat / postupů. Specifické u psaní poznámek, které míří na konkrétní jedince je, že jim předchází určité události. A následně, když jsou rozepisovány je zde snaha vše dodatečně vysvětlovat. Nejprve s výsměchem, jak stále „nechápu jednu věc“, avšak postupně se mění ve strach, nejistotu, zbrklost, urputnou snahu vše vykreslit jako srandu apod. Díky naprosto neuvěřitelnému mixu nízké inteligence. komplexů méněcennosti, snahy se neustále někomu mstít dochází ke zbytečným, otravným situacím.

 • neustále a pořád dokola se snaží během psaní poznámek podsouvat slova jako „nejotravnější“ „neznámější“ „nejšílenější“ „toto se zapíše do dějin“ „notoricky známé“ „šikana místo obtěžování“ > toto jen dokazuje jak zakomplexovaný tento ubožák je. „kámo, my už jsme známí“ „kámo, oni už nás znají, chápeš?“ „kámo, my jsme úplně šílení“
 • poslech relaxačních videí / hudby – poškozený má mít pocit, že tyto videa slouží jako zábava pro nějaké deviantní osoby či vězně. Tedy, že ve stejnou dobu poslouchá to stejné i někdo jiný a poškozený slouží pro dohledávání zajímavého obsahu, protože retardovaný pachatel už zničil veškeré zajímavé přínosné scénáře, či není schopen cokoliv sám dohledat. K tomu se váže zejména stále se opakující „on nesmí mít z ničeho radost“. Na oplátku mu např. vězni poskytují řadu úchylných nahrávek, které jsou poté využívány k obtěžování.
 • je zajímavé, jak najednou došlo k „okomentování“ situace, kdy je náhodně stisknuta pauza a po nějaké době zase play. Vždy fungovalo tak, že se rozhodil rytmus a pachatel byl zřetelně úplně mimo, vztekal se a snažil se vše znovu synchronizovat „nech si to už tak“ „proč to pořád mění“. Nyní tedy nově prezentováno tak, že je poškozený zmanipulován a pomocí pauzy / play jen pomáhá synchronizaci, protože nějaký dement (viz předchozí bod) se k něčemu vyjadřoval a video je třeba zdržet.
 • další bod se týká situací, kdy pomocí konkrétního zvuku dojde k zesílení nejotravnějšího a nejtupějšího hlasu. Jde o pubertální hlásek, který se neustále vtírá, snaží se kopírovat všemožná schémata, pořád otravuje, něco ničí a co je u něj specifické – největší hrdina je v situacích, kdy nikdo nereaguje. Jakmile se tak stane, dochází k neuvěřitelně trapným situacím (což samozřejmě prý dělá schválně). Reálně se projevuje tak, že se mě snaží několik hodin urážet, provokovat apod. A to způsobem, který je poněkud specifický. Poté se jdu projít ven, nastavím si zvuk, v kterém jde tento ubohý skřet zcela jasně slyšet. A nastavá jen „Kámo, co mu mám říct“ „Kámo, slyšíš? Co mu mám říct“. Není schopen cokoliv vymyslet sám. Když na něj promluvím, snaží se napojit nebo zopakovat některé ze schémat, které už znám díky své jednoduchosti nazpaměť. Na cokoliv jiného není schopen reagovat. Ale jakmile dám telefon do kapsy a je tedy zřejmé, že nebudu hned odpovídat, začíná opět provokování.
 • Ulice, stání pod městskou kamerou: neustálé provokování, žádná reakce, „dívejte jak se bojí“, pohled do kamery (nyní najednou vysvětlováno jako pouhá rytmika), „kámo on to slyší, chápeš“, když zapisování poznámek do tel. tak „on si s nima píše“ „on jim dává zpětnou vazbu“
 • Nyní často dochází k hádkám. Je zjevné, že díky tomuto viru má určitá skupina lidí přístup někam, kam mít nemá. A jeden, zrovna retard o kterém píšu se chce mstít tím, že vše prozradí. Ideálně ale aby vše vyřešil jakoby on. Což vzhledem k jeho zaostalosti není možné.

Tento příspěvek je postupně doplňován. Je zde totiž citelná snaha mě alespoň co nejvíce zdržovat u práce, když už to píšu.

Poznámky 27.4

Jen pár drobností.

V prvé řadě – včera večer jsem si pustil relaxační hudbu – binaurální beaty. 1.8 Hz. V levém sluchátku šlo zřetelně slyšet pískání přesně do rytmu. Po nějaké době utichlo. Pravděpodobně jde o poslední snahy mě nějak rozhazovat. Rovněž mě napadlo několik drobností, které by mohly řešit další problémové situace. Vyzkouším a uvidíme.

Další věcí je to, že když jsem venku, bez telefonu a počítače – je zajímavé, že najednou nastane zmatek. Vše se plete, dělají se chyby. Nebo možná, není to ani tak zajímavé jako spíše jasně potvrzující fakt, že se vše točí kolem telefonu a zpětné vazby.

Teorie – VF zvuk a selekce

Odehrálo se podobnou metodou jako předchozí příspěvek, avšak tentokrát to alespoň mělo smysl.

 • VF zvuk
 • amplitudová či jiná modulace – nastavený vzorec (frekvence)
 • každé zařízení trochu jinak (na podobném principu funguje vynález telefonního čísla)
 • okenní tabule – vibrace / rezonance
 • lze tedy snímat plošně – zařízení je selektování pomocí nastaveného vzorce
 • vir, je tedy možná obousměrná komunikace
 • lze zasílat příkazy, textově. Pomoci VF zvuku se poté přehraje nastavený pattern, který, ZVLÁŠŤ V HUDBĚ např., simuluje mluvení (něco jako syntéza hlasu)
 • vir lze tedy v případě potřeby ihned smazat (skenování antivirem apod.)
 • malá datová náročnost, možnost ihned nahrát zpět. WIFI, napadené routery
 • šlo by tedy vysvětlit i napadení městských kamer či kamer v dopravních prostředcích
 • selektivně lze samozřejmě snímat zadané znaky atd. Jiná metoda je vytváření PHASER / FLANGER efektu pomocí onoho VF zvuku. Ten mnohdy sám o sobě není slyšet ale ve spojení s okolním ruchem (či např hlasy okolo mluvících osob) vytvoří iluzi „hlasů od někoho, kdo tu není“
 • lze využívat o rozumně, byť má mnoho ALE
 • vir se šíří pomocí zvuku (podobně jako např SURFING ATTACK)
 • snímáno pomocí rádia či jiné metody (volně dostupné aplikace na zesílení mikrofonu ukazují, co vše lze snímat aniž to člověk slyší)

26.4. – práce

Fajn smyčky na uklidnění + binaurální rytmy. Já vám, s prominutím, seru na nějaké „my ti to zničíme“ „aha, tak binaurální rytmy, teď můžu lépe otravovat“. Tohle prostě uklidňuje a tečka :). A ano, je třeba to nechat chvíli působit / pracovat :).

 • neustálé úchylné mluvení do hudby
 • smyšlené příběhy, fiktivní či záměrně podobné hlasy (známí apod.)
 • různé diskuze, které aby měly smysl, tak vyžadují pozornost
 • naprosto retardovaní, uřvaní jedinci
 • záměrné diktování toho, jaký font má být vybrán (přitom jde o mnou nejčastěji volenou variantu a vše se děje těsně víceméně po najetí na výběr fontů) – k tomu je připojeno např „takže to funguje“ nebo „Jde o metodu, která má naučit volit jiné fonty“. Přitom je zcela zřejmé, že jde jen o otravování.
 • vztekání se – „Proč to furt píše?“ „Komu to píše?“. Při stisknutí klávesy č místo š (je hned vedle) u slova píše hned posměšné „Dívej se“ ale následně je to přerušeno
 • následně samozřejmě vzrůstá napomínání ať se věnuji práci (od které jsem neustále vyrušován)
 • během toho různé hysterické vzlykání a „ježiši kriste, oni ho tak mučí“. Přitom je naprosto zřejmé, že jde o pachatele, kteří si takto musí vytvářet iluzi toho, že strašně trpím. S tímto souvisí také stále se opakující nalhávání že se to či ono událo právě takto. Tedy klasické – „Kámo, on už je úplně v p.či“ „On brečí?“
 • „Kámo, my tě…“ a přerušení
 • „Do p.če už“ – řev
  (Naprosto nepochopitelná situace, kdy je situace naprosto dopodrobna rozebrána a vyloženě je nutno si vše vymýšlet, nalhávat, tvrdit, že žádný web – tedy to, kde právě čtete tento příspěvek – neexistuje. K tomuto se pravděpodobně váže i řada různých situací jako „Kámo, ale to je pořád ten stejný“ > tedy zjištění, že skupina nějakých retardovaných mentálů obtěžuje neustále jen mě – přitom jsou přesvědčeni o tom, že opět trestají nějakého „nováčka“.)
 • často se také děje to, že volím font, ale během toho si vzpomenu, že raději najdu jiný v DB fontů. Situace tedy probíhá tak, že rozkliknu výběr fontů, ale hned kliknu podruhé a zase jej zavřu. Tím pádem se hned spouští nahrávka „Ty p.čo“. Když píšu tuto poznámku – může se někdo upískat ve sluchátkách (opět někde okolo 15 000 Hz).
 • celkově se tedy vše jeví, jako kdyby skupina mentálně zaostalých opic neustále čuměla na to co dělám a komentovala to svýma tupýma poznámkama a byla naprosto v tranzu z toho, že mě ovládají (přitom je to úplně jinak)
 • do toho lze vnímat skupinu nějakých fanatických, zakomplexovaných hackerů, kteří se naserou při jakékoliv zmíňce o nich a o tom, že jsou to jen tupoučké nuly
 • rád tedy opět připomínám – že toto vše se děje již minimuálně 3 – 4 roky. Po celou dobu je zde neustále snaha vnucovat poznámky jako „My ho ovládáme“ „My se to učíme“ „Kámo, on už je jak tamagochi“ a reálně se nestalo vůbec nic. Dokonce tato skupina tupců není schopna i přes použití veškerých dostupných scénářů překazit mi fotografování a zruinovat mě. Takoví ubožáci to jsou.
 • k tomuto se samozřejmě vždy váže něco jako „My ho šetříme“ „On to má jednodušší“ > (připomínám vysmívání ohledně smrti babičky a podobně), či to, že se mám napsáním takové poznámky cítit nepříjemně proto, že „jiní to nezvládli a pozůstalým či zkrachovalým se budou vysmívat“.
 • Rovněž je také důležitý prvek to, že přes všemožné výhružky se vše děje 4 roky a NIC SE MI NESTALO – já neustále pobízím k tomu ať některou z nich splní (samozřejmě vůči mé osobě) a to má vždy za následek jen směšnou bezradnost a řvaní za situací, kdy nemůžu reagovat.
 • Nyní lze vnímat již konstantní VF pískání, které se jakoby vlní (frekvence vlnění cca 0,1 Hz)
 • Nyní samozřejmě následuje opět rádoby klidný hlas „Vy jste magor“, „Popelko, vykašlete se na to a věnujte se práci, my to řešíme atd atd.“. Všechno to jsou totální nesmysly. To už já to vyřeším dřív.
 • Následuje posměšné – „No výborně, to jste na to přišel až teď?“ – dávat najevo svůj postoj
 • Situace mnohdy vypadá vyloženě tak, že se jakoby neustále střídají „borci“ a jejich šikanózní schémata. Jedni se vysmívají druhým jak jsou neschopní a reálně se jen čeká na to, až se mi něco nepovede nebo nastane nějaká komplikace, aby se hned všichni slétly jak hyeny a začly se vysmívat. Jenže je jich tolik (a možnosti „linky“ jsou zjevně nějak omezené), že dochází jen k nesrozumitelnému překřikování, hádání, přerušování atd.
 • Lze také často (zvláště poslední měsíce) vnímat impulsovitý zvuk. 2 x 2 nebo 3 impulsy rychle po sobě, které zní třeba jako TR TR nebo TRU TRU > 250 – 300 Hz, sinusovka
 • se sluchátky šimrání v uchu – VF zvuk
 • lze vnímat očividný vztek. Proto nastupuje komentování veškeré činnosti v rámci připravované grafiky. Pubertální hlasy „Tohle už jsi dělal že?“ či zřetelně zakomplexované „No jasné, dej si to zas našikmo“. Tyto prvky mají vždy jedno společné – trvají cca minutu (pokud se děje přes den. V noci se projevuje jinak)
 • Tomuto předcházelo zpívání do právě přehrávané hudby a poté „Ale já si jen tak něco zkouším“. Hlas je podobný jako od mého dědy, který s tím samozřejmě nemá absolutně nic společného.
 • Rovněž se dlouhodobě opakuje – předříkávání postupů, které opakuji často, či jsou zcela zřejmé a následně vztekání se „Oni mu to říkají“ „Proooč mu to všechno říkají“ a tedy obhajování si toho, že mám být neustále otravován a psychicky likvidován. A samozřejmě ihned vztekání „Hlavně, že jsi říkal, že tě to neotravuje“ (nemusí být doslovně).
 • (já se tedy znovu ptám > co to má ku.va znamenat? O co se tu vy tupoučké, dementní zbytečné, zakomplexované, ufňukané děti snažíte?) a k tomuto se váže hned spuštění rádoby přátelských entit, které hned řeší „Nevím, nevím, já to nechápu“
 • Je zde zcela jasně zřetelný (nikoliv vliv – toto si značím proto, protože probíhá už naprosto hysterická parodie na to, že někdo dokazuje jak jsem manipulován) nějakého staršího prasete, který ze sebe dělá poloboha a jakoby něco učí malé tupé sadisty. Přitom se vše projevuje tak, že jen lže, vymyšlí si, vše musí dodatečně obkecávat aby se vykreslil jako šaman co ovládá kde co. Může to být taky právě ten, který snímá zvuk např. z vězení (metod je mnoho) a následně vše vysílá skrze amatérskou radiostanici na takových frekvencích, které lze snímat např díky součástkám v NB (zvukovka, grafika apod.)
 • Často také probíhají dikuze na téma, že toto prase má dokonce z tohoto finanční prospěch – tedy nechává si platit od nějakých tupců za to, že mohou někoho otravovat a následně jim také dodává falešné nahrávky jakožto reakce. U toho se jim vysmívá, že jsou to debílkové co nic nepoznají a v případě odhalení má být vše svedeno na ně. Přitom je ale naprosto zjevné, že se vše děje záměrně, dlouhodobě a tedy ani scénář „Ježiš, on to píše a my to děláme v rámci snahy a vyřešení dlouhodobého problému“ nemá zrovna opodstatnění“. Následuje řešení TO. Je zde však zjevná snaha mě k tomuto donutit a následně vše vypnout. Minimálně po dobu vyšetřování. Což vzhledem k tomu, že zjevně jsou získávány soukromé/citlivé informace je naprosto jasné (lze mít přehled o průběhu vyšetřování)
 • Proto minimálně nyní je mnohem lepší si vše podrobně zaznamenávat a to ještě veřejně. Dochází totiž ke zcela zjevné panice, zmatkům, vztekání se, bezmoci, projevu totální zaostalosti a hlavně je naprosto zřejmé, jak moc jsou veškeré výhružky jen vykonstruované lži, které mají jen zastrašovat oběť / poškozené
 • Dostavují se vtipné komentáře jako naštvané „Popelko, ty půjdeš p.čo, ty půjdeš“
 • (Co budete teď dělat? Co mi teď budete jako říkat? Nejste už úplně v pi.i? Já vám to všechno píšu. Chápete to? Rozumíte tomu? Rozumíte tomu co píšu?)
 • A propo – zajímavý postup, který odhalí mnohé zajímavosti. Zkuste počítat od 1 – 100. Kromě stále intenzivnější snahy o přerušení a rozhození (např. záměrných předříkáváním špatných čísel, či místo trojky čtyři) si lze všimnou do kolika umí kdo počítat. Ale – v tomto asi budu vždy milosrdný a řeknu i druhou možnost – tedy že může jít o záměrnou snahu zesměšňovat ty, kteří si opravdu snaží pomáhat. Navíc je také možné, že se toto vše projeví jen při počítání v určitou dobu. Ale – vy, sami za sebe přece můžete začít kdykoliv :).
 • Dlouhodobě snaha si neustále ověřovat co lze a nelze slyšet. Případně také vztekání se, že lze dotyčné dementy slyšet.

26.4.21

Že jde o obtěžování skupinou naprostých primitivů, kteří jsou nebezpeční pouze díky svým chorým mozkům dokazuje situace z dnešního rána. Ta se odehrála cca mezi 3-4 hod. ráno.

Šlo v podstatě o identický či velice podobný scénář jako noc před střelbou v Porubě. Tehdy se to odehrávalo v Zábřehu, kde jsem bydlel a odkud byl i střelec. Jeho přesný průběh mám poznačený. Netřeba jej psát zde.

Samozřejmě, že nyní probíhá klasická, ubohá obrana ve stylu „mu se nic neděje a jen mu to někdo nadiktoval“

Schémata

Lze cítit stále větší křeč a vztek na straně pachatelů. Mimo jiné se to projevuje také tím, že se stále častěji snaží rozhazovat o provokování tím, že na cokoliv co udělám (gesto, výsměch apod.) se dostavuje reakce „Jo kámo, udělal to“ či otázka „udělal to?“ – tedy má se to jevit jako záměr (manipulace)

Informace ohledně VF pískání

Stala se mi zajímavá věc.

Jak vidno z tohoto webu. Již delší dobu se mi dějí zvláštní věci. Mnohé by se dalo označit v podstatě za pozitivní a přínosné, jenže to vše je soustavně narušováno neuvěřitelnou debilitou, provokováním, urážením apod.

Souvisí s tím také pískání v uších. Proto jsem se nyní více zaměřil na něj a jak se zdá, právě VF zvuk bude zdrojem mnoha problémů.

Např. na notebooku jsem si v Abletonu nastavil bílý šum. Ale ten je poněkud nestálý. Proto jsem jej 20x zduplikoval a vznikl šum takový plnější, příjemnější. Následně jsem zkoušel různě experimentovat s ubíráním / přidáváním jednotlivých frekvencí pomocí ekvalizéru (1,2 nebo 3 – co nejužší pásmo).

Poté jsem zkusil frekvenční generátor. Nastavil jsem si 10 000 Hz a stoupal jsem pomalu nahoru. Šum byl stále zapnutý. Najednou před hodnotou 15 000 Hz došlo k zajímavému jevu. Pískání se ozvalo jen vpravo a během stoupání se posouvalo vlevo, poté se už mělo klasický průběh.

Proto se vracím na 15 000. Na této hodnotě nejde slyšet nic (klidně může mít spojitost s Tinnitem – nevím). Na tuto frtekvenci jsem aplikoval AM (amplitudovou modulaci). A co se nestalo – u vyšších frtekvenci (např 900 Hz) se ozvala HUDBA!!!. Normálně jako bych si pustil rádio. Při změnách hodnot amplitudové modulace se jakoby přepínaly kanály a měnila se hudba, tam se zas povídalo. Vše ale znělo jako nějaké pirátské vysílání. Najednou mi však začalo silněji pískat v uších a vše se ztratilo. A co víc – najednou nešlo slyšet nic nad 15 000 Hz (předtím ano).

Zároveň taky najednou následovalo různé provokování, nepříjemné pocity, urážení. Prostě opět klasické scénáře. To hlavní je, že se vždy jedná o naprosto nepochopitelně tupé, primitivní, sadistické jedince.

A tak pojďme přemýšlet.

 • Hodnota 15 000 Hz je něco, co řada lidí neslyší (avšak vnímá).
 • Když ji pustíte jen slabounce, po chvíli na ni úplně zapomenete
 • Lze takto přenášet data (viz surfing attack) – zejména tedy asi znaky (hesla, čísla karet)
 • Lze takto v podstatě vytvářet „hlasy“
 • Může být nějak spojeno s Tinnitus reliefem
 • Lze tichounce pustit a v podstatě tuto frekvenci někomu vnutit – naučit
 • Lze k tomu použít různé energeticky nenáročné repráčky či rušičky na hlodavce
 • Bohužel – jsem v tomto směru jediný, kdo se to snaží řešit, proto mi chybí jiné úhly pohledu. Třeba nějaká metoda na měření a zaměření zdroje takového zvuku (když nebudu brát v potaz NB či telefon a cílené obtěžování a tedy vypínání/utichnutí když se zdá, že je hledám
 • Díky vysoké frekvenci lze také snímat zvuk – a tedy zařídit si odposlech a zpětnou vazbu. Mimo jiné to lze krásně vidět u situace,kdy mám nahlas puštěné zduplikované bílé šumy a hudba je mnohem prokreslenější, slyším lupnutí každé jiskry v kamnech, ale zároveň vůbec neslyším svůj hlas
 • A také – zvuk, který vznikne spojením VF (RECTANGLE WAVEFORM a AM má takovou zvláštní podobu. A poslední dobou je slýchávám ař příliš často). A protože jsem si všiml, jak moc se vše změní poté, co si nějaký zvuk poslechnete, díky tomu si jej vůbec uvědomíte a poté jej začnete slyšet všude – asi jej tady zveřejním.

Navíc jsem začal experimentovat se zvuky, které jasně připomínají různé souhlásky. Stačí k tomu jen dvě obyčejné vlnky. A všímám si, jak je jednoduché vytvořit určité reflexy či jde o přirozenou reakci na určité zvuky. Mimo jiné si taky všímám pomalou snahu o stoupající frekvenci zvuku a jakobyste chtěli říct J.

A toto je taková ta ubohá, primitivní část. Teď si vemte, jak bandu tupých, retardovaných opic asi bude fascinovat to vše ostatní o čem píšu. Tedy zejména „kámo, ale já si chci ovládat ku.vičky, chápeš“ a jedinou strategii, kterou jsou schopni vymyslet je, že mě budou obtěžovat.